Delegation of the European Union to Ukraine

День пам’яті жертв Голокосту: Заява Високого представника/Віце-президента Жозепа Борреля

Brussels, 27/01/2021 - 09:22, UNIQUE ID: 210127_3
Press releases

English version is below:

День пам’яті жертв Голокосту: Заява Високого представника/Віце-президента Жозепа Борреля

Італійський письменник Прімо Леві, який пережив Голокост і став першим, хто детально описав криваві злочини, які мали місце в Aушвіці, сказав: «Ми не розуміємо [фашизму], але ми можемо і повинні розуміти його витоки, та пильнувати – адже те, що сталося, може повторитися знову. Тож обов'язок кожного – замислитися про те, що відбулося».

Через 76 років після звільнення Аушвіц-Біркенау ці ​​слова є актуальними, як ніколи. У розпал пандемії COVID-19 ми бачили, як поряд із епідеміологічною ситуацією загострювалася ненависть по відношенню до багатьох меншин у всьому світі, в тому числі через поширення антисемітських теорій змови та мови ворожнечі до євреїв, зокрема в соціальних мережах.

Ми також спостерігали поширення – в тому числі, в Європі - огидних теорій, метою яких є делегітимізація історії шляхом заперечення Голокосту. ЄС працюватиме над продовженням рішучої боротьби проти антисемітизму та дискримінації як в Європейському Союзі, так і за його межами, впроваджуючи майбутню Стратегію ЄС щодо боротьби з антисемітизмом та нещодавно ухвалений План дій ЄС з прав людини та демократії (2020-2024). Ми ніколи не погодимось із запереченням Голокосту і не ігноруватимемо таке заперечення, будемо рішуче боротися з будь-якими проявами антисемітизму, нетерпимості, агресії чи насильства проти будь-якої особи чи спільноти на основі її етнічного походження, релігії чи переконань.

Найкращою протиотрутою від антисемітизму залишаються знання. ЄС і надалі працюватиме в рамках багатосторонніх форматів, зокрема в ООН, для підтримки ефективної політики пам’яті, захисту свободи релігії та переконань, запобігання геноциду, захисту історичних та релігійних пам’яток, а також сприяння освіті, документуванню свідчень та дослідженням щодо Голокосту. Ми несемо відповідальність перед жертвами, тими, хто вижив та майбутніми поколіннями.

Необхідно зберегти пам’ять про шість мільйонів чоловіків, жінок та дітей, які стали жертвами жорстоких вбивств нацистів. Ми боротимемося з антисемітизмом та передамо обіцянку «НІКОЛИ ЗНОВУ» наступним поколінням європейців. Такою є моя обіцянка у День пам’яті жертв Голокосту.


***

Holocaust survivor and Italian writer Primo Levi – the first to make a detailed written recollection of the atrocities that happened in Auschwitz – said: “We cannot understand [Fascism], but we can and must understand from where it springs, and we must be on our guard. Because what happened can happen again. For this reason, it is everyone's duty to reflect on what happened”.

76 years after the liberation of Auschwitz-Birkenau, these words resonate stronger than ever. In the midst of the COVID-19 pandemic, we have seen how alongside the virus, hatred against many minorities across the world escalated, including by proliferation of anti-Semitic conspiracy theories and hate speech against Jews, in particular on social media.

We have also seen how despicable theories to delegitimise history through Holocaust denial persist, including in Europe. The EU will continue to work to ensure that we act decisively both inside and outside our borders against antisemitism and discrimination, by implementing the upcoming EU Strategy on combating antisemitism and the recently adopted EU Action Plan for Human Rights and Democracy (2020-2024). We will never accept or ignore Holocaust denial, and will combat firmly any kind of antisemitism, intolerance, harassment or violence against any person or community based on ethnic origin, religion or belief.

The best antidote against anti-Semitism remains knowledge. The EU will continue to work within the multilateral system, in particular the UN, to maintain effective remembrance policies, to protect freedom of religion or belief, to prevent genocide, to protect historic and religious sites, and to promote education, documentation and research about the Holocaust. We have a responsibility towards the victims, the survivors and future generations.

We need to preserve the memory of the six million men, women and children who fell victim to the brutal murder of the Nazis. We will confront anti-Semitism and we will ensure that the vow of ‘NEVER AGAIN’ is passed on to the next generations of Europeans. This is my pledge on Holocaust Remembrance Day.

Editorial Sections: