Представництво Європейського Союзу в Україні

Звіт ЄС: Україна продовжує виконання порядку денного реформ, втім виклики залишаються

Brussels, 01/12/2020 - 13:45, UNIQUE ID: 201201_14
Press releases

English version is below:

Звіт ЄС: Україна продовжує виконання порядку денного реформ, втім виклики залишаються

Напередодні неформального засідання Ради асоціації між Україною та ЄС, яке заплановане на 8 грудня, Євросоюз опублікував щорічний Звіт про виконання положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Звіт описує впровадження Україною реформ у рамках Угоди про асоціацію протягом року, що минає.

“Україна продовжує рухатися шляхом  реформ, попри дестабілізуючі дії Росії, конфлікт на сході та спалах пандемії коронавірусу. Вкрай важливо, щоб українські політичні лідери продовжували докладати зусиль в цьому напрямі та втілювали незворотні реформи, особливо у сфері верховенства права. Український народ очікує на це”, — заявив Жозеп Боррель, Високий представник ЄС із закордонних справ і безпекової політики, Віце-президент Європейської Комісії.

Олівер Варгеї, Комісар ЄС з питань сусідства і розширення, додав: “Євросоюз і надалі буде підтримувати Україну у виконанні нею порядку денного реформ, повному впровадженні Угоди про асоціацію та використанні її переваг, та пом'якшенні негативного впливу коронавірусної кризи. Ми очікуємо, що Україна й надалі буде захищати наші спільні цінності демократії, верховенства права, поваги до міжнародного права та прав людини, в тому числі прав осіб, що належать до меншин. Наша спільна мета — підтримати стратегічну орієнтацію України на більш тісну інтеграцію з Європейським Союзом”.

У звіті йдеться про жваву законодавчу активність, яка була характерною для перших місяців роботи нового Парламенту та Уряду України, та відображала очікування громадян України. Попри спалах пандемії коронавірусу, вдалося досягнути прогресу у ключових реформах, наприклад, у банківській та земельній сферах. 

У сферах правосуддя, верховенства права та боротьби проти корупції відбулося кілька позитивних зрушень. Зокрема, Вищий антикорупційний суд (ВАКС) виніс перші вироки. Поліпшилась співпраця між Національним антикорупційним бюро України (НАБУ) та Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП). Однак рівень засуджень в рамках антикорупційних розслідувань все ще низький. Водночас нещодавні рішення Конституційного Суду України поставили під сумнів досягнення країни у боротьбі проти корупції та вкотре нагадали, що проведення повноцінної судової реформи залишається вкрай важливим. Судове провадження щодо шахрайства у справі ПриватБанку у розмірі 4,6 млрд євро також досі є відкритим.

Банківський” закон допоміг захистити фінансову стабільність України. Після його ухвалення важливо забезпечити незалежність Національного банку України, а також підтримувати довгострокову монетарну та фінансову стабільність, незважаючи на відставку Голови Національного банку України у липні. Реалізація частини Угоди про асоціаціюу сфері торгівлі триває, включно із окремими заходами, спрямованими на спрощення торгівлі та митного контролю.

За сприяння Євросоюзу наприкінці 2019 року було підписано новий контракт про транзит газу між Росією та Україною. Анбандлінг рухався доволі успішно. Однак процес анбандлінгу оператора системи передачі електроенергії призупинився. Україна повідомила про бажання співпрацювати з Європейським Союзом над необхідними реформами, які стосуються, зокрема, транспорту, захисту довкілля та боротьби проти змін клімату. Однак впровадження реформ у цих сферах залишається викликом.

У звіті йдеться про важливий прогрес, якого досягла Україна у цифровому секторі. Також ЄС вітає реформу децентралізації і заохочує Україну до подальшої законодавчої роботи за цим напрямком. Також до здобутків можна віднести стратегії розвитку сільського господарства та сільських територій.

Окрім того, потрібні більш зосереджені зусилля у таких сферах, як енергетика, корпоративне управління державними підприємствами, судова реформа і верховенство права, оскільки українське суспільство потребує очевидних досягнень саме за цими напрямками.

Європейський Союз і надалі підтримуватиме Україну у виконанні нею комплексного порядку денного реформ.

Контекст

ЄС за допомогою Європейської політики сусідства прагне побудувати міцні, успішні та взаємовигідні стосунки зі своїми партнерами на сході та півдні. Цей підхід Євросоюзу ґрунтується на принципах диференціації між партнерами, аби враховувати різні прагнення і потреби наших партнерів, а також забезпечувати більшу залученість країн-членів та країн-партнерів до реалізації цієї політики.

Угода про асоціацію між Євросоюзом і Україною, включаючи глибоку та всеосяжну зону вільної торгівлі, набула чинності 1 вересня 2017 року. Вона сприяє розвитку більш глибоких політичних і більш міцнних економічних  зв’язків, повагу до спільних цінностей, є основою для співпраці між ЄС та Україною та підтримки реформ в Україні з боку Євросоюзу.

Від 2014 року ЄС разом із європейськими фінансовими інституціями залучив безпрецедентний пакет допомоги у понад 16,5 млрд. євро у формі грантів і позик для підтримки реформ в Україні.

Більше інформації:

Звіт про виконання Угоди про асоціацію Україною у 2020 році

2020 Неформальна відео-конференція членів Ради асоціації Україна-ЄС

Угода про асоціацію між ЄС та Україною

Саміт між ЄВ та Україною 2020 року

Довідка про відносини між ЄС та Україною

Вебсайт Представництва ЄС в Україні
 

***

Ukraine: EU report notes continued implementation of the reform agenda though challenges remain

Ahead of the informal meeting of the EU-Ukraine Association Council on 8 December, the EU today published its annual Association Implementation Report on Ukraine. The report outlines Ukraine’s implementation of reforms under the EU-Ukraine Association Agreement over the past year.

Despite Russia’s destabilising actions, conflict in the east and the outbreak of the coronavirus pandemic, Ukraine has continued to make progress on its reform path. It is crucial that Ukraine’s political leaders continue these efforts and make reforms irreversible, particularly regarding the rule of law. The Ukrainian people expect it”, said the High Representative/Vice-President, Josep Borrell.

Commissioner for Neighbourhood and Enlargement Olivér Várhelyi added: “The EU will continue to support Ukraine in taking forward the reform agenda, to fully implement and reap the benefits of the Association Agreement, and to mitigate the negative impact of the coronavirus crisis. We expect Ukraine to uphold the shared common values of democracy, rule of law, respect for international law and human rights, including the rights of persons belonging to minorities. Our joint objective is to support Ukraine’s strategic orientation towards closer integration with the European Union.”

The report highlights the rapid legislative activity that characterised the early months of Ukraine’s new Parliament and Government, reflecting the expectations of Ukraine’s citizens. Key reforms like banking and land reform were also advanced despite the outbreak of the coronavirus pandemic. 

In the areas of justice, the rule of law and the fight against corruption, several positive developments took place, notably with the High Anti-Corruption Court (HACC) handing down its first verdicts. Cooperation between the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine (NABU) and the Specialised Anti-Corruption Prosecutor's Office (SAPO) has improved, but the rate of convictions from corruption investigations remains low for the time being. At the same time, recent decisions by the Constitutional Court of Ukraine have called into question the country’s achievements in the fight against corruption, and have reconfirmed that a robust judicial reform remains vital. The prosecution of the €4.6 billion PrivatBank fraud also remains outstanding.

Following the adoption of a banking resolution law that helped to safeguard Ukraine’s financial stability, it is important to ensure the independence of central bank and maintain longer-term monetary and financial stability, despite the resignation of the Governor of the National Bank of Ukraine in July. The implementation of the trade chapter of the Association Agreement has continued, including some measures in trade and customs facilitation.

A new gas transit contract between Russia and Ukraine, facilitated by the EU, was signed in late 2019. Unbundling was driven forward successfully, but the process of unbundling the electricity transmission operator has stagnated. Ukraine has signalled a willingness to engage with the European Union on necessary reforms related to transport, environment and climate change, however, implementation in these areas remains a challenge.

The report highlights the important progress made by Ukraine in the digital sector. The EU also welcomes the reform on decentralisation, and encourages Ukraine to pursue follow up legislation in this regard. Other achievements include agricultural and rural development policies. 

Further concerted efforts will also be required in sectors such as energy, corporate governance of state owned enterprises and the areas of judicial reform and the rule of law more broadly, where there is a clear demand for progress among Ukrainian citizens.

The European Union will continue to support Ukraine in its comprehensive reform agenda.

Background

Through its European Neighbourhood Policy, the EU seeks to build strong, prosperous and mutually beneficial relations with its partners in the East and South. The EU’s engagement is based on the principles of differentiation between partners, in order to respect the different aspirations and needs of our partners and greater ownership of Member States and partner countries of the policy.

The Association Agreement between the EU and Ukraine, including a Deep and Comprehensive Free Trade Area, entered into force 1 September 2017. It promotes deeper political ties, stronger economic links and respect for common values, and is the basis for EU-Ukraine cooperation and EU support for reforms in Ukraine.

Since 2014, the EU, together with European financial institutions, has mobilised an unprecedented support package of over €16.5 billion in grants and loans to support reforms in Ukraine.

For More Information

2020 Association Implementation Report for Ukraine

2020 Informal video conference of the members of the EU-Ukraine Association Council

EU-Ukraine Association Agreement

2020 EU-Ukraine Summit

EU-Ukraine relations factsheet

EU Delegation to Ukraine website

 

Редакторські розділи: