Delegation of the European Union to Ukraine

Тижневий анонс подій у Європейському Союзі та Україні: 1-7 березня

Київ, 01/03/2021 - 11:51, UNIQUE ID: 210301_4
Press releases

English version is below

Анонси подій: 1-7 березня

 

Події в Україні

 

Дата

Подія

Додаткова інформація

1.03-16.04

Кроки для керівників 2021. Онлайн-версія

Організовується програмою для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку «U-LEAD з Європою» - Компонент 2

Деталі: тут

Контакти:

Олена Томнюк olena.tomniuk@giz.de

+380 68 303 24 83

02.03

Онлайн-проект «Сімейний театр»

Організовується House of Europe

Деталі: тут

Реєстрація: тут

02.03-03.03

Візит Президента Європейської ради Шарля Мішеля до України

Деталі: тут

02.03

Фінал освітнього технологічного конкурсу «Школа Техно» 

Організовується за підтримки Енергоефективного цифрового університету для промоції технічних інновацій (EDUTIP)

Деталі: тут

Контакти:

Гліб Ступак

glib.stupak@donntu.edu.ua

+ 380 50 172 02 64

03.03

Онлайн-конференція «Як запровадити систему HACCP у їдальнях освітніх закладів» 

Організовується проєктом ЄС «Вдосконалення системи контролю безпечності харчових продуктів в Україні»

Контакти:

Ірина Проценко

i_protsenko@ukr.net

+380 67 209 27 23

 

03.03

Презентація інформаційної кампанії щодо захисту прав споживачів фінансових послуг

Організовується проєктом ЄС «Посилення регулювання та нагляду за небанківським фінансовим ринком» (EU-FINREG)

Контакти:

Карен Мадоян

kmadoian@gmail.com

+380 50 215 05 03

 

06.03

Весняний 10-денний базовий тренінг "Написання проєктів. Фонди ЄС"

Організовується CEASC

Деталі: тут

Реєстрація: тут

06.03

Проєктний підхід та грантове фінансування в діяльності сучасного закладу освіти, ОТГ, АРР

Організовується

CEASC

Деталі: тут

 

 

___________

 

Weekly announcement leaflet

 

Announcements: 1-7 March

 

Events in Ukraine

 

Date

Event

Relevant information

1.03-16.04

Steps for Leaders online seminars

U-LEAD with Europe: Ukraine Local Empowerment, Accountability and Development Programme - Phase II

Details: here

Contacts:

 Olena Tomniuk olena.tomniuk@giz.de

+380 68 303 24 83

02.03

Online Project

Family theatre

By House of Europe

Details: here

Registration: here

02.03-03.03

President of the European Council Charles Michel visits Ukraine

Details: here

02.03

The final of the regional competition "School of Techno"

By EDUTIP Energy-efficient Digital University for Technical Innovation Promotion

Details: here

Contacts:

Gleb Stupak

glib.stupak@donntu.edu.ua

+ 380 50 172 02 64

03.03

Web-conference "How to implement HACCP in canteens of educational establishments"

By Improvement of legislation, control and awareness in food safety, animal health and welfare in Ukraine

Contacts:

Iryna Protsenko

i_protsenko@ukr.net

+380 67 209 27 23

 

03.03

Presentation of the information campaign on protection of consumers rights in financial services

By Strengthening the regulation and supervision of the non-bank financial market

Contact:

Karen Madoian

kmadoian@gmail.com

+380 50 215 05 03

 

06.03

Spring basic training “Project writing. EU funds”. (10 days)

By CEASC

Details: here

Registration: here

06.03

Project approach and grant funding in the operation of a modern educational institution, local self-government bodies and Regional Development Agencies

By CEASC

Details: here

 

Editorial Sections: