Представництво Європейського Союзу в Україні

Презентація програми підтримки реформи професійно-технічної освіти «EU4Skills: Кращі навички для сучасної України»

Київ, 02/12/2019 - 13:06, UNIQUE ID: 191202_6
Invitations for the press

English version is below

У четвер, 5 грудня 2019 р., Міністерство освіти і науки України та представники Європейського Союзу презентують програму EU4Skills, яка фінансується ЄС та спрямована на підтримку реформи професійно-технічної освіти в Україні. Зокрема, програма працюватиме над створенням мережі Центрів професійної досконалості на базі закладів профтехосвіти, де, використовуючи сучасні технології та нові стандарти професійно-технічної освіти, будуть готуватися кваліфіковані кадрів. Також особливу увагу буде приділено підвищенню кваліфікації педагогів та керівників навчальних закладів.

 

Запрошуємо представників ЗМІ

 

Що?

Презентація програми «EU4Skills: Кращі навички для сучасної України»

 

Де?

Hub 4.0, пров. Ярославський, 1/3, Київ

 

Коли?

5 грудня 2019 року, 11:00-11:40

 

Спікери:

  • Ганна Новосад, Міністерка освіти і науки України
  • Штефан Шльойнінг, керівник програм співробітництва Представництва ЄС в Україні
  • Анка Фельдхузен, посол Німеччини в Україні
  • Петро Коржевський, заступник Міністерки освіти і науки України

 

Детальна програма:

 

Мови заходу: англійська та українська, синхронний переклад

 

Акредитація для ЗМІ: Катерина Копчук kateryna.kopchuk@giz.de або за телефоном +38 (067) 2859620. Акредитація триває до 18 години 4 грудня 2019 року.

 

Довідкова інформація:

EU4Skills – це програма підтримки реформи професійно-технічної освіти в Україні. Програму підтримують ЄС та його країни-члени: Німеччина, Фінляндія, Польща та Естонія. Загальне фінансування програми складає 58 млн євро. Мета програми − модернізувати заклади профтехосвіти, закупити обладнання, створити Центри професійної досконалості, провести навчання керівників закладів та викладачів у семи пілотних областях: Вінницькій, Полтавській, Запорізькій, Рівненській, Львівській, Миколаївській та Чернівецькій. Тривалість: 2019-2023 рр. Програму в Україні реалізують Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)  та Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW).

_________________

 

Presentation of Reform Support for Vocational Education and Training

“EU4Skills: Better Skills for Modern Ukraine”

 

On Thursday, December 5, 2019, the Ministry of Education and Science of Ukraine and representatives of the European Union will present the EU-funded EU4Skills programme. The aim of EU4Skills is to support the reform of vocational education and training in Ukraine. Among others, the programme will work on the establishment of a network of Centers of Excellence based on vocational education institutions, in which modern technologies and new standards of vocational education will be used to train qualified specialists. Furthermore, the improvement of professional skills of teachers and school managers will be in the focus of the programme.

 

Media representatives are invited to attend

 

What?

Presentation of “EU4Skills: Better Skills for Modern Ukraine” programme

Where?

Hub 4.0, 1/3 Yaroslavsky Lane, Kyiv

When?

December 5, 2019, 11:00-11:40

Participants

  • Anna Novosad, Minister of Education and Science of Ukraine
  • Stefan Schleuning, Head of Cooperation of EU Delegation to Ukraine
  • Anka Feldhusen, Ambassador of the Federal Republic of Germany to Ukraine
  • Petro Korzhevsky, Deputy Minister of Education and Science of Ukraine

 

The agenda of the event.

 

English and Ukrainian are working languages of the event. Simultaneous interpretation will be provided.

 

Media accreditation is required: Kateryna Kopchuk (kateryna.kopchuk@giz.de or +38 067 2859620). Accreditation lasts until 18:00 on December 4, 2019.

 

Background:

EU4Skills is a programme to support the reform of vocational education and training in Ukraine. The programme is supported by the EU and its member states Germany, Finland, Poland and Estonia. The total funding for the programme is EUR 58 million. EU4Skills is aimed at modernizing vocational education and training institutions, purchasing equipment, establishing Centers of Excellence, training school managers and teachers in seven pilot regions: Vinnytsia, Poltava, Zaporizhia, Rivne, Lviv, Mykolaiv and Chernivtsi regions. Duration: 2019-2023. EU4Skills is implemented by Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) and Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW).

Редакторські розділи: