Представництво Європейського Союзу в Україні

ЄС в Україні: новини співпраці. Листопад 2020

Київ, 30/11/2020 - 16:39, UNIQUE ID: 201130_8
Press releases

English version is below

Привіт, друзі!

У листопадовому дайджесті ми зібрали кращі статті українських ЗМІ з результатами співпраці України та Європейського Союзу за трьома пріоритетними напрямами: сильніше суспільство, сильніша економіка й сильніше врядування. Також ми розповімо про зусилля ЄС для відновлення повноцінного життя людей на Сході України й підтримку в боротьбі з COVID-19. 

Цього місяця читайте про те, як:

  • для подолання наслідків пандемії COVID-19 в Україні програма EU4ResilientRegions допомагатиме південним та східним регіонам України протистояти соціальним і економічним викликам
  • для сильнішого суспільства в Україні ЄС допомагає робити фільми доступними для людей із вадами зору і слуху. Також ЄС профінансував сучасну оперу про проблеми довічно ув’язнених жінок та незвичний туристичний маршрут, присвячений історії Острога
  • для сильнішої економіки в Україні ЄС робить доступним придбання транспортних засобів у лізинг і радить підприємцям, як подолати поточну кризу
  • для сильнішого врядування в Україні ЄС сприяє збільшенню кількості електронних послуг та цифровізації держустанов. Також ЄС допомагає розвивати органічний бізнес у Баранівській ОТГ на Житомирщині
  • для відновлення Сходу України ЄС надає мікрогранти малим підприємцям, придбав мобільний ЦНАП для Торецького району на Донеччині та відкрив офіс Консультативної місії в Маріуполі

 

Читайте дайджест: https://bit.ly/2KSpVuK

 

___________________________________

 

EU Cooperation Monthly Digest. November 2020

 

Dear friends,

For the November digest, we have picked the best articles from Ukrainian media reciting examples of cooperation between Ukraine and the European Union in three priority areas: stronger society, stronger economy and stronger governance. We also tell about the EU’s efforts to bring people’s lives in the east of Ukraine back on track and support to Ukraine in the fight against COVID-19.

This month read how:

  • to overcome the consequences of COVID-19 in Ukraine, the EU4ResilientRegions programme will help southern and eastern regions of Ukraine address social and economic challenges
  • for a stronger society in Ukraine, the EU helps to make films accessible to people with visual and hearing impairments. The EU also funded a modern opera about the problems of women imprisoned for life and an unusual tourist route dedicated to the history of Ostroh
  • for a stronger economy in Ukraine, the EU makes the lease purchase of vehicles available and gives advice to entrepreneurs on how to overcome the current crisis
  • for a stronger governance in Ukraine, the EU helps to increase the number of electronic services and digitalize government agencies. The EU also helps to develop organic business in Baranivka ATC in Zhytomyr region
  • for conflict response in Ukraine's east, the EU provides micro-grants to small businesses, purchased a mobile ASC for Toretsk district of Donetsk region and opened an Advisory Mission office in Mariupol

 

Read the digest: https://bit.ly/2KSpVuK

Редакторські розділи: