Представництво Європейського Союзу в Україні

Круглий стіл «Реформи в енергетиці та довкіллі. Підсумки 2019 року»

Київ, 04/12/2019 - 12:55, UNIQUE ID: 191204_7
Invitations for the press

English version is below

9 грудня 2019 року спільний проект Європейського Союзу та Фонду «Відродження» «Збільшення впливу громадянського суспільства у моніторингу та політичному діалозі щодо реформ в енергетиці та суміжних секторах відповідно до імплементації Угоди про асоціацію» презентує річний звіт про стан виконання реформ у секторах енергетики та довкілля в Україні згідно Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, а також наступні необхідні кроки.

Експерти розкажуть про досягнення і проблеми в наступних сферах: газ, електроенергетика, енергоефективність, бізнес-клімат в енергетиці, нафта та навколишнє середовище.

 

Запрошуємо представників ЗМІ

 

Що?

Коли?

Де?

Учасники

Круглий стіл «Реформи в енергетиці та довкіллі. Підсумки 2019 року»

9 грудня 2019 року, 10:00-11:30

Український кризовий медіа центр, Український дім, вул. Хрещатик 2, Київ

 

Робочі мови:  англійська та українська. Буде забезпечено синхронний переклад.

Для акредитації, будь ласка, заповніть форму. За додатковою інформацією просимо звертатися до Вікторії Тороп, v.torop@dixigroup.org або за тел.: +380 68 990 33 05.

Довідкова інформація: Проект «Збільшення впливу громадянського суспільства у моніторингу та політичному діалозі щодо реформ в енергетиці та суміжних секторах відповідно до імплементації Угоди про асоціацію» фінансується Європейським Союзом та Міжнародним фондом «Відродження». Його виконують громадська організація «ДІКСІ ГРУП», громадянська мережа «ОПОРА», всеукраїнська громадська організація «Енергетична Асоціація України», ресурсно-аналітичний центр «Суспільство і довкілля» та асоціація «Європейсько-Українське агентство». Проект моніторить втілення Угоди про асоціацію в частині енергетики, сприяє діалогу для належної імплементації європейських реформ, зокрема через експертів з громадського сектору, а також інформує суспільство про хід реформування в енергетиці та довкіллі, значення та потенційні вигоди цих змін. Проект триває з травня 2016 року до грудня 2019 року.

______________

 

Round table
"Reforms in energy and environment sectors. Results of 2019"

 

On December 9, 2019, the joint EU and International Renaissance Foundation project “Enhancing impact of civil society in monitoring and policy dialogue on energy and related sectors’ reforms in line with the Association Agreement implementation” will present an annual report on the progress of the EU-Ukraine Association Agreement implementation in energy and environments sectors, as well as further necessary steps to reforms.

Experts will speak about achievements and challenges in the following areas: gas, electricity, energy efficiency, business climate in energy sector, oil and environment.

 

Media representatives are warmly invited to attend

 

What?

When?

Where?

Participants:

Round table "Reforms in energy and environment sectors. Results of 2019"

December 9, 2019 from 10:00 am until 11:30 pm

Ukraine Crisis Media Center, Ukrainian House, 2 Khreshchatyk St, Kyiv

 

Working languages are English and Ukrainian. Simultaneous interpretation will be provided.

For accreditation please fill in the form. For more information please contact Victoriya Torop via e-mail: v.torop@dixigroup.org or tel: +380 (68) 990 33 05.

Background Information: The project “Enhancing impact of civil society in monitoring and policy dialogue on energy and related sectors’ reforms in line with the Association Agreement implementation” is funded by the EU and co-funded by the International Renaissance Foundation. It is implemented by the NGO “DIXI GROUP” together with project partners, the Civil Network “OPORA”, the All-Ukrainian NGO “Energy Association of Ukraine”, the Resource & Analysis Center “Society and Environment”, and the Association “European-Ukrainian Energy Agency”. The Project monitors implementation of the energy provisions of the Association Agreement, facilitates public dialogue for proper implementation of the European energy and environmental reforms, and informs the Ukrainian society about the progress, meaning and potential benefits of European reforms in energy and related sectors. The project duration is from May 2016 to December 2019.

Редакторські розділи: