Представництво Європейського Союзу в Україні

Тижневий анонс онлайн-подій у Європейському Союзі та Україні: 27 липня – 2 серпня

Київ, 27/07/2020 - 11:11, UNIQUE ID: 200727_4
Press releases

English version is below

Анонси онлайн-подій: 27 липня – 2 серпня

 

Події в Україні

 

Дата

 

Подія

Додаткова інформація

14-27.07

«Міжнародні проєкти: написання, аплікування, управління та звітність»

Організовано за підтримки CEASC

Деталі: тут

Реєстрація: тут

29.07

«Як вивчити іноземні мови легко та ефективно?»

Організовано за підтримки EU NEIGHBOURS east

Деталі: тут

Реєстрація: тут

 

29.07

«Спілкування з вразливими особами. Акцент на жертвах сексуального та ґендерного насильства»

Організовано за підтримки проєкту «Право-Justice»

Навчальний курс

«Підготовка тренерів з впровадження сервісів для вразливих категорій користувачів суду»

Деталі: https://bit.ly/2O4xjBC

 

30.07

«Безпека і здоров’я на роботі»

Організовано за підтримки проєкту ЄС-МОП «На шляху до безпечної, здорової та задекларованої праці в Україні»

Серія онлайн-тренінгів щодо міжнародних і європейських стандартів з питань праці

Деталі: https://bit.ly/3en2Da1

Реєстрація: тут

31.07

«Спілкування зі спеціальними групами: дружнє спілкування з дітьми. Роль сприятливого для дітей середовища та спілкування для отримання доказів»

Організовано за підтримки проєкту «Право-Justice»

Навчальний курс

«Підготовка тренерів з впровадження сервісів для вразливих категорій користувачів суду»

Деталі: https://bit.ly/2O4xjBC

 

31.07

«Збір коштів для соціального бізнесу - питання та відповіді»

Організовано за підтримки EU4Youth - розкриття потенціалу молодих соціальних підприємців у Молдові та Україні

Контакти:

Тетяна Виговська-Каменко

tatiana@egaliteint.org

 +380977896562

2-7.08

«Третя Літня Школа з написання проєктів»

Організовано за підтримки CEASC

 

Деталі: тут

 

Майбутні події

5.08

«Вступ до стабілізації жертв»

Організовано за підтримки проєкту «Право-Justice»

Навчальний курс

«Підготовка тренерів з впровадження сервісів для вразливих категорій користувачів суду»

Деталі: https://bit.ly/2O4xjBC

7.08

«Вступ до управління конфліктами та кризового втручання»

Організовано за підтримки проєкту «Право-Justice»

Навчальний курс

«Підготовка тренерів з впровадження сервісів для вразливих категорій користувачів суду»

Деталі: https://bit.ly/2O4xjBC

 

8-14.08

«Інструменти фасилітації для онлайн навчання»

Організовано за підтримки CEASC

 

Деталі: тут

Подати заявку можна: тут

11-14.08

«Тренінг для Асоціацій органів місцевого самоврядування»

Організовано за підтримки FORBIZ

 

 

Деталі: тут

Реєстрація: тут

4-6.09

“House of Europe Festival”

Організовано за підтримки House of Europe та ГО «Платформа взаємодій «Простір»

Деталі: тут

Реєстрація та програма: тут

29.08-12.09

«Міжнародне освітнє стажування»

Організовано за підтримки CEASC

Деталі: тут

Реєстрація: тут

 

__________________

 

Weekly online announcement leaflet

 

 

 

Online announcements: 27 July 2 August

 

Events in Ukraine

 

Date

Event

Relevant information

14-27.07

"International projects: writing, application, management and reporting"

By CEASC

Details: here

Registration: here

 

29.07

“How to study foreign languages easily and effectively?”

By EU NEIGHBOURS east

Details: here

Registration: here

29.07

"Communication with vulnerable individuals. With emphasis on victims of sexual and gender-based violence "

By Pravo-Justice

Course

"Preparation of trainers for the implementation of services for vulnerable categories of court users "

Details: https://bit.ly/2O4xjBC

 

30.07

“OSH”

By EU-ILO Project Towards safe, healthy and declared work in Ukraine

Online Training Series on International and EU Labour Standards

Details: https://bit.ly/3en2Da1

Registration: here

31.07

"Communication with special groups: friendly communication with children. The role of a child-friendly environment and communication to obtain evidence "

By Pravo-Justice

Course

"Preparation of trainers for the implementation of services for vulnerable categories of court users "

Details: https://bit.ly/2O4xjBC

 

31.07

Fundraising for social businesses - Q&A”

 By EU4Youth: Unlocking the potential of young social entrepreneurs in Moldova and Ukraine

Contacts:

 Tatiana Vygovskaia-Kamenko

 tatiana@egaliteint.org

 +380977896562

2-7.08

"Third Summer School of Project Writing"

By CEASC

Details: here

 

Looking ahead

5.08

Introduction to victims’ stabilisation”

By Pravo-Justice

 

 

Course

"Preparation of trainers for the implementation of services for vulnerable categories of court users "

Details: https://bit.ly/2O4xjBC

 

7.08

“Introduction to conflict management and crisis intervention”

By Pravo-Justice

 

Course

"Preparation of trainers for the implementation of services for vulnerable categories of court users "

Details: https://bit.ly/2O4xjBC

 

8-14.08

“Facilitation tools for online learning “

By CEASC

Details: here

Apply: here

11-14.08

“Training for Local Government Associations”

By FORBIZ

Details: here

Registration: here

4-6.09

“House of Europe Festival”

By House of Europe and

Interaction platform PROSTIR NGO

Details: here

Registration and program: here

 

29.08-12.09

“International educational internship”

By CEASC

Details: here

Registration: here

Редакторські розділи: