Delegation of the European Union to Ukraine

Тижневий анонс онлайн-подій у Європейському Союзі та Україні: 3 – 9 серпня

Київ, 03/08/2020 - 11:14, UNIQUE ID: 200803_5
Press releases

English version is below

Анонси онлайн-подій: 3 – 9 серпня

 

Події в Україні

Дата

 

Подія

Додаткова інформація

2-7.08

«Третя Літня Школа з написання проєктів»

Організовано за підтримки CEASC

Деталі: тут

 

4.08

Презентація виставки світлин з програм Erasmus+ Молодь та Європейського корпусу солідарності

в Одесі

Контакти:

info.Ukraine@salto-youth.net

+38 (050) 878-92-2

Деталі: тут

5.08

«Вступ до стабілізації жертв»

Організовано за підтримки проєкту «Право-Justice»

Навчальний курс

«Підготовка тренерів з впровадження сервісів для вразливих категорій користувачів суду»

Деталі: тут

7.08

«Вступ до управління конфліктами та кризового втручання»

Організовано за підтримки проєкту «Право-Justice»

Навчальний курс

«Підготовка тренерів з впровадження сервісів для вразливих категорій користувачів суду»

Деталі: тут

8-14.08

«Інструменти фасилітації для онлайн навчання»

Організовано за підтримки CEASC

Деталі: тут

Подати заявку можна: тут

Майбутні події

11-14.08

«Тренінг для Асоціацій органів місцевого самоврядування»

Організовано за підтримки FORBIZ

Деталі: тут

Реєстрація: тут

14-16.08

Bezviz Festival

у Дніпрі

 

29.08-12.09

«Міжнародне освітнє стажування»

Організовано за підтримки CEASC

Деталі: тут

Реєстрація: тут

3-4.09

Донбас Медіа Форум

у Харкові

 

4-6.09

“House of Europe Festival”

Організовано за підтримки House of Europe та ГО «Платформа взаємодій «Простір»

Деталі: тут

Реєстрація та програма: тут

 

 

 

________________________________________________

 

 

 

Weekly online announcement leaflet

 

Online announcements: 3 – 9 August

 

Events in Ukraine

Date

Event

Relevant information

2-7.08

"Third Summer School of Project Writing"

By CEASC

Details: here

 

4.08

Presentation of the traveling photo exhibition from the Erasmus + Youth and the European Solidarity Corps programmes

in Odesa

Contacts:

info.Ukraine@salto-youth.net

+38 (050) 878-92-2

Details here

5.08

Introduction to victims’ stabilisation”

By Pravo-Justice

 

Course

"Preparation of trainers for the implementation of services for vulnerable categories of court users "

Details: here

7.08

“Introduction to conflict management and crisis intervention”

By Pravo-Justice

Course

"Preparation of trainers for the implementation of services for vulnerable categories of court users "

Details: here

8-14.08

“Facilitation tools for online learning “

By CEASC

Details: here

Apply: here

Looking ahead

11-14.08

 

 

“Training for Local Government Associations”

By FORBIZ

Details: here

Registration: here

14-16.08

Bezviz Festival

in Dnipro

 

29.08-12.09

“International educational internship”

By CEASC

Details: here

Registration: here

3-4.09

Donbas Media Forum

in Kharkiv

 

4-6.09

“House of Europe Festival”

By House of Europe and

Interaction platform PROSTIR NGO

Details: here

Registration and program: here

 

 

Editorial Sections: