Представництво Європейського Союзу в Україні

ЄС погодив надання 500 млн євро макрофінансової допомоги Україні / EU approves disbursement of €500 million in macro-financial assistance to Ukraine

Brussels, 29/05/2020 - 12:12, UNIQUE ID: 200529_5
Press releases

English version is below:

Європейська Комісія від імені Євросоюзу погодила надання Україні позики обсягом у 500 млн євро в рамках четвертої програми макрофінансової допомоги. Разом з цим траншем загальна сума макрофінансової допомоги у кредитах, яку ЄС надав Україні від 2014 року, склала 3,8 млрд євро. Це — найбільша макрофінансова допомога, яку Євросоюз коли-небудь надавав країні-партнеру.

Валдіс Домбровскіс, Виконавчий віцепрезидент Європейської Комісії з питань економіки, яка працює для людей, сказав таке: «Україна має високий пріоритет на порядку денному Європи. Ми продовжуємо надавати політичну, фінансову та технічну підтримку, особливо під час кризи, аби підтримати порядок денний реформ в Україні та зробити її економіку більш стійкою. Україна досягла усіх необхідних показників реформ у рамках четвертої програми макрофінансової допомоги Євросоюзу. Саме тому ми готуємо транш обсягом у 500 млн євро.  Ми також надамо Україні 1,2 млрд євро екстреної макрофінансової допомоги в рамках допомоги нашим країнам-сусідам у боротьбі з негативними наслідками пандемії коронавірусу».

Паоло Джентілоні, Єврокомісар з питань економіки, наголосив на такому: «Ця позика обсягом у 500 млн євро є черговим підтвердженням нашої рішучості активно підтримувати Україну та її народ у ці складні часи. Ми також надамо Україні екстрену підтримку в рамках великого пакету допомоги десяти країнам-сусідам у часи кризи, спричиненої пандемією. Ця криза не знає кордонів, і так само європейська солідарність не обмежується кордонами Європейського Союзу».

Надання другого та останнього траншу макрофінансової допомоги стало можливим після того як Україна виконала дванадцять політичних заходів, погоджених з ЄС. Ці зобов’язання передбачали важливі кроки у таких сферах, як боротьба проти корупції та відмивання грошей, управління державними фінансами, банківський сектор, енергетика, охорона здоров’я та соціальна політика. Також Україна, виконавши відповідні заходи, знаходиться на завершальному етапі щодо нової угоди stand-by з Міжнародним валютним фондом.

Кошти макрофінансової допомоги буде надано у формі довгострокових позик з низькими відсотковими ставками. Перші 500 млн євро в рамках чинної програми були надані в грудні 2018 року, після того як Україна виконала відповідні політичні умови.

Також Євросоюз надає Україні додаткову макрофінансову допомогу у формі позик обсягом у 1,2 млрд євро. Це — частина рішення про надання макрофінансової допомоги десятьом країнам-партнерам, аби допомогти їм обмежити негативні економічні наслідки пандемії коронавірусу. Європейська Комісія запропонувала цю допомогу 22 квітня, а Європейський Парламент і Рада ЄС ухвалили цю пропозицію 20 травня. Єврокомісія готова надати перший транш цієї нової макрофінансової допомоги якнайшвидше — щойно буде укладено Меморандум про розуміння з Україною. Цей Меморандум окреслить необхідні політичні кроки, які Україна зобов’язується здійснити задля отримання другого траншу допомоги.

 

Контекст

Макрофінансова допомога є частиною ширшого партнерства ЄС із країнами-сусідами та є особливим інструментом розв’язання кризових ситуацій. Така допомога є доступною для сусідніх країн Євросоюзу, що зіштовхнулися із проблемами з платіжним балансом. Вона доповнює підтримку від МВФ. Євросоюз залучає кредити в рамках макрофінансової допомоги через позики на ринках капіталу. Потім кошти передають країні-бенефіціару на схожих фінансових умовах.

У відповідь на запит України в березні 2018 року Єврокомісія запропонувала новий пакет макрофінансової допомоги обсягом до 1 млрд євро. У липні 2018 року Європейський Парламент та Рада ЄС ухвалили цю пропозицію. У вересні того ж року Україна та Європейська Комісія від імені ЄС підписали Меморандум про розуміння. Потім його ратифікувала Верховна Рада України.

Загальна сума макрофінансової допомоги у формі кредитів, яку ЄС надав Україні протягом 2014-2017 років – до четвертої макрофінансової програми, – складає 2,8 млрд євро. До цієї суми входять 1,6 млрд євро, що були надані протягом 2014-2015 років у рамках двох попередніх макрофінансових операцій, а також 1,2 млрд євро, які були частиною третьої програми у 2015-2017 роках. Для підтримки України, окрім макрофінансової допомоги, ЄС використовує й інші інструменти. Йдеться, зокрема, про  технічну, гуманітарну, бюджетну допомогу, а також фінансові інструменти, що сприяють інвестиціям в інфраструктуру і малі та середні підприємства.

 

Докладніше

Операції ЄС із надання макрофінансової допомоги Україні

Макрофінансова допомога ЄС та економічний аналіз країн зі сфери сусідства

Відносини між ЄС та Україною

Вебсайт Представництва ЄС в Україні


*******

The European Commission, on behalf of the EU, has approved the disbursement of a €500 million loan to Ukraine as part of its fourth macro-financial assistance (MFA) programme. With this disbursement, the EU has now provided Ukraine with €3.8 billion in MFA loans since 2014. This is the largest amount of MFA the EU has disbursed to any single partner country.

Valdis Dombrovskis, Executive Vice-President for an Economy that Works for People, also responsible for MFA to Ukraine, said: “Ukraine remains high on the European agenda. We continue political, financial and technical support, especially during this time of crisis, to support Ukraine’s reform agenda for building a more resilient economy. Under the EU’s fourth macro-financial assistance programme Ukraine has completed necessary reform benchmarks and we are preparing a disbursement of 500 million. As part of helping our neighbours cope with the fallout of the pandemic, we will provide Ukraine with further emergency MFA assistance of €1.2 billion.

Paolo Gentiloni Commissioner for Economy, said: “This latest €500 million loan is further proof of our determination to actively support Ukraine and its people in these challenging times. We will provide further emergency support to Ukraine as part of a bigger package of pandemic crisis support covering 10 countries in our neighbourhood. This crisis knows no borders – and European solidarity does not stop at the borders of the European Union.”

The disbursement of the second and last tranche of the MFA operation has become possible after Ukraine has implemented twelve policy actions agreed with the EU. They included important measures in the fields of fight against corruption and money laundering, public finance management, banking sector, energy, healthcare and social policies. Ukraine is also finalising a new Stand-by Agreement with the International Monetary Fund (IMF) and has implemented the associated prior actions.

MFA funds are made available in the form of low-interest, long-term loans. The first instalment of €500 million under the current programme was released in December 2018, after the Ukrainian authorities fulfilled the associated policy conditions.

The EU is also making further MFA loans of €1.2 billion available to Ukraine, as part of the Decision to provide MFA to ten partner countries to help them limit the economic fallout from the coronavirus pandemic. This Decision – proposed by the Commission on 22 April – was adopted by the co-legislators on 20 May 2020. The Commission stands ready to disburse the first instalment of this new MFA as swiftly as possible after concluding a Memorandum of Understanding with Ukraine. This Memorandum will lay down the policy actions to which Ukraine commits in order to receive the second instalment of the assistance.

 

Background

Macro-Financial Assistance (MFA) is part of the EU's wider engagement with neighbouring countries and intended as an exceptional EU crisis response instrument. It is available to the EU’s neighbouring countries experiencing balance-of-payments problems. It is complementary to assistance provided by the IMF.  MFA loans are financed through EU borrowing on capital markets. The funds are then on-lent with similar financial terms to the beneficiary countries.

In March 2018, in response to Ukraine's request, the Commission proposed a new MFA programme for up to €1 billion. This proposal was adopted by the European Parliament and the Council in July 2018. The Memorandum of Understanding was signed by Ukraine and the European Commission, on behalf of the EU, in September 2018 and subsequently ratified by the Parliament of Ukraine.

Prior to the fourth MFA operation, Ukraine had benefitted from a total of €2.8 billion worth of EU MFA loans between 2014 and 2017. This includes €1.6 billion disbursed in 2014-2015 as part of two earlier MFA operations and €1.2 billion in 2015-2017 as part of a third operation. In addition to MFA, the EU supports Ukraine through several other instruments, including technical assistance, humanitarian aid, budget support and financial instruments to support investment in infrastructure and SMEs.

 

Further Information

EU macro-financial assistance operations to Ukraine

EU macro-financial assistance and economic analysis of EU Neighbourhood countries 

EU-Ukraine relations

EU Delegation to Ukraine website

Редакторські розділи: