Представництво Європейського Союзу в Україні

Тижневий анонс подій у Європейському Союзі та Україні: 2 - 8 грудня/ Weekly announcement leaflet: 2 - 8 December

Київ, 02/12/2019 - 15:11, UNIQUE ID: 191202_8
Press releases

English version is below

Щотижня Представництво Європейського Союзу в Україні готуватиме анонс подій, які відбудуться у Європейському Союзі та Україні у наступні тижні.

У анонсі міститимуться найактуальніші події – саміти, засідання, зустрічі на високому рівні, конференції тощо, – які відбуватимуться в Україні та ЄС і, які прямо або опосередковано стосуватимуться європейської інтеграції України і відносин між Києвом і Брюсселем.

Представництво Європейського Союзу в Україні усіляко заохочує журналістів, експертів з європейської інтеграції, представників неурядових організацій та місцевої влади тощо користуватися та поширювати інформацію, що міститиметься в анонсах.

 

Анонси подій: 2 – 8 грудня

 

Події в Україні

 

Дата

Подія

Місце проведення

Додаткова інформація

2-3.12

Регіональний форум: голоси жінок за мир, справедливий та інклюзивний місцевий розвиток

 

Запоріжжя

Контакти:

 

Анастасія Калашник

anastasiia.kalashnyk@unwomen.org

 

02.12

Установче засідання Асоціації винного та смакового маршруту Української Бессарабії

 

Одеська область

Контакти:

 

Іван Гайванович

ivan.gayvanovych@gmail.com

 

02.12

Інформаційний день Українського культурного фонду та програми «Креативна Європа»

 

Хмельницький

Деталі за посиланням

03.12

Еволюція Європейського Союзу: сучасні виклики та перспективи

 

Київ

Контакти:

 

Оксана Торган

oksana.torhan@pravojustice.eu

+380 95 500 76 80

03.12

Конференція «Електронні рішення для кращого управління»

 

Миколаїв

Контакти:

 

Юрій Свірко

pr@u-lead.org.ua

+380 97 448 5578

04.12

Дорожня карта Фонду Енергоефективності

Миколаїв

Контакти:

 

Юлія Пушко

ipushko@ifc.org

 

Світлана Тімшина

svitlana.timshyna@undp.org

 

04.12

Семінар з підготовки проектів для зацікавлених сторін регіонального розвитку Дніпропетровської та Запорізької областей

 

Запорізька область

Контакти:

 

Юрій Свірко

pr@u-lead.org.ua

+380 97 448 5578

5-6.12

Форум розвитку громадянського суспільства Єднання VIII

 

Київ

Деталі за посиланням

5-11.12

Єврофест: кіно для кожного

 

Київ

Деталі за посиланням

 

Контакти:

 

Дарія Москалевич

darya.moskalevych@britishcouncil.org.ua

Ілля Дядик

program@arthousetraffic.com

 

05.12

Презентація «EU4skills». Кращі навички сучасної України

Київ

Конакти:

 

Олена Залецька

olena.zaletska@giz.de

+ 380 50 870 20 32

 

Катерина Копчук

kateryna.kopchuk@giz.de

+38 067 285 96 20

 

06.12

Ключові проблеми виконавчого провадження: теорія та практика

Київ

Контакти:

 

Оксана Торган

oksana.torhan@pravojustice.eu

+380 95 500 76 80

06.12

Презентація стратегії Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи

 

Київ

Контакти:

 

Оксана Торган

oksana.torhan@pravojustice.eu

+380 95 500 76 80

06.12

Міжнародна конференція та презентація онлайн-платформи МЕРЕЖА

 

Київ

Деталі за посиланням

06.12

Конференція на тему «Державно-приватне партнерство (ДПП) як інструмент для залучення інвестицій задля розвитку громад» для зацікавлених сторін регіонального розвитку

 

Житомирська,

Вінницька,

Хмельницька,

Рівненська,

Чернігівська,

Київська області

Контакти:

 

Юрій Свірко

pr@u-lead.org.ua

+380 97 448 5578

07.12

GoodSilentParty

ключова гала-подія

Київ

Контакти:

 

Сінзіана Пояна

Sinziana.POIANA@eeas.europa.eu

 

7-9.12

Х Національна конференція журналістів-розслідувачів

 

Київ

Контакти:

 

Дмитро Семянистий

+380 66 707 90 93

Майбутні події

10.12

Конференція «Реформа державних продаж: мала приватизація, лізинг та інституціоналізація»

 

Київ

Контакти:

 

Дмитро Семянистий

+380 66 707 90 93

10.12

Лекція-тренінг «Я маю право на свободу та ЄС»

Дніпро

Деталі за посиланням

 

Контакти:

 

Kateryna.Chubei@ecorys.com

 

11.12

Програми ЄС для розвитку вашого бізнесу

Запоріжжя

Тренінг для представників МСБ на тему участі в програмах ЄС з розвитку бізнесу

Деталі за посиланням

 

11.12

Виставка «Україна без корупції»

Київ

Контакти:

 

Дмитро Семянистий

+380 66 707 90 93

 

11.12

3-ій щорічний національний Форум розвитку МСБ 2019

 

Київ

Деталі за посиланням

12.12

Стале сільське господарство

 

Організовано Центрами інформаційної підтримки бізнесу в рамках ініціативи «EU4Business»

 

Хмельницький

Контакти:

 

+380 97 935 50 98

khmelnytskyi@bisc.org.ua

13.12

Стратегічна сесія з питань управління освітою на місцях

Київ

Контакти:

 

Юрій Свірко

pr@u-lead.org.ua

+380 97 448 5578

 

13.12

Міжнародна конференція обміну

Київ

Контакти:

 

Юрій Свірко

pr@u-lead.org.ua

+380 97 448 5578

 

13.12

Дебати «Освіта про ґендер: за і проти»

Острог

Деталі за посиланням

 

Контакти:

Катерина Чубей

Kateryna.Chubei@ecorys.com

 

13.12

Програми ЄС для розвитку вашого бізнесу

Київ

Тренінг для представників МСБ на тему участі в програмах ЄС з розвитку бізнесу

Деталі за посиланням

 

14.12

Форум «Новостворені об’єднані громади – ефективне управління місцевим розвитком»

 

Вишнівець,

Тернопільська область

Контакти:

 

Юрій Свірко

pr@u-lead.org.ua

+380 97 448 5578

22.12

Круглий стіл з представниками місцевих груп, в яких призначені вибори

 

Закарпатська область

Контакти:

 

Юрій Свірко

+380 97 448 55 78

pr@u-lead.org.ua

Події в ЄС

5.12-12.12

Навчальний тур для суддів ВАС

Ірландія

Контакти:

 

Галина Кохан

+380 67 827 66 07

halkok@ukraine-aci.com

 

_______________

 

The Delegation of the European Union to Ukraine will, on a weekly basis, produce an announcement leaflet on the events scheduled to be held in the EU and Ukraine for a coming week.

The leaflet will cover the most topical and timely events – summits, high-level meetings, roundtables, conferences, etc. – that will take place in the EU and Ukraine and which directly target Ukraine’s European integration and its relations with the EU.

The Delegation of the European Union to Ukraine encourages journalists, EU-focused experts, Ukrainian NGOs, local authorities, etc. to freely use and disseminate leaflet information.

 

 

Announcements: 2 – 8 December

 

Events in Ukraine

 

Date

Event

Location

Relevant information

2-3.12

Regional Forum: Women’s voices for Peace, Equitable and Inclusive Local Development

 

Zaporizhzhia

Contact:

 

Anastasia Kalashnyk

anastasiia.kalashnyk@unwomen.org

02.12

Constituent meeting of the Association of the Wine and Taste Route of Ukrainian Bessarabia

 

Odesa Oblast

Contact:

 

Ivan Gayvanovych

ivan.gayvanovych@gmail.com

02.12

Informational day of the Ukrainian Cultural Foundation and Creative Europe programme

 

Khmelnytsky

Details:

here

03.12

The evolution of the European Union: the main contemporary challenges and the perspective

Kyiv

Contact:

 

Oksana Torhan

oksana.torhan@pravojustice.eu

+380 95 500 76 80

 

With the participation of Ambassador Matti Maasikas, Head of Delegation of the European Union to Ukraine (TBC)

 

03.12

Conference “E-solutions for better governance”

Mykolaiv

Contact:

 

Yuriy Svirko

pr@u-lead.org.ua

+380 97 448 55 78

 

04.12

Road Show on the Energy Efficiency Fund

Mykolaiv

Contact:

 

Iulia Pushko, IFC

ipushko@ifc.org

 

Svitlana Timshyna, UNDP svitlana.timshyna@undp.org

 

04.12

Workshop on preparation of PPP projects for regional development stakeholders of Dnipropetrovsk and Zaporizhzhia oblasts

 

Zaporizhzhia oblast

Contact:

 

Yuriy Svirko

pr@u-lead.org.ua

+380 97 448 55 78

5-6.12

Ednannia VIII Civil Society Development Forum

Kyiv

Details here

With the participation of Ambassador Matti Maasikas, Head of Delegation of the European Union to Ukraine

 

5-11.12

European Film Festival on Inclusion Eurofest: Cinema for Everyone

Kyiv

Details:

here

 

Contacts:

 

Darya Moskalevych from Culture Bridges: darya.moskalevych@britishcouncil.org.ua

 

Ilya Dyadik from Arthouse Traffic:  program@arthousetraffic.com

 

05.12

Presentation of the EU4Skills: "Better Skills for Modern Ukraine" Programme

Kyiv

Contact:

 

olena.zaletska@giz.de

+ 380 50 870 20 32

 

Kateryna Kopchuk

kateryna.kopchuk@giz.de

+38 067 2859620

 

06.12

Key problems of enforcement proceedings: theory and practice

Kyiv

Contact:

 

Oksana Torhan

oksana.torhan@pravojustice.eu

+380 95 500 76 80

06.12

Presentation of the strategy of the Unified Judiciary Informational Telecommunication System

 

Kyiv

Contact:

 

Oksana Torhan

oksana.torhan@pravojustice.eu

+380 95 500 76 80

06.12

MEREZHA International Conference and online platform presentation

 

Kyiv

Details:

here

06.12

Conference on ‘Public-private partnership (PPP) as a tool for attracting investments for development of hromadas’ for regional development stakeholders

 

Zhytomyr, Vinnytsya, Khmelnytsky, Rivne, Chernihiv and Kyiv oblasts

Contacts:

 

Yuriy Svirko

pr@u-lead.org.ua

+380 97 448 5578.

07.12

GoodSilentParty - Key gala-event

Kyiv

Contact:

 

Sinziana Poiana

Sinziana.POIANA@eeas.europa.eu

 

7-9.12

X National Investigative Journalism conference

Kyiv

Contacts:

 

Dmytro Semianystyi

+380 66 707 90 93

 

Looking ahead

10.12

Conference "Public sales reform: small privatisation, leasing and institutionalisation"

Kyiv

Contacts:

 

Dmytro Semianystyi

+380 66 707 90 93

10.12

Lecture-training “I have the right to freedom and the EU”

Dnipro

Details: here

 

Contacts:

Kateryna.Chubei@ecorys.com

 

11.12

EU Programmes for Developing your Business

Zaporizhzhia

Training for SMEs on how to access EU Business Support Programmes

Details: here

 

11.12

Exhibition “Ukraine without Corruption”

Kyiv

Contacts:

 

Dmytro Semianystyi

+380 66 707 90 93

 

11.12

III Annual National SME Development Forum

 

Kyiv

Details: here

12.12

Sustainable agriculture

 

Organised by EU4Business Business Support Centres (BSCs)

 

Khmelnytsky

Contacts:

 

+380 97 935 50 98

khmelnytskyi@bisc.org.ua

13.12

Strategic Session on Local Education Management

Kyiv

Contacts:

 

Yuriy Svirko

pr@u-lead.org.ua

+380 97 448 55 78

13.12

International Exchange Conference

Kyiv

Contacts:

 

Yuriy Svirko

pr@u-lead.org.ua

+380 97 448 55 78

 

13.12

Debates in Ostroh “Education on Gender: Pros and Cons”

Ostroh

Details here

 

Contacts:

Kateryna Chubey

Kateryna.Chubei@ecorys.com

13.12

EU Programmes for Developing your Business

 

Kyiv

Training for SMEs on how to access EU Business Support programmes

Details here

14.12

Forum “Newly amalgamated hromadas - how to successfully manage local development”

 

Vyshnivets,

Ternopil oblast

 

Contacts:

 

Yuriy Svirko

pr@u-lead.org.ua

+380 97 448 55 78

22.12

Round table with the representatives of the LSGs in which elections are scheduled for

Zakarpattia oblast

Contacts:

 

Yuriy Svirko

+380 97 448 55 78

pr@u-lead.org.ua

 

Events in EU

5-12.12

Study tour to Ireland for HACC judges

Ireland

Contacts:

 

Halyna Kokhan

+380 67 827 66 07

halkok@ukraine-aci.com

Редакторські розділи: