Представництво Європейського Союзу в Україні

Ініціатива ЄС «Угода мерів щодо клімату та енергії» розпочинає нову програму взаємного навчання та оголошує конкурс заявок!

Brussels, 22/01/2021 - 16:18, UNIQUE ID: 210122_24
Press releases

English version is below:

Ініціатива ЄС «Угода мерів щодо клімату та енергії» розпочинає нову програму взаємного навчання та оголошує конкурс заявок!  

18 січня ініціатива ЄС «Угода мерів щодо клімату та енергії», що об'єднує тисячі органів місцевого самоврядування в 57 країнах, у тому числі країнах сусідства ЄС, які взяли на себе зобов'язання реалізовувати кліматичні та енергетичні цілі ЄС, розпочала нову програму взаємного навчання, розраховану на 2021-2022 роки.

Програма надає можливість містам, регіонам та провінціям з усієї Європи та з-поза її меж взяти участь у обмінах, спрямованих на розвиток їхніх спроможностей та знань шляхом спілкування їх представників з метою вирішення кліматичних та енергетичних проблем.

Спеціально розроблені програми обміну зорієнтовані на тих, хто знаходиться на різних етапах адаптації до кліматичних змін та пом’якшення їх наслідків. Вони стимулюватимуть учасників обмінюватися ідеями стосовно адаптації до кліматичних змін за допомогою екологічних рішень, навчатися запровадженню екологічних підходів спільно з громадянами та представниками бізнесу, розробляти стратегії кліматичної нейтральності, а також користуватися можливостями конкурентного фінансування.

Кандидати, що успішно пройдуть відбір (не більше 51 міста, не більше 14 координаторів та 5 енергетичних агентств), будуть розбиті представниками ініціативи на пари відповідно до їх навчальних потреб, викликів та досвіду, описаних у заявці.

Програма відкрита для всіх дійсних та майбутніх підписантів Угоди мерів (тобто органів місцевої влади), провінцій та регіонів, а також тих учасників, що приєднаються до ініціативи до початку програми взаємного навчання в червні 2021 року.

Кінцевий термін подання заявок - 19 березня 2021 року. Результати відбору будуть оголошені в травні 2021 року.

Детальніша інформація:

Пресреліз

Список підписантів Угоди та інформація про те, як приєднатися до ініціативи

Як у регіонах зменшують викиди парникових газів та як це впливає на економіку?

Стала енергії в дії: як у Жовкві відмовляються від газу та економить гроші

***

EU Covenant of Mayors for Climate and Energy launches new peer learning programme: apply now!

On 18 January the EU Covenant of Mayors for Climate and Energy, which brings together thousands of local governments from 57 countries – including the EU neighbourhood – which have committed to implementing EU climate and energy objectives, launched a new peer learning programme 2021-2022.

The programme offers cities, regions and provinces across Europe and beyond the opportunity to take part in exchanges that aim to increase their capacity and knowledge through tailored peer discussions to tackle their climate and energy challenges.

The tailored exchange programmes target those at various stages of the climate adaptation and mitigation journey and will stimulate participants to exchange ideas on how to adapt to climate change through nature-based solutions, learn how to co-create a climate pact with citizens and business, to develop a climate neutrality strategy and successfully apply to competitive funding opportunities.

The successful applicants (up to 51 cities, up to 14 coordinators and 5 energy agencies) will be selected and paired by the Covenant of Mayors Office, according to their learning needs, challenges and expertise as described in the application.

The programme is open to all current and prospect Covenant of Mayors signatories (i.e. municipalities), provinces and regions, and supporters under the condition that they join the initiative before the start of the peer learning programme in June 2021. 

The deadline for applications is 19 March 2021. The selection results will be announced in May 2021.

Find out more

Press release

List of signatories and information on how to join

How do regions reduce greenhouse gas emissions and what is the economic effect?

Sustainable energy in action: How Zhovkva cuts down on gas consumption and saves money

Редакторські розділи: