Представництво Європейського Союзу в Україні

ЄС в Україні: новини співпраці. Травень 2020

Київ, 22/05/2020 - 08:04, UNIQUE ID: 200522_2
Press releases

English version is below

Привіт, друзі!

У травневому дайджесті ми зібрали кращі статті українських ЗМІ з результатами співпраці України та Європейського Союзу за трьома пріоритетними напрямками: сильніше суспільство, сильніша економіка й сильніше врядування. Також ми розповімо про зусилля ЄС для відновлення повноцінного життя людей на сході України й підтримку в боротьбі з COVID-19.

Цього місяця читайте про те, як:

для подолання наслідків COVID-19 в Україні ЄС надає понад 190 мільйонів євро на підтримку медичної системи, бізнесу та вразливих груп населення.

для сильнішого суспільства в Україні ЄС пропонує безліч освітніх можливостей для студентів, викладачів та молодіжних працівників. Також ЄС допомагає привести систему правосуддя до європейських норм.

для сильнішої економіки в Україні ЄС підтримує винний і гастрономічний туризм на Закарпатті та надає гранти на створення «зелених» інновацій.

для сильнішого врядування в Україні ЄС сприяє розробці публічних електронних послуг, а також зручних і прозорих геопорталів міст. Крім того, ЄС обладнав шкільні коворкінги в Баранівській ОТГ, які зараз перелаштувалися на виготовлення засобів захисту.

для відновлення сходу України ЄС фінансує розмінування територій Луганської й Донецької областей, а також розвиток місцевого бізнесу.

Читайте дайджест: https://bit.ly/3gbSQF1

________________________

 

EU Cooperation Monthly Digest. May 2020

 

Dear friends,

For the May digest, we have picked the best articles from Ukrainian media reciting examples of cooperation between Ukraine and the European Union in three priority areas: stronger society, stronger economy and stronger governance. We also tell about the EU’s efforts to bring people’s lives in the east of Ukraine back on track and support in fighting COVID-19.

This month read how:

to address the repercussions of COVID-19 in Ukraine, the EU provides more than EUR 190 million to support the healthcare system, business and vulnerable groups.

for a stronger society in Ukraine, the EU offers many educational opportunities for students, professors and youth workers. The EU also helps to bring the justice system up to European standards.

for a stronger economy in Ukraine, the EU supports wine and gastronomic tourism in Zakarpattia and provides grants to create “green” innovations.

for a stronger governance in Ukraine, the EU promotes the development of public electronic services, as well as convenient and transparent geoportals of cities. In addition, the EU has equipped school coworking spaces in Baranivka ATC, which have now switched to the production of protective equipment.

for conflict response in Ukraine's east, the EU funds the demining of Luhansk and Donetsk regions, as well as the development of local business.

Read the digest: https://bit.ly/3gbSQF1

Редакторські розділи: