Delegation of the European Union to Ukraine

НБУ підвищуватиме обізнаність громадян щодо захисту прав споживачів фінансових послуг

Київ, 04/03/2021 - 16:11, UNIQUE ID: 210304_17
Press releases

Національний банк України (НБУ) за підтримки ЄС та у партнерстві з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини розпочинає національну інформаційну кампанію #ЗнайСвоїПрава з метою покращення обізнаності громадян про їхні права під час користування фінансовими послугами.  

Кампанія, що фінансується через проєкт EU-FINREG та проходитиме протягом березня-травня 2021 року, має на меті навчити споживачів тому, як уникнути таких проблем, як оформлення оманливих кредитів «під 0%», нав’язання  додаткових послуг, зміна тарифів на обслуговування рахунку без попередження або агресивна поведінки колекторів. Споживачі небанківських фінансових послуг зможуть адресувати свої проблемні питання за допомогою контакт-центрів або заповнити спеціальну форму на веб-сайті НБУ, а також отримати інформацію за допомогою чат-ботів у Viber та Telegram. Окрім цього, НБУ запускатиме спеціалізовану веб-сторінку «Знай Свої Права».    

«Національний банк сьогодні має подвійну мету. Перша – встановити додаткові вимоги до фінустанов, які забезпечать їх прозорість щодо вартості послуг та добросовісну поведінку стосовно  споживачів. Друга – сприяти ліпшій фінансовій обізнаності самих українців. Це обов’язкові складові для підвищення захищеності споживачів фінпослуг, а також для більшої залученості громадян до фінансової системи та активнішого користування послугами», – наголосив заступник Голови НБУ Олексій Шабан.

"Фінансова освіта та обізнаність споживачів є найважливішими елементами для розширення можливостей людей приймати обґрунтовані рішення під час управління своїми особистими фінансами. Це важливо для фінансового благополуччя українських громадян та їх довіри до фінансових установ. Довіра громадськості до фінансової системи є фундаментальною для залучення інвестицій та сприяння економічному зростанню в Україні. ЄС підтримує спільні зусилля НБУ щодо зміцнення правил поведінки на ринку для фінансових установ та політики захисту споживачів. Ці зусилля сприятимуть формуванню культури заощадження та розвитку фінансових ринків в Україні", - прокоментувала Юльда Кіелітє, керівниця сектору соціально-економічних та фіскальних реформ Групи підтримки України Європейської Комісії.

За 2020 рік НБУ отримав близько 16 тисяч письмових звернень споживачів фінансових послуг. Близько 40% мали ознаки порушення прав споживачів. З метою покращення середовища для споживачів, Нацбанк продовжуватиме докладати зусиль для підвищення обізнаності громадян щодо обов’язків небанківських фінансових установ і впроваджуватиме ряд інновацій. Зокрема, фінансові установи будуть зобов’язані повністю розкривати споживачам інформацію про вартість мікрокредитів під час реклами.

1 липня 2020 року набрав чинності Закон від 12.09.2019 р. №79-ІX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг» (відомий як закон про «спліт»). Згідно з законом, НБУ прийняв додаткові повноваження з регулювання ринку страхових послуг та деяких сегментів небанківських фінансових послуг, включаючи лізинг, небанківські кредитні та інші установи.

Довідкова інформація:

ЄС надає підтримку Україні через проєкт “Посилення регулювання та нагляду за небанківським фінансовим ринком” (EU-FINREG) у зміцненні нормативно-правової бази та наглядових практик сектору небанківських фінансових послуг, включаючи страхування, пенсійні фонди, кредитні установи та інші послуги. Це допоможе створити в Україні нормативно-правове регулювання для небанківських фінансових послуг, яке забезпечить справедливе та ефективне функціювання ринків, захист споживачів і сприятиме сталому економічному зростанню.  

За додатковою інформацією звертайтеся до Карена Мадояна, kmadoian@gmail.com або за телефоном +38 050 2150503

___________

 

NBU to raise public awareness on protection of consumer rights in financial services

 

With EU support and in collaboration with the Ukrainian Parliament Commissioner for Human Rights, the National Bank of Ukraine (NBU) is launching a nationwide communication campaign –  #KnowYourRights –  to raise public awareness of consumer rights protection in financial services.

Financed via the EU-FINREG project, the campaign that will run from March till May 2021 aims to educate consumers on how to avoid problems such as taking out “zero interest” loans, buying unwanted additional services, paying account maintenance fees that have been changed without due notice or falling victim to debt collector’s pressure. Consumers of non-bank financial services will be able to address their issues via the contact centre or fill in application form on the NBU website, as well as obtain information from chatbots in Viber and Telegram messengers. NBU will also launch a special webpage Know Your Rights. 

“NBU is pursuing the twofold purpose of setting additional requirements for financial institutions to ensure that they price their services transparently and treat their customers responsibly, and improving the financial awareness of consumers. These are prerequisites for strengthening the protection of financial services consumers, increasing the public involvement in the financial system, and encouraging consumers to use financial services more actively,” - Oleksii Shaban, Deputy Governor of the NBU, commented.

"Financial education and consumer awareness are crucial elements to empower individuals to make informed decisions when managing their personal finances. It is important for the financial wellbeing of the Ukrainian citizens and their trust in the financial institutions. Public confidence in the financial system is fundamental for attracting investments and fostering economic growth in Ukraine. The EU supports combined efforts of the NBU to strengthen the market conduct rules for financial institutions and strengthening consumer protection policy. This effort will contribute to building a saving culture and deepening of the financial markets in Ukraine",Julda KielyteTeam Leader for Socio-economic & Fiscal Reforms, Support Group for Ukraine, European Commission, said.

In 2020, about 16,000 consumers applied to NBU with some 40% of those applications referred to consumer rights infringement. To improve the consumer environment, NBU will continue its efforts to raise public awareness on obligations of non-bank financial services providers and will introduce some innovations in this area. Specifically, financial institutions will be obliged to fully reveal in their advertisements the information on microcredits and their costs for consumers.

On 1 July 2020, the Law #79-IX ‘On improving the state regulation of financial services markets’ – known as the “Split Law” – entered into force, vesting NBU with additional authorities to regulate the insurance market and several other segments of non-bank financial services, such as leasing, non-bank credit institutions and others.

Background information:

The EU assists Ukraine through EU-FINREG project in strengthening the regulatory framework and supervision practices for non-bank financial services, including insurance, pensions, credit institutions and other services. This will support Ukraine in building a sound regulatory environment for non-bank financial services, which will ensure fair and efficient markets, protect consumers and promote market development, thereby contributing to sustained economic growth. 

For additional information, please contact Karen Madoian via kmadoian@gmail.com or at +380 50 215 05 03

Қисми муҳаррирон: