Представництво Європейського Союзу в Україні

ЄС і GIZ підтримують малі й середні підприємства (МСП) в місцевих громадах задля зменшення негативного впливу від пандемії COVID-19

Київ, 22/12/2020 - 16:44, UNIQUE ID: 201222_18
Press releases

English version is below

16 грудня 2020 року в межах проєкту «EU4Business: конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП» був оголошений конкурс грантів для відбору десяти міст і територіальних громад, які отримають до 1 000 000 грн грантових коштів. Детальніше: Конкурс грантів для системної підтримки малих і середніх підприємств під час пандемії COVID-19 (giz.de).

Через цей конкурс Європейський Союз і GIZ стимулюють місцеві громади реалізувати проєкти, спрямовані на підтримку стійкості й відновлення українських МСП під час пандемії COVID-19. Особлива увага приділятиметься поліпшенню місцевих умов та послуг для бізнесу, який має потенціал до зростання, інновацій і експорту.

«Європейський Союз традиційно підтримує малий бізнес, адже це запорука економічної стабільності країни. Тому в умовах кризи наша підтримка набуває особливої ваги і ми намагаємося швидко і гнучко реагувати на сучасні виклики», — каже Клое Альйо, керівниця відділу «Економічна співпраця, енергетика, інфраструктура і довкілля» Представництва Європейського Союзу в Україні.

Відібрані територіальні громади мають впроваджувати проєкти, повязані з їхньою загальною політикою підтримки МСП. Інструменти такої підтримки можуть бути спрямовані, наприклад, на цифрову трансформацію послуг для МСП, консультації щодо ведення бізнесу в умовах карантинних обмежень, цільове для конкретного сектору чи громади інформування МСП про наявні механізми допомоги, закони і положення, пов'язані із COVID-19.

«Цим конкурсом ми хочемо надати допомогу українським містам і територіальним громадам в поліпшенні їхньої системи підтримки МСП в часи пандемії COVID-19. Українські підприємства матимуть шанс не тільки пережити кризу, а й отримати користь від запровадження інновацій, цифрової трансформації, та вийти з кризи сильнішими», — наголошує Бенжамін Клінгер, керівник проєкту від GIZ.

Проєкт «EU4Business: конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП» реалізує за дорученням ЄС та уряду Німеччини Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Мета проєкту - створення кращих умов для розвитку українських малих і середніх підприємств, підтримка інновацій та стимулювання експорту, що є шляхом до сталого й рівномірного економічного зростання. У межах підходу Team Europe проєкт також сприятиме відновленню України від наслідків COVID-19.

 

Додаткову інформацію можна отримати від Бенжаміна Клінгера за електронною адресою: Benjamin.Klinger@giz.de.

____________

 

EU and GIZ support small and medium-sized enterprises (SMEs) in local communities to decrease

the negative impact of the COVID-19 pandemic

 

On December 16,  2020 a Call for Proposals to select ten cities and local communities and support them with up to one million UAH was announced  within “EU4Business: SME Competitiveness and Internationalization”  programme. Follow the link for announcement: Конкурс грантів для системної підтримки малих і середніх підприємств під час пандемії COVID-19 (giz.de))

Through this Call the European Union and GIZ reinforce local communities to implement projects aiming at supporting the resilience and recovery of Ukrainian SMEs during the COVID-19 pandemic. Special focus will be made on improving local conditions and support services for businesses with high potential for growth, innovation and export.

“The European Union traditionally supports small business development, as this is a precondition of the country’s economic stability. This is why, in this time of crisis, our support becomes particularly important and we try to react quickly and flexibly to the current challenges” - says Chloé Allio, Head of Operations Section - Economic Cooperation, Energy, Infrastructure and Environment, EU Delegation to Ukraine.

The selected local communities have to implement the projects related to their overall local SME development policies. Such support measures might be related, but not limited to the digitalization of services for SMEs, advisory services aiming to counter COVID-19 problems, targeted sector or city specific information on available support mechanisms, specific laws and regulations related to COVID-19.

“With this call we want to support Ukrainian cities and local communities to improve their SME support systems during the COVID-19 pandemic. This will give Ukrainian SMEs the chance not only to survive the crisis, but also to take advantage of innovation and digitalization during these challenging times and to emerge stronger from the crisis” - states Benjamin Klinger, GIZ Programme Director responsible for the programme.

“EU4Business: SME Competitiveness and Internationalisation” initiative is implemented on behalf of the European Union and Germany by Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). The programme aims to create better conditions for the development of Ukrainian small and medium-sized enterprises, support innovation and export promotion, resulting in sustainable and equitable economic growth. As part of the Team Europe approach, the initiative will also contribute to Ukraine’s COVID-19 recovery. 

 

For additional information, please contact Mr Benjamin Klinger at email address: Benjamin.Klinger@giz.de.

Редакторські розділи: