Представництво Європейського Союзу в Україні

Тижневий анонс подій у Європейському Союзі та Україні: 19-25 квітня

Київ, 19/04/2021 - 12:50, UNIQUE ID: 210419_17
Press releases

English version is below

Анонси подій: 19-25 квітня

 

Події в Україні

 

Дата

 

Подія

Додаткова інформація

25.03-16.05

 

House of Europe

у Дніпрі

Контакти:

Олексій Педосенко

Oleksii.Pedosenko@goethe.de

Марина Міщенко

maryna.mishchenko@goethe.de

 

16.04 -21.04

Молодіжний хакатон «Реалізація митної політики як передумова забезпечення економічної безпеки та сприяння міжнародній торгівлі»

Захід організовується в рамках проєкту «Підтримка Громадської ініціативи «За чесну та прозору митницю»

Контакти:

Олена Рубанік

rubanik@ier.kyiv.ua

Деталі: тут

19.04

Онлайн-подія “Управління школою під час пандемії: виклики та рішення” 

Організовується в рамках програми “Механізми кооперації в школах у кризовий час”

Деталі: тут

Контакти:

Анна Уварова

uvarova.anyaa@gmail.com

+380 93 542 25 62

 

Пошук нових джерел фінансування музичних проєктів

Організовується House of Europe

Деталі: тут

19.04

 

Право судді на свободу висловлювань - чи є межа?

Організовується EU Project «Pravo-Justice»

Деталі: тут

19.04

 

Управління школою під час пандемії: виклики та рішення

ГОЦентр інноваційної освіти «Про.Світ» за підтримки Європейського Союзу.

Деталі: тут

19-20.04

 

День кар’єри ЄС в м. Чернігів

За підтримки Представництва Європейського Союзу в Україні

Контакти:

Володимир Базилевич

093 486 53 87

bazvlamar@stu.cn.ua

20.04

День кар’єри ЄС в м.  Одеса

За підтримки Представництва Європейського Союзу в Україні

Контакти:

Ірина Шостак,

097 221 65 15

 irina.i.shostak@gmail.com

20.04

Політика розвитку МСП на регіональному та місцевому рівнях: рекомендації та інструменти

Захід організовано Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України за підтримки проекту FORBIZ в рамках ініціативи EU4Business

Деталі: тут

Реєстрація: тут

20.04

 

Міжнародні мережі: мистецтво в периферійних районах

Організовується Креативною Європою

Деталі: тут

22.04

Семінар “Запровадження режиму спільного транзиту в Україні. Застосування NCTS”

Організовується в рамках підтримки громадської ініціативи «За чесну та прозору митницю»

Деталі: тут

Контакти:

Олена Рубанік

rubanik@ier.kyiv.ua

 

23.04

Дискусія  «Державна підтримка економічної активності в період пандемії COVID-19: уроки та рекомендації для місцевої влади»

Організовується в рамках посилення ролі організацій громадянського суспільства у демократизації України

Деталі: тут

Контакти:

Vitalii Riznyk

riznyk@ier.kyiv.ua

 

24.04

Підприємництво та фінансова грамотність в закладі середньої освіти: сутність, програми та інструмент

Організовується CEASC

Деталі: тут

 

Події в ЄС

 

19.04

Онлайн-засідання Ради ЄС у закордонних справах.

Неформальне спілкування з Міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою

Деталі: тут_____________

 

Weekly announcement leaflet

 

Announcements: April 19 – 25

 

Events in Ukraine

 

Date

Event

Relevant information

25.03-16.05

House of Europe

in Dnipro

Contacts:

Oleksii Pedosenko

Oleksii.Pedosenko@goethe.de

Maryna Mishchenko

maryna.mishchenko@goethe.de

16.04 -21.04

Youth Hackathon "Implementation of Customs Policy as a Precondition for Economic Security and Promotion of International Trade"

By Support to the civil society initiative For Fair and Transparent Customs

Details: here

Contacts:

Olena Rubanik

rubanik@ier.kyiv.ua 

 

19.04

School management during a pandemic: challenges and solutions

By Cooperation mechanisms in schools in times of crisis

Details: here

Contacts:

Anna Uvarova

uvarova.anyaa@gmail.com

+380 93 542 25 62

19.04

Seeking new financing sources for musical projects

By House of Europe

Details: here

19.04

Freedom of expression of judges: is there a limit?

By EU Project «Pravo-Justice»

Details: here

19.04

 

Running a school during the pandemic: challenges and decisions

By Centre of innovative education “Pro.Svit” with support of the EU

Details: here

19-20.04

EU Career Day in Chernihiv

Supported by the EU Delegation in Ukraine

Contacts:

Volodymyr Bazylevych

093 486 53 87

 bazvlamar@stu.cn.ua

20.04

    EU Career Day in Odesa

Supported by the EU Delegation in Ukraine

Contacts:

Iryna Shostak

0972216515 irina.i.shostak@gmail.com

20.04

SME Policy at Regional/Local Level: new guidance and emerging instruments

By the Ministry for Development of Economy, Trade and Agriculture of Ukraine in co-operation with the FORBIZ project within the EU4Business initiative

Details: here

Registration: here

20.04

International networking: arts in peripheral areas

By Creative Europe

Details: here

22.04

Infosession. Second Wave: grants to implement civic tech tools during pandemic

By Development Despite Disruption: Resilient civil society in a time of COVID-19 and beyond (3D Project)

Details: here

Contacts:

Mariia Zakharchenko

mzakharchenko@eef.org.ua

 

22.04

Panel Discussion "Does the local government's integrity help attract more investment?"

By EU Anti-Corruption Initiative in Ukraine

Contacts:

Anastasiia Demianchuk

anadem@ukraine-aci.com

+380 50 381 32 36

22.04

Seminar “Implementation of the joint transit regime in Ukraine. Application of NCTS”

By Support to the civil society initiative For Fair and Transparent Customs

Details: here

Contacts:

Olena Rubanik

rubanik@ier.kyiv.ua

 

23.04

Discussion "Government Support for Economic Activity During the COVID-19 Pandemic: Lessons and Recommendations for Local Authorities"

By Reinforcing the CSOs role in the democratisation of Ukraine

Details: here

Contacts:

Vitalii Riznyk

riznyk@ier.kyiv.ua

 

24.04

Enterprise and financial literacy in schools: essence, programs and tool

By CEASC

Details: here

 

Events in the EU

 

19.04

Informal video conference of foreign affairs ministers.

An informal exchange with the Minister for Foreign Affairs of Ukraine Dmytro Kuleba

 

Details: here

Редакторські розділи: