Представництво Європейського Союзу в Україні

ЄС і GIZ розпочинають реалізацію нового проєкту з підтримки малого і середнього бізнесу в Україні

Київ, 25/11/2020 - 12:49, UNIQUE ID: 201125_38
Press releases

English version is below

4 листопада Європейський Союз і Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH підписали угоду про реалізацію проєкту тривалістю 3,5 роки задля підвищення конкурентоспроможності малих і середніх підприємств та сприяння їхнього виходу на міжнародний ринок. Аби надати українським МСП оперативну підтримку в умовах загострення пандемії COVID-19, проєкт розпочне мобілізацію грантової підтримки й відповідних консультаційних послуг, щоб послабити вплив кризи на малий і середній бізнес, а також, за можливості, сприяти його відновленню.

«Цей проєкт є частиною пакету підтримки в боротьбі з наслідками пандемії COVID-19, який ЄС мобілізував на початку весни для допомоги Україні. Його метою є надання інструментів практичної підтримки малим і середнім підприємствам, які мають допомогти бізнесу пройти через цю кризу й покращити перспективи розвитку після її завершення», – зазначив Фредерік Куне, керівник відділу програм співробітництва Представництва ЄС в Україні.

«Сталий розвиток – це основа нашої діяльності. GIZ допомагає Україні на шляху до сталого економічного розвитку з 1993 року. Для нас важливо підтримувати поступове зростання економіки Україні в умовах кризи та невизначеності. Малі та середні підприємства є рушійною силою української економіки. Ми із задоволенням приєднались до ініціативи Європейського Союзу щодо підвищення конкурентоспроможності та сприяння виходу на міжнародні ринки українських малих і середніх підприємств. Цю ініціативу ми підтримуємо в рамках нашого доручення від уряду Німеччини щодо сприяння розвитку торгівлі між Україною та ЄС. У нинішній ситуації пакет заходів підтримки українських МСП, спрямований на подолання наслідків COVID-19, має особливо важливе значення" – наголосила Бернадетт Ной, регіональний директор GIZ в Україні та Білорусі.

Проєкт запроваджуватиме заходи екстреної підтримки малого бізнесу, зокрема, у низці секторів, які мають великий потенціал для зростання, інновацій та експорту. Критерії відбору і процедура подання заявок на участь у проєкті будуть визначені й оголошені найближчим часом. Декілька потужних українських організацій із підтримки бізнесу отримають сприяння у створенні «бізнес-клінік», які допомагатимуть МСП належним чином реагувати на ринкові умови, що значно змінилися через пандемію COVID-19. У межах запланованої підтримки на місцевому рівні проєкт ініціюватиме цільові заходи, що мають допомогти місцевим громадам-партнерам визначити необхідні кроки для подолання наслідків пандемії, установивши баланс між збереженням здоров'я громадян і виживанням малого і середнього бізнесу.

Очікується, що з 2021 року проєкт налагодить повномасштабну роботу, метою якої буде підтримка місцевих громад у створенні сталих екосистем для розвитку малих і середніх підприємств та запровадження довгострокових заходів з інноваційної допомоги бізнесу. Також планується, що проєкт буде взаємодіяти з низкою організацій із підтримки бізнесу задля покращення рівня надання послуг МСП, зокрема з питань прискорення інновацій і діджиталізації. Він сприятиме бізнес-кластерам у налагодженні співпраці між компаніями, посилюватиме бізнес-інтеграцію та допомагатиме будувати торгівельні зв’язки з ринками Європи й світу. Проєктом передбачена безпосередня підтримка обраних малих і середніх підприємств у розробці інноваційних продуктів чи послуг, або нових бізнес-моделей завдяки використанню цифрових інструментів. Проєкт має на меті стимулювати сталий розвиток підприємництва, а також сприяти підвищенню конкурентоспроможності та виходу на міжнародні ринки малого і середнього бізнесу, допомагаючи в такий спосіб сталому і рівномірному зростанню української економіки.

 

Довідкова інформація:

«EU4Business: конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП» – це проєкт, який спільно фінансується Європейським Союзом і Федеральним міністерством економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ). Проєкт впроваджує Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH у межах заходів зі сприяння розвитку торгівлі в Україні. Загальний бюджет проєкту охоплює внесок ЄС у розмірі 15,5 млн євро та внесок Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини в розмірі 2,7 млн євро. Це партнерство є частиною колективної відповіді #TeamEurope на економічні виклики, спричинені пандемією COVID-19.

 

За додатковою інформацією звертайтеся до керівника проєкту Бенджаміна Клінгера: Benjamin.Klinger@giz.de.

____________

 

EU and GIZ to Start New Project to Support Ukrainian Small and Medium-sized Enterprises

 

On November 4, the European Union and Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH have signed an agreement to implement a new 3.5-year project on SME competitiveness and internationalisation. To provide quick support to Ukrainian SMEs during the aggravating COVID-19 pandemic, the project will start with prompt mobilisation of grant support and accompanying advisory services targeted at the relief and, where possible, recovery of SMEs from the impact of the crisis.

This project is part of the COVID response package that the EU has mobilised in early spring to help Ukraine. It aims to provide practical support instruments to SMEs to guide them through the crisis and strengthen their prospects for successful development once it is over”, – says Frederik Coene, Head of Cooperation, EU Delegation to Ukraine.

Sustainability is our core business. GIZ has been supporting Ukraine on its way to sustainable economic development since 1993. For us, it is important to sustain equitable economic growth in Ukraine in times of crisis and uncertainty. Small and medium-sized enterprises are the driving force of the Ukrainian economy. We are pleased to implement the European Union's initiative on SME competitiveness and internationalization within our commissions by the German government on fostering trade between Ukraine and the EU. In the current situation, the COVID response package to support Ukrainian small and medium-sized enterprises to recover from the consequences of the pandemic is of special importance,” – stated Bernadette Neu, Regional Director of GIZ Ukraine, Belarus.

The immediate support measures would be deployed to small entrepreneurs across a range of sectors, with a focus on those with high potential for growth, innovation and export. The selection criteria and application details will be defined and announced shortly. A few of the country’s strongest business support organisations will get assistance to establish COVID-19 “Business Clinics” in order to assist SMEs to respond to the greatly changed market conditions. As part of its planned local level support, the project will frontload some targeted measures to assist local partner communities in designing appropriate anti-COVID policy measures, which would balance the public health considerations with SME survival. 

From 2021 onwards, it is expected that the project will be able to unfold the normal life activities aimed at supporting local communities in building sustainable SME ecosystems and implementing longer-term priority projects for innovative business support.  It is also planned that the project will work with a wide range of business support organisations to strengthen the professional provision of services for SMEs, particularly for faster innovation and digitalisation, and will also support business clusters for better cooperation of companies and stronger business integration and trade links with European and global markets. It will also directly support selected SMEs in developing innovative products or services, or new business models based on the use of digital tools. The project will aim to enhance sustainable entrepreneurship development, as well as SME competitiveness and internationalisation, thus contributing to sustainable and equitable economic growth in Ukraine.

 

Background information:

EU4Business: SME Competitiveness and Internationalisation” project is co-financed by the European Union and the German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ). It is implemented by the Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH within its activities on trade promotion in Ukraine.  The overall project budget includes EUR 15.5 million contribution from the EU and EUR 2.7 million from the German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development. This partnership is part of the #TeamEurope collective response to the economic challenges of partner countries caused by the COVID-19 pandemic.   

 

For additional information, please contact the project team leader, Mr Benjamin Klinger, at email address: Benjamin.Klinger@giz.de.

Редакторські розділи: