Представництво Європейського Союзу в Україні

Круглий стіл «Можливості Угоди про асоціацію для українських виробників нішевої аграрної продукції»

Київ, 06/12/2019 - 10:48, UNIQUE ID: 191206_5
Invitations for the press

English version is below

Які на смак проєвропейські реформи? Чи скористалися регіональні виробники нішевої агропромислової продукції перевагами Угоди про асоціацію та Поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі? Що сприяло збільшенню експортних можливостей українських виробників на ринку ЄС? На що варто звернути вагу для зміцнення та поширення позитивного впливу проєвропейських реформ в Україні?

9 грудня 2019 року під час круглого столу представники органів центральної та регіональної влади, науковці та громадські активісти спробують дати відповідь на ці запитання, а представники бізнесу з Черкаської, Сумської та Чернігівської областей розкажуть про свій шлях на ринок ЄС. Захід проводиться в межах проекту «Просування реформ в регіони», що фінансується ЄС.

 

Запрошуємо представників ЗМІ!

 

Що?

Круглий стіл «Можливості Угоди про асоціацію для українських виробників нішевої аграрної продукції»

Де?

вул. Хрещатик, 7/11, зал Fresh Hall, 6 поверх, м. Київ

Коли?

9 грудня 2019 р. 14:00 – 17:00

Модератор:

Євген Романенко, експерт Поліського фонду міжнародних та регіональних досліджень

Учасники:

 • Представник Міністерства аграрної політики та продовольства України
 • Тетяна Міськова, в.о. директора Державної установи «Офіс з просування експорту України»
 • Максим Корявець, керівник проекту, президент Поліського фонду міжнародних та регіональних досліджень
 • Ірина Коссе, старший науковий співробітник Інституту економічних досліджень та політичних консультацій, координатор проекту «Просування реформ в регіони»
 • Тетяна Зосименко, експерт з економічних питань Поліського фонду міжнародних та регіональних досліджень 
 • Представники Чернігівської, Сумської, Черкаської ОДА
 • Представники регіональних наукових установ та ОГС з Чернігова, Сум, Черкас
 • Представники регіональних виробників нішевої продукції АПК

 

Мова заходу: Українська

Акредитація ЗМІ: за посиланням

Подія у Facebook

 

Довідкова інформація: Захід проводиться в межах проекту «Від вивезення сировини до експорту нішевих продуктів харчування: можливості Угоди про асоціацію», який реалізується Поліським фондом міжнародних та регіональних досліджень (м. Чернігів) у партнерстві з Асоціацією регіональних аналітичних центрів в межах проекту «Просування реформ в регіони».

Проект «Просування реформ в регіони» реалізується Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій (м. Київ) та «Європейською правдою» за фінансової підтримки Європейського Союзу. Його мета − посилити підтримку та тиск громадськості задля здійснення проєвропейських реформ в Україні. Тривалість проекту: 2016-2019.

До нішевих сільськогосподарських культур відносять сорго, гречку, просо, овес, жито, квасолю, горох, нут, льон і гірчицю та інші культури, які займають незначні посівні площі.

Контактна особа: Олеся Донцова, тел. + 38097-983-04-88 або pfirs.org@gmail.com.

_______________

 

Round table
“Opportunities of the Association Agreement for Ukrainian

producers of niche agricultural products”

 

What does pro-European reform taste like? Have the regional niche agro-industrial producers benefited from the Association Agreement and Deep and Comprehensive Free Trade Areas? What has contributed to the increase of export capabilities of Ukrainian producers on the EU market? What should be addressed to strengthen and spread the positive impact of pro-European reforms in Ukraine?

On December 9, 2019, at a round table representatives of the central and regional authorities, scientists and public activists will try to answer these questions, and business representatives from Cherkasy, Sumy and Chernihiv regions will tell about their way to the EU market. The event is part of the EU-funded project "Regions for Reform".

 

Media representatives are warmly invited to attend

 

What?

Round table “Opportunities of the Association Agreement for Ukrainian producers of niche agricultural products”

Where?

7/11 Khreshchatyk St, Fresh Hall, 6th floor, Kyiv

When?

December 9, 2019, 14:00 – 17:00

Participants:

 • Representative of the Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine
 • Tetiana Miskova, Acting Director of the Export Promotion Office of Ukraine
 • Maksym Koriavets, Project Manager, President of the Polissya Foundation for International and Regional Studies
 • Iryna Kosse, Senior Research Fellow at the Institute for Economic Research and Policy Consulting, Coordinator of the Regions Reforms Project
 • Tetiana Zosymenko, expert of the Polissya Foundation for International and Regional Studies on economic issues
 • Representatives of Chernihiv, Sumy, Cherkasy regional state administrations
 • Representatives of regional scientific institutions and CSOs from Chernihiv, Sumy, Cherkasy
 • Representatives of regional manufacturers of niche agricultural products

 

Working languages: Ukrainian.

For media accreditation, please fill the form

Event on Facebook

 

Background information: The event is being held within the project “From Raw Material Exports to Niche Food Exports: Opportunities of the Association Agreement” implemented by Polissya Foundation for International and Regional Studies (Chernihiv) in partnership with the Association of Regional Think Tanks under the "Regions for Reform” project.

The EU-funded project “Regions for Reforms” is being implemented by the Institute for Economic Research and Policy Consulting (IER) and “European Pravda”. It aims to increase support and public pressure for pro-European reforms in Ukraine. Duration: 2016-2019.

Niche foods include products of the agro-industrial complex, which special quality, innovative properties are in line with modern nutrition trends (natural, healthy and low-fat and low-sugar nutrition, organic products, vegetarian and vegan food, gluten-free items). Niche crops - legumes, cereals, nuts, vegetables, berries and fruits.

Contact person: Olesia Dontsova, + 38097-983-04-88, pfirs.org@gmail.com.

Редакторські розділи: