Delegation of the European Union to Ukraine

Međunarodni dan borbe protiv homofobije, transfobije i bifobije (IDAHOT) EU postaje duga, „Prekidanje tišine“

17/05/2020 - 12:12
From the blog

Danas je međunarodni dan borbe protiv homofobije, transfobije i bifobije (IDAHOT) Ovom prilikom, želim da ovaj blog post usredsredim na ljude koji i dalje trpe diskriminaciju i nasilje zbog svog identiteta i zato što ne mogu da žive i vole slobodno prema svom izboru. Konkretnije, želim da odam počast zajednici lezbijki, homoseksualaca, biseksualaca, transrodnih i interseksualnih osoba (LGBTI+) i svim LGBTI+ aktivistima koji brane pravo da budu svoji.

 

Puno toga je postignuto, ali moramo da nastavimo borbu

Ovo činim kao neko ko potiče iz zemlje koja je ostvarila veliki napredak poslednjih godina u priznavanju prava LGBTI+ zajednice, što nije bio slučaj u početku i tokom dobrog dela mojih mladalačkih dana. Dobro se sećam kako su se homoseksualci i druge seksualne manjine suočavale sa velikim kaznama i diskriminacijom tokom Frankovog režima. I kada sam se 1998. god. kandidovao za lidera socijalističke stranke Španije, raširile su se glasine po kojima sam ja bio homoseksualac i imao aferu sa muškarcem – da bi me diskreditovali i naneli štetu mojoj kandidaturi – implicirajući nekako da neko ko je homoseksualac nije podoban da vodi stranku ili zemlju. Otada, socijalistička vlada je legalizovala istopolne brakove u Španiji 2005. godine, čime je Španija postala treća zemlja u svetu koja je dozvolila, na nacionalnom nivou, parovima istog pola da sklope brak. I danas, sve više političkih lidera u Evropi može otvoreno da otkrije svoju seksualnu orijentaciju.

Međutim, moramo da nastavimo da se borimo za pravo svakog čoveka da bude ponosan na to što jeste, da definiše sopstveni identitet i da izabere da bude sa onima koje voli. Kao društvo i kao zajednica, naša prava su bezbedna samo ako se odnose na sve, a naši postupci moraju da odražavaju značaj priznavanja i jednakosti, ne samo za LGBTI+ osobe, već za sve.

Trećim članom Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima predviđeno je sledeće: „Sva ljudska bića rađaju se slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima.“ Nažalost, u svetu i dalje postoje mnoga mesta gde je ovo hrabro obećanje daleko od stvarnosti, a do 1990. god. homoseksualnost je u Svetskoj zdravstvenoj organizaciji i dalje bila klasifikovana kao umni poremećaj. Ovo se promenilo tek 17.05.1990. god. Zbog ove prekretnice u borbi za jednakost i dostojanstvo, i da bi se obeležio taj dan, IDAHOT se sada slavi svake godine 17. maja.

Sada, zbog krize oko koronavirusa, u nekim mestima u svetu, LGBTI+ zajednica se suočava sa dodatnim problemima uključujući stigmatizaciju i strah da neće dobiti potrebnu medicinsku negu. Socijalno distanciranje je, takođe, teško za one koji nisu prihvaćeni u svojim porodicama.

Zbog toga se EU pridružuje UN i organizacijama civilnog društva u ovogodišnjoj temi „Prekidanje tišine“ i baneru „Postajući duga“. Ovu temu je izabralo LGBTI+ civilno društvo, a promoviše je kampanja UN pod nazivom „Slobodni i jednaki “. EU diže glas protiv diskriminacije i podstiče sve zemlje da obezbede da seksualna orijentacija i rodni identitet ne čine osnov za krivičnu kaznu i diskriminaciju.

Pretvaranje reči u dela

Kao EU, pokušavamo da reči pretvorimo u dela. Mi podržavamo branioce ljudskih prava LGBTI+ kroz posebne mehanizme zaštite koristeći Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava. Zahvaljujući tome, spašavamo živote i pomažemo da se otkloni patnja uzrokovana nasiljem. EU ostaje jedan od glavnih donatora LGBTI+ organizacija civilnog društva u svetu. Na primer, vodimo brojne projekte u Južnoj i Centralnoj Africi, Latinskoj Americi i Rusiji. Naša pomoć obuhvata ponudu preventivne bezbednosti i zaštite od pretnji, podršku lokalnim inicijativama i pokretima na nivou zajednice, podsticaj stvaranju saveza i mreža i pomoć oko prijavljivanja i evidentiranja slučajeva diskriminacije. Ali pre svega, posvećeni smo tome da nastavimo da dižemo zastavu univerzalnih prava.

Danas, u mnogim zemljama širom sveta, EU će istaknuti duginu zastavu u svojim delegacijama. Dugine boje su osvetljavale naše zgrade u Briselu u noći 16/17. maja. I pokrenuli smo dugin izazov na našim kanalima društvenih medija.

Pored ovih važnih i simboličnih dela, na svakom od nas je da svakog dana ustanemo i borimo se protiv kršenja ljudskih prava, diskriminacije i zloupotrebe LGBTI osoba u svetu. Ne samo na IDAHOT, već svaki dan i svugde.

Urednički odeljci:

Autor