Представництво Європейського Союзу в Україні

Тижневий анонс подій у Європейському Союзі та Україні: 27 січня - 2 лютого/ Weekly announcement leaflet: 27 January - 2 February

Київ, 27/01/2020 - 08:42, UNIQUE ID: 200127_8
Press releases

English version is below

Щотижня Представництво Європейського Союзу в Україні готуватиме анонс подій, які відбудуться у Європейському Союзі та Україні у наступні тижні.

У анонсі міститимуться найактуальніші події – саміти, засідання, зустрічі на високому рівні, конференції тощо, – які відбуватимуться в Україні та ЄС і, які прямо або опосередковано стосуватимуться європейської інтеграції України і відносин між Києвом і Брюсселем.

Представництво Європейського Союзу в Україні усіляко заохочує журналістів, експертів з європейської інтеграції, представників неурядових організацій та місцевої влади тощо користуватися та поширювати інформацію, що міститиметься в анонсах.

 

Анонси подій: 27 січня – 2 лютого

 

Події в Україні

 

Дата

Подія

Місце проведення

Додаткова інформація

27.01

Зустріч регіональної Ради з питань реформи правосуддя

 

У рамках проєкту «Pravo-Justice»

 

Івано-Франківськ, готель «Надія», вул. Незалежності, 40

Контакти:

 

Оксана Торган

oksana.torhan@pravojustice.eu

+380 95 500 76 80

29.01

Відкрита публічна дискусія щодо законопроєкту №2693 «Про медіа»

 

У рамках проєкту «ЄС і Рада Європи працюють разом для підтримки свободи медіа в Україні»

 

 Київ

Контакти:

 

Галина Смірнова

+380 66 292 45 83

 

Олександра Шрамова

+380 67 547 48 08

 

30.01

Презентація звіту моніторингу адміністративного судочинства

 

У рамках проєкту «Pravo-Justice»

Львів, Львівський Національний університет ім. Івана Франка, вул. Університетська, 1

 

Контакти:

 

Оксана Торган

oksana.torhan@pravojustice.eu

+380 95 500 76 80

31.01.

Презентація звіту моніторингу адміністративного судочинства

 

У рамках проєкту «Pravo-Justice»

 

Чернівці, адміністративний суд першої інстанції, вул. Садова, 1

Контакти:

 

Оксана Торган

oksana.torhan@pravojustice.eu

+380 95 500 76 80

31.01.

Практичне застосування Кодексу з процедур банкрутства: аналіз ефективності нових процедур

 

У рамках проєкту «Pravo-Justice»

 

Харків, площа Свободи, 5

Контакти:

 

Оксана Торган

oksana.torhan@pravojustice.eu

+380 95 500 76 80

1.02

Презентація грантової програми молоді від House of Europe

 

Харків

Детальніше тут

 

Майбутні події

 

13-16.02

Сесія Школи європейських студій

Київ

Контакти:

 

Катерина Юдіна

eustudydays@gmail.com

 

 

Події в ЄС

 

28.01

Зустріч Ради асоціації між ЄС та Україною

Брюссель

Під час зустрічі сторони обговорять впровадження Угоди про асоціацію, а також питання, які стосуються суверенітету й територіальної цілісності України.

 

Детальніше тут

 

 

___________________

 

The Delegation of the European Union to Ukraine will, on a weekly basis, produce an announcement leaflet on the events scheduled to be held in the EU and Ukraine for a coming week.

The leaflet will cover the most topical and timely events – summits, high-level meetings, roundtables, conferences, etc. – that will take place in the EU and Ukraine and which directly target Ukraine’s European integration and its relations with the EU.

The Delegation of the European Union to Ukraine encourages journalists, EU-focused experts, Ukrainian NGOs, local authorities, etc. to freely use and disseminate leaflet information.

 

 

Announcements: 27 January - February

 

Events in Ukraine

 

Date

Event

Location

Relevant information

27.01

Regional Justice Reforms Council meeting

 

By the EU Project Pravo-Justice

 

Ivano-Frankivsk, Hotel Nadiya, Str. Nezalezhnosti, 40

Contact:

 

Oksana Torhan

oksana.torhan@pravojustice.eu

+380 95 500 76 80

29.01

Open Public discussion of the Draft Law “On Media” No 2693

 

By the project “EU and Council of Europe working together to support freedom of media in Ukraine”

 

Kyiv

Contacts:

 

Galyna Smirnova

+380 66 292 45 83

 

Oleksandra Shramova

+380 67 547 48 08

30.01

 

 

 

 

 

 

Presentation of the Administrative Justice Monitoring report

 

By the EU Project Pravo-Justice

 

Lviv, Ivan Franko National University of Lviv, Str. Universytetska, 1

Contact:

 

Oksana Torhan

oksana.torhan@pravojustice.eu

+380 95 500 76 80

31.01

Presentation of the Administrative Justice Monitoring report

 

By the EU Project Pravo-Justice

 

Chernivtsi, district administrative court, Str. Sadova, 1

Contact:

 

Oksana Torhan

oksana.torhan@pravojustice.eu

+380 95 500 76 80

31.01

Practical application of the Bankruptcy Code: An Analysis of the Effectiveness of New Procedures

 

By the EU Project Pravo-Justice

 

Kharkiv, Square Svobody 5

Contact:

 

Oksana Torhan

oksana.torhan@pravojustice.eu

+380 95 500 76 80

1.02

Presentation of new programme for youth from House of Europe project

 

Kharkiv

More details are here

 

Looking ahead

 

13-16.02

EU Study Days session

Kyiv

Contact:

 

Kateryna Udina

eustudydays@gmail.com

 

 

Events in EU

 

28.01

EU-Ukraine Association Council

Brussels

The Council will review the implementation of the EU-Ukraine Association Agreement and developments related to Ukraine's sovereignty and territorial integrity.

 

More details are here

 

Редакторські розділи: