Представництво Європейського Союзу в Україні

ЄС підтримує плани уряду відкрити ринок землі в Україні / The EU supports the Government’s plans to open the land market in Ukraine

Brussels, 13/11/2019 - 11:11, UNIQUE ID: 191113_5
Press releases

English version is below

ЄС підтримує плани уряду відкрити ринок землі в Україні – крок, що здатен розкрити потужний потенціал української економіки. Реформа має ґрунтуватися на верховенстві права та на принципах сталості, прозорості, справедливості та інклюзивності. Дотримуючись незалежного законодавчого процесу в Україні та суверенної процедури прийняття рішень, ми, разом з іншими міжнародними партнерами, готові запропонувати свій досвід і підтримку.

 

Вкрай важливо застосувати захисні механізми до відкриття ринку. Це потрібно, аби уникнути надмірної концентрації землі в руках кількох операторів, забезпечити справедливе ставлення до дрібних власників землі, які хочуть продати свої земельні ділянки, та гарантувати права активних малих фермерів, які прагнуть придбати землі сільськогосподарського призначення. Євросоюз уважно оцінить умови, за якими функціонуватиме ринок сільськогосподарської землі, та як здійснюється контроль над захисними механізмами під час впровадження земельної реформи. Дрібні фермери повинні бути в центрі цієї реформи, включно із тими, які ще не зареєстровані як юридичні особи-фізичні особи, що обробляють сільськогосподарські угіддя. Євросоюз рекомендував би поставити таких дрібних фермерів в основу системи державної підтримки.

 

ЄС дотримується думки, що відкриття ринку землі має бути першим кроком у напрямі ширшої та більш всеосяжної земельної реформи, що охоплює інші елементи у сферах управління землею, політики землекористування, планування та моніторингу, обізнаності у правах користування землею, збільшення земель тощо. Однією з передумов для успіху є підвищення прозорості через відкритий доступ до даних, що стосуються земельних прав, та публікація таких даних. Задля цього потрібно буде провести всеосяжну реформу Держгеокадастру та здійснити перерозподіл деяких функцій цього органу. Євросоюз розглядає можливість подальшого розширення своєї підтримки впровадженню земельної реформи, особливо, зосереджуючись на інституційних змінах (задля управління земельними ресурсами, планування та менеджменту, а також з метою інтеграції Кадастру та Реєстру прав), навчанні та зміцненні потенціалу, а також моніторингу передбачених захисних механізмів.

 

Верховенство права та дієва судова система є надважливими для успіху реформи ринку землі.

 

***

 

The EU supports the Government’s plans to open the land market in Ukraine, a move that could unleash a huge potential for Ukraine’s economy. The reform should be based on the rule of law and the principles of sustainability, transparency, fairness and inclusiveness. Respecting Ukraine’s independent legislative process and sovereign decision-making, we stand ready to offer experience and support, together with other international partners.

It is essential to put in place safeguards to this market opening,  in order to avoid the excessive concentration of land in the hands of a few operators, to allow a fair treatment of small land owners willing to sell their land plots, and to guarantee the rights of active small farmers willing to purchase agricultural land. The EU will closely assess conditions under which the agricultural land market is going to operate and how safeguards are monitored during the land reform implementation.  Small farmers should stand at the centre of this reform, including the ones that are not yet registered as a legal entity - physical persons who farm agricultural land. The EU would recommend that these small farms be at the core of the state support system.

The EU is of the opinion that the opening of the land market should be the first step of a wider and more comprehensive land reform encompassing other elements of land governance, land use policy, planning and monitoring, land rights awareness creation, land consolidation etc. One of the preconditions to success notably consists in increased transparency through an open access to and publication of land rights related data. This will require an in-depth reform of the State GeoCadastre and the redistribution of some of its functions. The EU is considering further extending its support to the land reform implementation, especially focusing on institutional changes (for land governance, planning and management, and aiming at the integration of the Cadastre and Registry of Rights), training and capacity strengthening, and the monitoring of foreseen safeguards.

Rule of law and a functioning judicial system are crucial for the success of the land market reform.

Редакторські розділи: