Представництво Європейського Союзу в Україні

ЄС та МОМ далі підтримуватимуть розвиток громад через реінтеграцію ветеранів по всій Україні

Київ, 11/03/2021 - 09:11, UNIQUE ID: 210311_24
Press releases

English version is below

Представництво МОМ в Україні разом із Інструментом ЄС зі сприяння стабільності та миру (IcSP) ініціюють другу фазу проєкту з реінтеграції ветеранів, щоб продовжити реагувати на потреби українських громад шляхом адресної допомоги та підтримки ініціатив соціального згуртування.

Чинний проєкт, розроблений у тісній співпраці з Міністерством у справах ветеранів України, сприятиме зусиллям громад зі сталої реінтеграції ветеранів: успішний перехід до цивільного життя буде підтримано шляхом допомоги самим ветеранам, а також членам їхніх сімей та громадам. Проєкт, який триватиме до травня 2022 року, ґрунтується на успішних результатах попередньої пілотної ініціативи за фінансування ЄС, яка впроваджувалася МОМ із грудня 2018 року до серпня 2020 року. Заходи нової фази проєкту охоплять всю територію країни.

«ЄС радий продовжити підтримку реінтеграції ветеранів в Україні. Цей проєкт допоможе ветеранам отримати доступ до всього спектру послуг, які їм необхідні, щоб вести успішне  цивільне життя», — сказав Фредерік Куне, Керівник Програм співробітництва Представництва Європейського Союзу в Україні.

Проєктна діяльність буде здійснюватися на основі результатів загальнонаціонального опитування щодо соціально-демографічних та соціально-економічних характеристик ветеранів та їхніх сімей, а також щодо проблем, які постають перед ветеранами під час адаптації до цивільного життя. Відповідно до результатів опитування, проєкт надасть допомогу в економічному відновленні, кваліфіковану підтримку психічного і психосоціального здоров’я, а також можливості соціального згуртування та розвитку потенціалу ключових постачальників послуг. Проєкт передбачає семінари та підтримку у відновленні засобів до існування у цивільному житті та розвитку бізнесу; навчання та створення мереж місцевих груп підтримки; заходи щодо згуртування громад; підтримку ветеранських хабів; зміцнення потенціалу місцевих постачальників послуг охорони психічного здоров'я та психосоціальної підтримки, а також консультації психологів.

«МОМ підтримує пріоритети Уряду України щодо забезпечення миру, діалогу і допомоги постраждалому від конфлікту населенню», — сказав Ан Нгуєн, Голова Представництва МОМ в Україні. «Ми керуємося принципом участі всього суспільства і прагнемо залучати та зміцнювати потенціал приватного сектора, громадянського суспільства та уряду як на центральному, так і на місцевому рівнях, щоб допомогти зробити механізми реінтеграції ветеранів в Україні самодостатніми», — додав він.

1 березня Ан Нгуєн зустрівся з Міністеркою у справах ветеранів України Юлією Лапутіною та із Заступником міністра Олексієм Ілляшенком, щоб обговорити поточне партнерство між МОМ та Міністерством і підписати оновлений Меморандум про співпрацю.

За даними Міністерства у справах ветеранів, кількість колишніх учасників бойових дій на сході України становить понад 380 тис. осіб. У межах опитування домогосподарств, проведеного у 2019 році, МОМ виявила, що понад третина опитаних ветеранів відчували себе виключеними із суспільства, а 49% вказали, що стикалися з проявами упередженості, несправедливим ставленням або дискримінацією у різних сферах.

Довідкова інформація:

Міжнародна організація з міграції є Агентством ООН з питань міграції. МОМ співпрацює з урядовими, міжурядовими та неурядовими партнерами, щоб забезпечити гуманну та впорядковану міграцію. МОМ працює в Україні з 1996 року, а з 2014 допомагає Уряду забезпечувати потреби внутрішньо переміщених осіб та населення, постраждалого від конфлікту.

За додатковою інформацією звертайтеся до Варвари Жлуктенко, Представництво МОМ в Україні, vzhluktenko@iom.int або за телефоном +38 067 447 97 92.

_______________

 

EU and IOM continue supporting community resilience through the reintegration of veterans across Ukraine

 

 

Through a newly initiated second phase of veterans reintegration programming, IOM Ukraine together with the EU’s Instrument Contributing to Stability and Peace will continue responding to the needs of Ukrainian communities through targeted protection assistance and social cohesion initiatives.

The upcoming project, developed in close partnership with the Ministry for Veterans Affairs of Ukraine, will facilitate community-based efforts toward sustainable reintegration of veterans, supporting their successful transition to civilian life through assistance to veterans, family members, and their communities. This project will run until May 2022 and builds upon the successful results of a previous EU-funded pilot initiative implemented by IOM between December 2018 and August 2020. This phase of the project will expand activities countrywide.

“The EU is pleased to continue its support for the reintegration of veterans in Ukraine. This project will help veterans to have access to the full range of services they need in order to be able to lead a fulfilling civilian life”, said Frederik Coene, Head of Cooperation at the European Union Delegation to Ukraine.

Project activities will be informed by a nation-wide survey on the sociodemographic and socioeconomic characteristics of veterans and their families, and the challenges veterans face in readjusting to civilian life. In line with the survey, the project will provide tailored economic recovery assistance, qualified mental health and psychosocial support as well as social cohesion opportunities and capacity development for key service providers. Specific activities will include workshops and support in transitioning to civil livelihoods and business development; training and networking for local support groups; community cohesion events; support to veterans’ hubs; capacity building for local mental health and psychosocial support services as well as provision of counselling.

“IOM is committed to supporting the Government of Ukraine’s priorities of peace, dialogue, and assistance to conflict-affected populations,” said Anh Nguyen, IOM Ukraine Chief of Mission. “We are guided by a whole-of-society approach and aim to engage and further capacitate private sector, civil society and government at both central and local levels to help make veterans’ reintegration mechanisms in Ukraine self-reliant,” he added.

Anh Nguyen met with the Minister of Veterans Affairs, Yuliia Laputina, and the Deputy Minister, Oleksii Illiashenko, on 1 March to discuss the ongoing partnership between IOM and the Ministry and sign an amended Memorandum on Cooperation.

According to the Ministry for Veterans Affairs of Ukraine, there are over 378,000 veterans of the conflict in eastern Ukraine. IOM found that more than one-third of the veterans interviewed as part of the household survey conducted in 2019, felt excluded from society and (49%) indicated that they had faced bias or unfair treatment (discrimination) directed at veterans in different spheres.

 

Background information:

The International Organization for Migration is the UN Migration Agency. IOM works closely with governmental, intergovernmental and non-governmental partners to promote humane and orderly migration. The IOM Mission in Ukraine was established in 1996. Since 2014, IOM has been assisting the Government to meet the needs of internally displaced persons and conflict-affected population of Ukraine.

For additional information, please contact Varvara Zhluktenko, IOM Mission in Ukraine, via vzhluktenko@iom.int or at +38 067 447 97 92.

Редакторські розділи: