Представництво Європейського Союзу в Україні

ЄС започаткував Європейський механізм підтримки миру

Brussels, 25/03/2021 - 10:51, UNIQUE ID: 210325_2
Press releases

English version is below

д 22 березня Європейський Союз має у своєму розпорядженні новий фінансовий інструмент, який охоплює усі аспекти його зовнішньої діяльності, що має військову чи оборонну складову, в рамках Спільної  зовнішньої та безпекової політики. Європейська рада ухвалила рішення, яким заснувала Європейський механізм підтримки миру (European Peace Facility) – позабюджетний фонд розміром у приблизно 5 мільярдів євро на період 2021-2027 років. Фонд фінансуватиметься за допомогою внесків держав-членів ЄС.

Кінцева мета Механізму – підвищити спроможність ЄС щодо запобігання конфліктів, підтримки миру і посилення міжнародної стабільності та безпеки. Новостворений інструмент сприятиме цьому, надаючи ЄС можливість більш ефективно допомагати країнам-партнерам: або шляхом підтримки їхніх миротворчих операцій, або шляхом сприяння підвищенню рівня спроможності їхніх збройних сил щодо забезпечення миру та безпеки на власній території, а також за допомогою ширших заходів військового та оборонного характеру на підтримку цілей Спільної зовнішньої  та безпекової політики.

Уперше Європейський механізм підтримки миру дозволить Європейському Союзу доповнити власну діяльність в рамках місій та операцій Спільної зовнішньої та безпекової політики у країнах перебування заходами з надання допомоги. Такі заходи можуть включати надання військового та оборонного обладнання, інфраструктури чи допомоги на прохання третіх країн, а також регіональних чи міжнародних організацій. Заходи з надання допомоги будуть частиною чіткої та узгодженої політичної стратегії та їх супроводжуватимуть ретельна оцінка ризиків та надійні заходи безпеки.

Новий Механізм є складовою комплексного підходу Євросоюзу до фінансування зовнішньої діяльності, що має на меті сформувати послідовну і комплексну безпекову політику ЄС і забезпечити взаємодію з іншими політиками та інструментами, такими, як  “Сусідство, розвиток та міжнародна співпраця”(NDICI-Global Europe), включно з таким його компонентом, як Розбудова спроможностей заради безпеки і розвитку.

Європейський механізм підтримки миру набуває чинності з дня його ухвалення.

 

Більше інформації:

Прес-реліз

Європейський механізм підтримки миру – інвестиція в мир та безпеку (інформаційний бюлетень, Європейська служба зовнішньої дії)

Запитання і відповіді: Європейський механізм підтримки миру (Європейська служба зовнішньої діяльності)

Запитання і відповіді щодо інтегрованої методологічної основи Європейського механізму підтримки миру (Європейська служба зовнішньої діяльності)

 

                                                                     *     *     *

 

EU sets up the European Peace Facility

 

As of 22 March the EU is equipped with a new financial instrument that will cover all its external actions that have military or defence implications under the Common Foreign and Security Policy (CFSP). The European Council has adopted a decision establishing the European Peace Facility (EPF), an off-budget fund worth approximately €5 billion for the period 2021-2027, to be financed through contributions from EU member states.

The ultimate aim of the EPF is to enhance the EU’s ability to prevent conflict, preserve peace and strengthen international stability and security. It will do so by allowing the EU to better help partner countries, either by supporting their peace-keeping operations or by helping increase the capability of their armed forces to ensure peace and security on their national territory, as well as through broader actions of a military/defence nature in support of CFSP objectives.

The facility will allow the EU, for the first time, to complement the activities of its Common Security and Defence Policy (CSDP) missions and operations in host countries with assistance measures. These measures may include supplying military and defence related equipment, infrastructure or assistance, at the request of third countries or regional or international organisations. The assistance measures will be embedded in a clear and coherent political strategy and will be accompanied by thorough risk assessments and strong safeguards.

The new facility is part of the EU's comprehensive approach to the financing of external action, which aims to shape a coherent, comprehensive and coherent EU security policy and create synergies with other policies and instruments, such as the Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument (NDICI-Global Europe), including its Capacity Building for Security and Development dimension.

The European Peace facility enters into force on the day of its adoption.

 

Read more

Press release

European Peace Facility - Investing in Peace and Security (factsheet, EEAS)

Questions & Answers: The European Peace Facility (EEAS)

Questions and answers on the European Peace Facility’s Integrated Methodological Framework (EEAS)

Редакторські розділи:

Автор