Представництво Європейського Союзу в Україні

Харків отримав перший з 49-ти тролейбусів за кредитом ЄІБ

Brussels, 22/10/2020 - 11:09, UNIQUE ID: 201022_5
Press releases

English version is below:

Харків отримав перший з 49-ти тролейбусів за кредитом ЄІБ

22 жовтня 2020 року - Харків отримав перший низькопідлоговий, односекційний тролейбус з 49-ти комфортабельних тролейбусів, закуплених за кредитні кошти від Європейського інвестиційного банку. Це стало можливим завдяки участі Харкова у проєкті «Міський громадський транспорт України» (UUPTP), що є рамковим кредитом від ЄІБ. В межах проєкту місто отримало 10 млн євро кредиту на оновлення тролейбусного парку.

«Ключові фактори для сучасного транспорту – комфорт для пасажирів та безпека для довкілля. Тепер мешканці Харкова мають можливість скористатися якісним та екологічним громадським транспортом. Я радий, що ЄІБ може зробити свій внесок у досягнення цієї мети за допомогою стратегічних кредитів, таких як «Міський громадський транспорт України», – зазначає Жан-Ерік де Загон, голова представництва Європейського інвестиційного банку в Україні.

Окрім кредиту ЄІБ на придбання нових тролейбусів, профінансована Європейським Союзом технічна підтримка (3.5 млн євро) у межах цього проєкту допомагає Міністерству інфраструктури й містам-учасникам у впровадженні європейських стандартів для підтримки сталої міської мобільності.

«Харків є одним із 11-ти міст, де оновлюється рухомий склад завдяки залученим коштам від ЄІБ. Ми раді, що спільними зусиллями разом із нашими європейськими партнерами ми можемо поліпшити щоденні умови життя харків'ян. Удосконалення громадського транспорту міста робить його сучасним, екологічним, доступним для людей з інвалідністю», – говорить Наталія Форсюк, заступниця Міністра інфраструктури України.

Тролейбус для Харкова виготовило дочірнє підприємство «Автоскладальний завод №1» ПАТ «Автомобільна компанія «Богдан Моторс». Згідно з графіком поставки, 49 одиниць тролейбусів прибуватимуть до Харкова до кінця 2021 року.  Вся партія включатиме 12 двосекційних та 37 односекційних тролейбусів.

«Оновлення тролейбусного парку міста Харкова дозволить підвищити комфорт і безпеку пасажирських перевезень, забезпечити можливість перевезення пасажирів з обмеженими фізичними можливостями в необхідних обсягах і зменшить експлуатаційні витрати комунального підприємства. Крім того, дозволить покращити екологічний стан міста внаслідок переорієнтації пасажиропотоків з автотранспорту приватних підприємств на екологічно чистий міський електричний транспорт», – наголошує Ігор Терехов, перший заступник Харківського міського голови.

Також впровадження цього Проєкту є одним із головних кроків виконання Плану дій зі сталого енергетичного розвитку і клімату Харкова, покликаного до 2030 р. скоротити в місті викиди СО2 не менше ніж на 30%.

Довідкова інформація

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) – державна фінансово-кредитна установа Європейського Союзу. В Україні банк працює з 2007 року. Банк ЄС прагне підтримати Україну та допомогти створити умови, необхідні для досягнення економічної стабільності. Наразі ЄІБ надав Україні кредитів на загальну суму 6,5 млрд євро. Найважливіші сфери кредитування ЄІБ в Україні – це соціальна та економічна інфраструктура, транспорт і сполучення, розвиток місцевого приватного сектору, енергоефективність, інновації та боротьба з наслідками змін клімату.

Контакти для преси:

Ольга Сушицька, консультантка з комунікацій, Представництво ЄІБ в Україні, тел: +380 67 243 63 55, o.sushytska@ext.eib.org.

***

Kharkiv received the first of 49 trolleybuses under EIB loan

October 22, 2020 - Kharkiv has received the first low-floor, single-section trolleybus of 49 comfortable trolleybuses purchased with funds from the European Investment Bank (EIB). This was made possible due to Kharkiv’s participation in the “Ukraine Urban Public Transport Project” (UUPTP) Framework Loan financed by EIB. Under the project, the city received a €10 million loan to upgrade its trolleybus fleet.

“The key attributes for modern transport are comfort for passengers and safety for the environment. Now Kharkiv residents have the opportunity to use quality and environmentally friendly public transport. I am glad that the EIB can contribute to this mission via strategic loans such as the Ukraine Urban Public Transport Project”, remarked Jean-Erik de Zagon, Head of the EIB Representation in Ukraine.

In addition to the EIB loan to purchase new trolleybuses, the European Union (EU) grant-funded technical assistance under this project (€3.5 million) will help the Ministry of Infrastructure and participating cities to implement European standards of sustainable urban mobility.

“Kharkiv is one of 11 cities where rolling stock is being replaced thanks to funds raised from the EIB. We are glad that together with our European partners we can improve the daily living conditions of Kharkiv residents. Improvement of the city's public transport will make it modern, environmentally friendly, and more accessible for people with disabilities”, said Natalie Forsyuk, Ukrainian Deputy Minister of Infrastructure.

The trolleybuses for Kharkiv are being manufactured by “Car assembly plant No 1” subsidiary of PJSC “AC “Bohdan Motors”. According to the delivery schedule, 49 trolleybuses will arrive in Kharkiv by the end of 2021. A whole batch will include 12  two-section and 37 single-section trolleybuses.

“The revamping of Kharkiv’s trolleybus fleet will increase the comfort and safety of passenger traffic, provide the ability to transport passengers with disabilities in the required amounts and reduce the operating costs of the utility. In addition, it will improve the city’s ecological condition by redirecting passenger flows from private enterprise transport to environmentally friendly urban electric transport”, stated Ihor Terekhov, the First Deputy Mayor of Kharkiv.

In addition, participation in this Project is one of the key steps in the implementation of Kharkiv’s Sustainable Energy and Climate Action Plan, which aims to reduce CO2 emissions in the city by at least 30% by the year 2030.

 Background information:

The European Investment Bank (EIB) is the lending arm of the European Union. The EIB has worked with Ukraine since 2007. The EU bank is committed to supporting Ukraine and helping to create the conditions necessary for the achievement of economic stability. At the moment, the EIB has a portfolio of loans totaling EUR 6.5 bln for Ukraine. As one of the key IFIs in Ukraine, the European Investment Bank focuses on social and economic infrastructure, transport and connectivity, local private sector development, energy efficiency, climate action, and innovation.

Press contact:

Olga Sushytska, Communications Consultant, EIB Resident Representation in Ukraine, mobile: +380 67 243 63 55, e-mail: o.sushytska@ext.eib.org.

Редакторські розділи: