Представництво Європейського Союзу в Україні

Відбулася зустріч Комітету асоціації ЄС-Україна

Brussels, 05/11/2019 - 19:59, UNIQUE ID: 191105_14
Local Statements

English version is below

5 листопада у Брюсселі відбулася 5-а зустріч Комітету асоціації між ЄС та Україною. Захід дозволив Європейському Союзу та Україні підбити підсумки у впровадженні Угоди про асоціацію та підготуватися до зустрічі Ради асоціації, що має відбутися найближчими місяцями. Це була перша зустріч Комітету від часу президентських і парламентських виборів, які відбулися раніше поточного року. Вона стала нагодою для обміну думками з представниками нового уряду України. Делегації сторін очолювали Віцепрем’єр-міністр України з європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба та Заступник керуючого директора з питань Європи та Центральної Азії Європейської служби зовнішньої дії Люк Девінь. 

ЄС привітав оновлене та амбітне прагнення до реформ в Україні, яке відображає очікування українських громадян, зокрема у сферах верховенства права та боротьби проти корупції, а щодо економічних питань, які мають прямий вплив на щоденне життя в Україні. Євросоюз визнав очікування досягти швидких результатів; однак нагадав, що швидкість та ефективність повинні йти пліч-о-пліч з інклюзивним законодавчим процесом. 

ЄС привітав значний прогрес, якого було досягнуто протягом останніх місяців у багатьох сферах. ЄС особливо підкреслив важливість прогресу у здійсненні судової реформи, а також реформи прокуратури та Служби Безпеки. Сторони обговорили дії з поліпшення інвестиційного клімату, а також зусилля з пришвидшення прогресу, наприклад, у транспортному секторі. 

Угода про асоціацію, включно з глибокою та всеосяжною зоною вільної торгівлі, являє собою дорожню карту реформ, продовжуючи політичну асоціацію та економічну інтеграцію України з ЄС. 

Також ЄС нагадав про важливу роль, яку відіграє дієве громадянське суспільство в Україні.

Євросоюз вкотре підтвердив свою безперервну підтримку зусиллям України зі здійснення реформ, зокрема за допомогоютехнічної та фінансової допомоги. Об’єм такої допомоги є безпрецедентним для будь-якої країни з-поза меж ЄС (15 мільярдів євро від 2014 року). Її надання прив’язане до продовження реформ у ключових сферах, наприклад децентралізації та реформідержавного управління. 

Окрім того, користуючись нагодою, ЄС підтвердив підтримку незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України у межах її кордонів, визнаних міжнародною спільнотою. Євросоюз і надалі засуджує незаконну анексію Криму і Севастополя Росією; він залишається відданим своїй політиці невизнання, зокремаза допомогою обмежувальних заходів. ЄС привітав зміцнення зусиль стосовно сходу України. Євросоюз привітав непохитну підтримку Україною сталого та мирного розв’язання конфлікту на сході Україні, а також зусилля, яких доклала країна у напрямі повного виконання Мінських угод. Він закликав Росію та підтримувані нею збройні формування діяти у такий самий спосіб.

***

EU-Ukraine Association Committee met in Brussels today

The 5th European Union-Ukraine Association Committee took place in Brussels on 5 November 2019. The meeting allowed the EU and Ukraine to take stock of the implementation of the EU-Ukraine Association Agreement and to prepare for the Association Council, which should take place in the coming months. This was the first Association Committee since Ukraine's Presidential and Parliamentary elections earlier this year and was an opportunity for an exchange of views with representatives of Ukraine's new Government. The delegations were led by Deputy Prime Minister of Ukraine Dmytro Kulebaand EEAS Deputy Managing Director for Europe and Central Asia Luc Devigne.

The EU welcomed the renewed and ambitious drive for reforms, which reflects the expectations of the Ukrainian citizens, notably in the areas of the rule of law and the fight against corruption, as well as economic issues, which directly impact daily life in Ukraine. The EU acknowledged the expectation to achieve swift results, but recalled that speed and efficiency should go hand in hand with an inclusive legislative process.

The EU commended significant progress made in the recent months in numerous areas. It highlighted in particular the importance of progress in the reform of the judiciary, including prosecution and the Security Service. Actions to improve the investment climate were discussed, as well as efforts to speed up progress where necessary. The Association Agreement, including its Deep and Comprehensive Free Trade Area, constitutes a roadmap for reforms, continuing Ukraine's political association and economic integration with the EU. 

The EU recalled also the important role that a vibrant civil society plays in Ukraine.

The EU reaffirmed its continued support for Ukraine's reform efforts, including through technical and financial assistance. The EU's assistance package is unprecedented for any third country (€15 billion since 2014) and is linked to continuing reforms in key areas such as decentralisation and Public Administration Reform.

The EU also used this occasion to reaffirm the support for Ukraine's independence, sovereignty and territorial integrity, within its internationally recognised borders. The EU continues to condemn the illegal annexation of Crimea and Sevastopol by Russia and remains committed to its non-recognition policy, including through restrictive measures. The EU welcomed the enhanced engagement with eastern Ukraine. The EU welcomed Ukraine's unwavering support for a sustainable and peaceful resolution of the conflict in eastern Ukraine and efforts it has taken towards the full implementation of the Minsk Agreements, and called on Russia and the armed formations it backs to act likewise.

Редакторські розділи: