Представництво Європейського Союзу в Україні

Тижневий анонс подій у Європейському Союзі та Україні: 25 листопада - 1 грудня/ Weekly announcement leaflet: 25 November - 1 December

Київ, 25/11/2019 - 09:30, UNIQUE ID: 191125_8
Press releases

English version is below

Щотижня Представництво Європейського Союзу в Україні готуватиме анонс подій, які відбудуться у Європейському Союзі та Україні у наступні тижні.

У анонсі міститимуться найактуальніші події – саміти, засідання, зустрічі на високому рівні, конференції тощо, – які відбуватимуться в Україні та ЄС і, які прямо або опосередковано стосуватимуться європейської інтеграції України і відносин між Києвом і Брюсселем.

Представництво Європейського Союзу в Україні усіляко заохочує журналістів, експертів з європейської інтеграції, представників неурядових організацій та місцевої влади тощо користуватися та поширювати інформацію, що міститиметься в анонсах.

 

Анонси подій: 25 листопада - 1 грудня

 

Події в Україні

 

Дата

Подія

Місце проведення

Додаткова інформація

25.11

Презентація Клубу ресурсоефективного та чистого виробництва у Хмельницькій області

 

Хмельницький

Контакти:

 

+ 380 50 202 86 01

i.omelchuk@recpc.org

25.11

Семінар «Винні та смакові маршрути як інструмент розвитку сільської місцевості на Закарпатті»

 

Берегове, Закарпатська область

Контакти:

 

Іван Гайванович

ivan.gayvanovych@gmail.com

26-28.11

«Будуймо Європу в Україні»: візити

Ужгород

Хуст

Виноградів

Контакти:

 

Станіслав Корольков

+380 99 455 23 75

skorolkov@internews.ua

 

26.11

Тренінг «Географічні зазначення»

Запоріжжя

Контакти:

 

Іван Гайванович

ivan.gayvanovych@gmail.com

 

 

26.11

Тренінг для журналістів по Фонду Енергоефективності

Чернігів

Контакти:

 

Юлія Пушко

ipushko@ifc.org

 

Світлана Тімшина

svitlana.timshyna@undp.org

 

27.11

Публічна презентація інструменту GeoPortal

Маріуполь

Контакти:

 

Богдан Бойко

+380 96 913 94 98

bboyko@ukraine-aci.com

 

28-29.11

Всеукраїнський фінальний семінар «Партнерство міських та сільських громад як інструмент місцевого економічного розвитку: досягнення, виклики та перспективи»

 

Київ

Контакти:

 

Юрій Свірко

+380 97 448 55 78

pr@u-lead.org.ua

 

28-30.11

Школа дверного бізнесу

(6-ий модуль)

Рівне

Деталі за посиланням

28-20.11

Бізнес-курс «Управління мисленням»

Волосянка

Деталі за посиланням

 

Контакти:

 

Христина Савуляк

+380 67 672 08 43

khrystyna.savuliak@bc-club.org.ua

 

Віра Воронова

+380 98 161 68 39

vira.voronova@bc-club.org.ua

 

 

 

 

28.11

Тренінг  «Підготовка проєктів місцевого та регіонального розвитку. Особливості підтримки ДФРР та субсидії на інфраструктуру у 2020 році»

 

Івано-Франківськ

Контакти:

 

Юрій Свірко

+380 97 448 55 78

pr@u-lead.org.ua

28.11

Дорожня карта Фонду енергоефективності

Луцьк

Контакти:

 

Юлія Пушко

 ipushko@ifc.org

 

Світлана Тімшина

svitlana.timshyna@undp.org

 

28.11

Регіональна конференція Східного партнерства «Підтримка переходів молоді до роботи»

Київ

Контакти:

 

Мартін Шродер

Martin.SCHROEDER@eeas.europa.eu

 

29.11

Публічна презентація інструменту GeoPortal

Житомир

Контакти:

 

Богдан Бойко

+380 96 913 94 98

bboyko@ukraine-aci.com

 

29.11

Тренінг для журналістів «Як зрозуміти галузі енергетики та довкілля?»

Київ

Контакти:

 

Вікторія Тороп

+380 68 990 33 05

v.torop@dixigroup.org

 

29.11

Перша зустріч проекту Telecom twinning

Київ

Контакти:

 

Ольга Бурбело

twinning.telecom@gmail.com

 

Майбутні події

7-9.12

Х Національна конференція журналістів-розслідувачів

Київ

Контакти:

 

Дмитро Семянистий

+380 66 707 9093

 

10.12

Конференція «Реформа державних продаж: мала приватизація, лізинг та інституціоналізація»

Київ

Контакти:

 

Дмитро Семянистий

+380 66 707 9093

 

10.12

Лекція-тренінг «Я маю право на свободу та ЄС»

Дніпро

Деталі за посиланням

 

Контакти:

Kateryna.Chubei@ecorys.com

 

11.12

Програми ЄС для розвитку Вашого бізнесу

 

Запоріжжя

Деталі за посиланням

 

11.12

Виставка «Україна без корупції»

Київ

Контакти:

 

Дмитро Семянистий

+380 66 707 9093

 

11.12

3-ій щорічний національний Форум розвитку МСБ 2019

 

Київ

Деталі за посиланням

13.12

Стратегічна сесія з питань управління освітою на місцях

Київ

Контакти:

 

Юрій Свірко

+380 97 448 5578

pr@u-lead.org.ua

 

12.12

Стале сільське господарство

 

Організовано Центрами інформаційної підтримки бізнесу в рамках ініціативи «EU4Business»

 

Хмельницький

Контакти:

 

+38 097 935 50 98

khmelnytskyi@bisc.org.ua

13.12

Дебати «Освіта та гендер: за і проти»

Острог

Деталі за посиланням

 

Контакти:

 

Катерина Чубей

Kateryna.Chubei@ecorys.com

 

13.12

Програми ЄС для розвитку Вашого бізнесу

 

Київ

Деталі за посиланням

14.12

Форум «Новостворені об’єднані громади – ефективне управління місцевим розвитком»

 

Вишневець, Тернопільська область

Контакти:

 

Юрій Свірко

+380 97 448 5578

pr@u-lead.org.ua

 

22.12

Круглий стіл з представниками місцевих груп, в яких призначені вибори

Закарпатська область

Контакти:

 

Юрій Свірко

+380 97 448 55 78

pr@u-lead.org.ua

 

Події в ЄС

25-26.11

Навчальний візит до італійського офісу управління активами та Генеральної прокуратури

Рим, Італія

Контакти:

 

Вікторія Попик

+380 97 296 06 62

vikpop@ukraine-aci.com

 

 

26.11

Церемонія нагородження лауреата премії Сахарова Олега Сенцова

 

Страсбург, Франція

Деталі за посиланням

 

_______________

 

The Delegation of the European Union to Ukraine will, on a weekly basis, produce an announcement leaflet on the events scheduled to be held in the EU and Ukraine for a coming week.

The leaflet will cover the most topical and timely events – summits, high-level meetings, roundtables, conferences, etc. – that will take place in the EU and Ukraine and which directly target Ukraine’s European integration and its relations with the EU.

The Delegation of the European Union to Ukraine encourages journalists, EU-focused experts, Ukrainian NGOs, local authorities, etc. to freely use and disseminate leaflet information

 

 

Announcements: 25 November – 1 December

 

Events in Ukraine

 

Date

Event

Location

Relevant information

25.11

Presentation of the Resource Efficient and Cleaner Production Club in Khmelnytskyi oblast

 

Khmelnytsky

Contacts:

 

+ 380 50 202 86 01

i.omelchuk@recpc.org

25.11

Seminar on Wine and Taste Route as a tool for rural development in Zakarpattya

 

Berehove, Zakarpathia Oblast

Contacts:

 

Ivan Gayvanovych

ivan.gayvanovych@gmail.com

26-28.11

Building Europe in Ukraine: visits

Uzhhorod

Khust

Vynohradiv

Contacts:

 

Stanislav Korolkov

+380 99 455 23 75

skorolkov@internews.ua

 

26.11

Workshop on Geographical Indications

Zaporizhya

Contacts:

 

Ivan Gayvanovych

ivan.gayvanovych@gmail.com

26.11

Training for journalists on the Energy Efficiency Fund

Chernihiv

Contacts:

 

Iulia Pushko

ipushko@ifc.org

 

Svitlana Timshyna

svitlana.timshyna@undp.org

27.11

GeoPortal tool public presentation

Mariupol

Contacts:

 

Bohdan Boiko

+380 96 913 94 98

bboyko@ukraine-aci.com

 

28-29.11

All-Ukrainian final seminar on ‘Partnership of Urban and Rural Communities as an Instrument for Local Economic Development: Achievements, Challenges and Prospects’

 

Kyiv

Contacts:

 

Yuriy Svirko

+380 97 448 55 78

pr@u-lead.org.ua

28-30.11

Business school for door manufacturers

(module 6)

 

Rivne

Details: here

28-30.11

Business course on thinking management

Volosyanka

Details: here

 

Contacts:

Khrystyna Savuliak

+380 67 672 08 43

khrystyna.savuliak@bc-club.org.ua

 

Vira Voronova

+380 98 161 68 39

vira.voronova@bc-club.org.ua

 

28.11

Training on ‘Preparation of local and regional development projects. Features of the SFRD support and infrastructure subsidies in 2020

 

Ivano-Frankivsk

Contacts:

 

Yuriy Svirko

+380 97 448 55 78

pr@u-lead.org.ua

28.11

Road Show on the Energy Efficiency Fund

Lutsk

Contacts:

 

Iulia Pushko

ipushko@ifc.org

 

Svitlana Timshyna

svitlana.timshyna@undp.org

 

28.11

Eastern Partnership – Regional Conference “Supporting Youth transitions to Work”

 

Kyiv

Contacts:

 

Martin Schroeder

Martin.SCHROEDER@eeas.europa.eu

29.11

GeoPortal tool public presentation

Zhytomyr

Contacts:

 

Bohdan Boiko

+380 96 913 94 98

bboyko@ukraine-aci.com

 

29.11

Training for journalists "How to understand energy and environment sectors?"

 

Kyiv

Contacts:

 

Victoriya Torop

+380 68 990 33 05

v.torop@dixigroup.org

29.11

Kick off meeting of the telecom twinning project

Kyiv

Contacts:

 

Olga Burbelo

twinning.telecom@gmail.com

 

Looking ahead

07-9.12

X National Investigative Journalism conference

Kyiv

Contacts:

 

Dmytro Semianystyi

+380 66 707 9093

 

10.12

Conference "Public sales reform: small privatization, leasing and institutionalization"

 

Kyiv

Contacts:

 

Dmytro Semianystyi

+380 66 707 9093

10.12

Lecture-training “I have the right to freedom and the EU”

Dnipro

Details: here

 

Contacts:

Kateryna.Chubei@ecorys.com

 

11.12

EU Programmes for Developing your Business

 

Zaporizhzhia

Details: here

11.12

Exhibition “Ukraine without Corruption”

Kyiv

Contacts:

 

Dmytro Semianystyi

+380 66 707 9093

 

11.12

III Annual National SME Development Forum

 

Kyiv

Details: here

13.12

Strategic Session on Local Education Management

Kyiv

Contacts:

 

Yuriy Svirko

+380 97 448 5578

pr@u-lead.org.ua

 

12.12

Sustainable agriculture

 

Organised by EU4Business Business Support Centres (BSCs)

 

Khmelnytskiy

Contacts:

 

+380 97 935 50 98

khmelnytskyi@bisc.org.ua

13.12

Debates “Education on Gender: Pros and Cons”

Ostroh

Details here

 

Contacts:

Kateryna Chubey

Kateryna.Chubei@ecorys.com

 

13.12

EU Programmes for Developing your Business

 

Kyiv

Details: here

14.12

Forum “Newly amalgamated hromadas - how to successfully manage local development”

 

Vyshnivets,

Zbarazh Raion,

Ternopil region

 

Contacts:

 

Yuriy Svirko

+380 97 448 5578

pr@u-lead.org.ua

22.12

Round table with the representatives of the LSGs in which elections are scheduled for

Zakarpattya oblast

Contacts:

 

Yuriy Svirko

+380 97 448 5578

pr@u-lead.org.ua

 

Events in EU

25-26.11

Study Visit to the Italian Asset Management Office and Prosecutor General's Directorate

 

Rome, Italy

Contacts:

 

Viktoria Popyk

+380 97 296 06 62

vikpop@ukraine-aci.com

26.11

Award ceremony for Sakharov Prize laureate Oleg Sentsov

Strasbourg, France

Details: here

Редакторські розділи: