Представництво Європейського Союзу в Україні

Тижневий анонс онлайн-подій у Європейському Союзі та Україні: 6 – 12 липня

Київ, 07/07/2020 - 10:34, UNIQUE ID: 200707_2
Press releases

English version is below

Анонси онлайн-подій: 6 – 12 липня

 

Події в Україні

Дата

 

Подія

Додаткова інформація

6-10.07

«Інноваційна літня школа»

Організовано за підтримки «Енергоефективного цифрового університету для промоції технічних інновацій (ЕЦПТІ)»

Покровськ, Донецька область

Контакти:

Воропаєва Вікторія

viktoriya.voropayeva@donntu.edu.ua

+38062-39 2-91-50

7.07

Конференція присвячена закриттю проєкту Twinning "Розвиток відновлюваних джерел енергії в Україні"

Організовано за підтримки «Посилення спроможності Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України (Держенергоефективності) щодо розвитку виробництва енергії з відновлюваних джерел енергії, виробництва та використання альтернативних видів палива»

Контакти:

Тетяна Мунтян

tetiana.muntian@e-control.at

8.07

«Розмови про дипломатію з Пітером Вагнером»

Організовано за підтримки

EU Neighbours East та «Платформи публічної дипломатії»

Деталі: тут

8.07

«Проєкт закону «Про медіа» 2693-д: обговорення регулювання онлайн-медіа та платформ спільного доступу до інформації та відео»

Організовано за підтримки  проєкту «Європейський Союз та Рада Європи працюють разом для підтримки свободи медіа в Україні»

Деталі: https://bit.ly/3e1ZBXL

Реєстрація до 7 липня: тут

9.07

«Робочий час»

Організовано за підтримки проєкту ЄС-МОП «На шляху до безпечної, здорової та задекларованої праці в Україні»

Серія онлайн-тренінгів щодо міжнародних і європейських стандартів з питань праці

Деталі: https://bit.ly/3en2Da1

Реєстрація: тут

10.07

«Проєкт закону «Про Медіа» 2693-д: обговорення правового статусу національного регулятора та співрегулювання»

Організовано за підтримки «Європейський Союз та Рада Європи працюють разом для підтримки свободи медіа в Україні»

Деталі: https://bit.ly/2Z8LRXf

Реєстрація до 9 липня: тут

12-26.07

«Проектний підхід та грантове фінансування»

Організовано за підтримки CEASC

Деталі: тут

Майбутні події

13-21.07

«Інструменти фасилітації для ефективного онлайн-навчання»

Організовано за підтримки CEASC

Деталі: тут

Реєстрація: тут

14-27.07

«Міжнародні проєкти: написання, аплікування, управління та звітність»

Організовано за підтримки CEASC

Деталі: тут

Реєстрація: тут

15.07

«Концепція віктимізації, необхідність підтримки потерпілих та свідків та її еволюція»

Організовано за підтримки проєкту «Право-Justice»

Навчальний курс

«Підготовка тренерів з впровадження сервісів для вразливих категорій користувачів суду»

Деталі: https://bit.ly/2O4xjBC

Реєстрація до 7 липня: тут

16.07

«Неповна зайнятість»

Організовано за підтримки проєкту ЄС-МОП «На шляху до безпечної, здорової та задекларованої праці в Україні»

Серія онлайн-тренінгів щодо міжнародних і європейських стандартів з питань праці

Деталі: https://bit.ly/3en2Da1

Реєстрація: тут

17.07

«Досвід віктимізації. Розуміння потреб потерпілих та свідків»

Організовано за підтримки проєкту «Право-Justice»

 

Навчальний курс

«Підготовка тренерів з впровадження сервісів для вразливих категорій користувачів суду»

Деталі: https://bit.ly/2O4xjBC

Реєстрація до 7 липня: тут

22.07

«Вступ до оцінки потреб - продовження. Інвентаризація послуг. Реферали»

Організовано за підтримки проєкту «Право-Justice»

Навчальний курс

«Підготовка тренерів з впровадження сервісів для вразливих категорій користувачів суду»

Деталі: https://bit.ly/2O4xjBC

Реєстрація до 7 липня: тут

23.07

«Інспекція праці»

Організовано за підтримки проєкту ЄС-МОП «На шляху до безпечної, здорової та задекларованої праці в Україні»

Серія онлайн-тренінгів щодо міжнародних і європейських стандартів з питань праці

Деталі: https://bit.ly/3en2Da1

Реєстрація: тут

24.07

«Планування безпеки»

Організовано за підтримки проєкту «Право-Justice»

 

 

Навчальний курс

«Підготовка тренерів з впровадження сервісів для вразливих категорій користувачів суду»

Деталі: https://bit.ly/2O4xjBC

Реєстрація до 7 липня: тут

29.07

«Спілкування з вразливими особами. Акцент на жертвах сексуального та ґендерного насильства»

Організовано за підтримки проєкту «Право-Justice»

Навчальний курс

«Підготовка тренерів з впровадження сервісів для вразливих категорій користувачів суду»

Деталі: https://bit.ly/2O4xjBC

Реєстрація до 7 липня: тут

30.07

«Безпека і здоров’я на роботі»

Організовано за підтримки проєкту ЄС-МОП «На шляху до безпечної, здорової та задекларованої праці в Україні»

Серія онлайн-тренінгів щодо міжнародних і європейських стандартів з питань праці

Деталі: https://bit.ly/3en2Da1

Реєстрація: тут

31.07

«Спілкування зі спеціальними групами: дружнє спілкування з дітьми. Роль сприятливого для дітей середовища та спілкування для отримання доказів»

Організовано за підтримки проєкту «Право-Justice»

Навчальний курс

«Підготовка тренерів з впровадження сервісів для вразливих категорій користувачів суду»

Деталі: https://bit.ly/2O4xjBC

Реєстрація до 7 липня: тут

2-7.08

«Третя Літня Школа з написання проєктів»

Організовано за підтримки CEASC

Деталі: тут

 

5.08

«Вступ до стабілізації жертв»

Організовано за підтримки проєкту «Право-Justice»

«Підготовка тренерів з впровадження сервісів для вразливих категорій користувачів суду»

Деталі: https://bit.ly/2O4xjBC

Реєстрація до 7 липня: тут

7.08

«Вступ до управління конфліктами та кризового втручання»

Організовано за підтримки проєкту «Право-Justice»

«Підготовка тренерів з впровадження сервісів для вразливих категорій користувачів суду»

Деталі: https://bit.ly/2O4xjBC

Реєстрація до 7 липня: тут

Події в ЄС

7.07

Олівер Вархеї, Єврокомісар з питань країн-сусідів і розширення, матиме зустріч  у форматі відеоконференції з Ольгою Стефанішиною, Віцепрем'єр-міністеркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України

Деталі : тут

7.07

Стелла Киріакідес, Єврокомісарка з питань охорони здоров'я та безпеки продуктів харчування, спілкуватиметься у форматі відеоконференції  з Ольгою Стефанішиною, Віцепрем'єр-міністеркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України

Деталі: тут

   

 

 

Weekly online announcement leaflet

 

 

Online announcements: 6 12 July

 

Events in Ukraine

Date

Event

Relevant information

 

6-10.07

“The Innovation Summer School”

By EDUTIP Energy-efficient Digital University for Technical Innovation Promotion

Pokrovsk, Donetsk region

Contacts:

Viktoriya Voropaeva viktoriya.voropayeva@donntu.edu.ua

+38062-39 2-91-50

 

7.07

Closure Conference EU Twinning Project "Renewables Development in Ukraine" By Strengthening capacity of the State Agency on Energy Efficiency and Energy Saving of Ukraine (SAEE) on the development of energy production from renewable energy sources, production and use of alternative fuels  project

Contacts:

 Tetiana Muntian

 tetiana.muntian@e-control.at

 

8.07

Diplomacy Talks with Peter Wagner

By EU Neighbours East and Public Diplomacy Platform

Details: here

 

8.07

“Discussion on the part of the bill "On Media" 2693-d on the regulation of online media and platforms for sharing access to information and video”

By EU and Council of Europe working together to support freedom of media in Ukraine

Details: https://bit.ly/3e1ZBXL

Registration until 7 July: here

 

9.07

“Working time”

By EU-ILO Project Towards safe, healthy and declared work in Ukraine

Online Training Series on International and EU Labour Standards

Details: https://bit.ly/3en2Da1

Registration: here

 

10.07

“Discussion on the part of the bill "On Media" 2693-d on the legal status of the national regulator and co-regulation”

By EU and Council of Europe working together to support freedom of media in Ukraine

Details: https://bit.ly/2Z8LRXf

Registration until 9 July: here

 

12-26.07

“Project approach and grant funding”

By CEASC

Details: here

 

Looking ahead

 

13-21.07

“Facilitation tools for fast online learning"

By CEASC

Details: here

Registration: here

 

 

14-27.07

"International projects: writing, application, management and reporting"

By CEASC

Details: here

Registration: here

 

 

15.07

"The concept of victimisation, the need to support victims and witnesses and its evolution"

By Pravo-Justice

Course

"Preparation of trainers for the implementation of services for vulnerable categories of court users "

Details: https://bit.ly/2O4xjBC

Registration until 7 July: here

 

16.07

“Part time”

By EU-ILO Project Towards safe, healthy and declared work in Ukraine

Online Training Series on International and EU Labour Standards

Details: https://bit.ly/3en2Da1

Registration: here

 

17.07

“Experience of victimisation. Understanding the needs of victims and witnesses”

By Pravo-Justice

Course

"Preparation of trainers for the implementation of services for vulnerable categories of court users "

Details: https://bit.ly/2O4xjBC

Registration until 7 July: here

 

22.07

"Introduction to assessment of needs - continuation. Inventory of services. Referrals”

By Pravo-Justice

Course

"Preparation of trainers for the implementation of services for vulnerable categories of court users "

Details: https://bit.ly/2O4xjBC

Registration until 7 July: here

 

23.07

“Labour inspection”

By EU-ILO Project Towards safe, healthy and declared work in Ukraine

Online Training Series on International and EU Labour Standards

Details:https://bit.ly/3en2Da1

Registration: here

 

24.07

Security planning”

By Pravo-Justice

Course

"Preparation of trainers for the implementation of services for vulnerable categories of court users "

Details: https://bit.ly/2O4xjBC

Registration until 7 July: here

 

29.07

"Communication with vulnerable individuals. With emphasis on victims of sexual and gender-based violence "

By Pravo-Justice

Course

"Preparation of trainers for the implementation of services for vulnerable categories of court users "

Details: https://bit.ly/2O4xjBC

Registration until 7 July: here

 

30.07

“OSH”

By EU-ILO Project Towards safe, healthy and declared work in Ukraine

Online Training Series on International and EU Labour Standards

Details: https://bit.ly/3en2Da1

Registration: here

 

31.07

"Communication with special groups: friendly communication with children. The role of a child-friendly environment and communication to obtain evidence "

By Pravo-Justice

Course

"Preparation of trainers for the implementation of services for vulnerable categories of court users "

Details: https://bit.ly/2O4xjBC

Registration until 7 July: here

 

2-7.08

"Third Summer School of Project Writing"

By CEASC

Details: here

 

 

5.08

Introduction to victims’ stabilisation”

By Pravo-Justice

 

 

Course

"Preparation of trainers for the implementation of services for vulnerable categories of court users "

Details: https://bit.ly/2O4xjBC

Registration until 7 July: here

 

7.08

“Introduction to conflict management and crisis intervention”

By Pravo-Justice

 

Course

"Preparation of trainers for the implementation of services for vulnerable categories of court users "

Details: https://bit.ly/2O4xjBC

Registration until 7 July: here

 

Events in the EU

7.07

European Commissioner for Neighbourhood and Enlargement Olivér Várhelyi will meet Vice Prime Minister for European and Euro-Atlantic Integration of Ukraine Olha Stefanishyna via videoconference

Details: here

7.07

Health and Food Safety Commissioner Stella Kyriakides will hold a videoconference call with the Vice Prime Minister for European and Euro-Atlantic Integration of Ukraine Olha Stefanishyna

Details: here

           

 

 

 

Редакторські розділи: