Представництво Європейського Союзу в Україні

Тижневий анонс подій у Європейському Союзі та Україні: 21 - 27 жовтня/ Weekly announcement leaflet: 21 – 27 October

Brussels, 21/10/2019 - 13:36, UNIQUE ID: 191021_11
Press releases

English version is below

Щотижня Представництво Європейського Союзу в Україні готуватиме анонс подій, які відбудуться у Європейському Союзі та Україні у наступні тижні.

У анонсі міститимуться найактуальніші події – саміти, засідання, зустрічі на високому рівні, конференції тощо, – які відбуватимуться в Україні та ЄС і, які прямо або опосередковано стосуватимуться європейської інтеграції України і відносин між Києвом і Брюсселем.

Представництво Європейського Союзу в Україні усіляко заохочує журналістів, експертів з європейської інтеграції, представників неурядових організацій та місцевої влади тощо користуватися та поширювати інформацію, що міститиметься в анонсах

 

Анонси подій: 21 - 27 жовтня

 

Події в Україні

 

Дата

Подія

Місце проведення

Додаткова інформація

 

21.10

Регіональний семінар “Східне Партнерство: не прогавити можливості”

Організовано Радою зовнішньої політики «Українська призма» за підтримки проєкту «Громадська синергія»

Харків

Деталі за посиланням

Контакти:

Ольга Чижова

+380 93 578 84 05

chyzhova@prismua.org

 

21.10

Консультація щодо майбутнього Східного партнерства

Київ

Деталі за посиланням

 

21.10

Конференція U-LEAD «Зелена інфраструктура для розвитку місцевих громад»

Київ

Контакти:

Анна Ковальчук

+380 44 581 27 99

pr@u-lead.org.ua

 

21 - 22.10

Семінар TAIEX з досвіду та практик впровадження міжнародних стандартів у проведенні комплексних досліджень стрілецької зброї, артилерійської зброї та вибухових пристроїв

Київ

Деталі за посиланням

 

22.10

Пресконференція «Ре-візія історії: російська історична пропаганда та Україна»

Організовано ГО «Інтерньюз-Україна» за підтримки проєкту «Громадська синергія»

Київ

Реєстрація за посиланням

Контакти:

Надія Ущапівська

+380 63 631 96 95

nushchapivska@internews.ua

 

23.10

Щорічна пресконференція за результатами спільної програми НУФ та ЄС для інвестиційної підтримки малого та середнього бізнесу

Організовано в рамках Європейський тиждень малого та середнього бізнесу

Київ

Контакти:

Наталія Онуфрійчук

+380 67 942 96 11

officework_m@ukr.net

 

23 - 25.10

Міжнародний тренінг «Оцінювання національних ризиків як інструмент боротьби з незаконними фінансовими потоками»

 

Організовано Антикорупційною ініціативою ЄС в Україні

 

Чернівці

Контакти:

Вікторія Попик

+38 097 296 06 62

vikpop@ukraine-aci.com

 

23 -24. 10

Семінар «Кроки для лідерів» щодо стратегічного менеджменту та муніципальних фінансів

 

Рівне

Контакти:

Анна Ковальчук

+380 44 581 27 99

pr@u-lead.org.ua

 

24.10

Внутрішнє навчання з комунікацій для Вищого Антикорупційного суду України

 

Організовано Антикорупційною ініціативою ЄС в Україні

Київ

Контакти:

Галина Кохан

halkok@ukraine-aci.com

+380 67 827 66 07

 

24 - 25.10

Школа дверного бізнесу

(5-ий модуль)

Рівне

Деталі за посиланням

 

25.10

Інформаційний захід: Туринський процес 2018-2020

Київ

Деталі за посиланням

 

Майбутні події

28.10

Вступний курс зі Спільної політики безпеки та оборони для країн Східного партнерства

Київ

Деталі за посиланням

 

28-30.10

«Будуймо Європу в Україні»: візити

Маріуполь,

Волноваха

Контакти:

Станіслав Корольков

+380 99 455 23 75

skorolkov@internews.ua

 

31.10-02.11

Бізнес-курс «Делегування повноважень та внутрішня комунікація в команді»

Волосянка

Деталі за посиланням

Реєстрація за посиланням

Контакти:

+38 067 672 08 43

khrystyna.savuliak@bc-club.org.ua

+38 063 035 10 44

iryna.shvydko@bc-club.org.ua

 

04-08.11

Міжнародний інформаційний тиждень Еразмус+ в Україні

Київ

Деталі за посиланням

 

07.11

2-га конференція Східного партнерства з питань електронної демократії

Львів

Деталі за посиланням

 

11-15.11.

«Будуймо Європу в Україні»: візити

Луцьк

Рожище

Рівне

Вараш

Контакти:

Станіслав Корольков

+380 99 455 23 75

skorolkov@internews.ua

 

26-28.11

«Будуймо Європу в Україні»: візити

Ужгород

Хуст

Виноградів

Контакти:

Станіслав Корольков

+380 99 455 23 75

skorolkov@internews.ua

 

28-30.11

Бізнес-курс «Управління мисленням»

Волосянка

Деталі за посиланням

 

28-30.11

Школа дверного бізнесу

(6-ий модуль)

Рівне

Деталі за посиланням

 

12.12

Стале сільське господарство

Організовано Центрами інформаційної підтримки бізнесу в рамках ініціативи «EU4Business»

Хмельницький

Контакти:

+38 097 935 50 98

khmelnytskyi@bisc.org.ua

 

 

Події в ЄС (або пов’язані з ЄС)

 

  

Дата

Подія

Місце проведення

Додаткова інформація

24-25.10

10-річчя Східного партнерства: локалізація Цілей сталого розвитку у Східному партнерстві та ЄС

Вільнюс

Деталі за посиланням

Форум відвідає 120 мерів, радників та працівників органів місцевої влади з різних міст і регіонів ЄС та країн Східного партнерства: Азербайджану, Білорусі, Вірменії, Грузії, Республіки Молдови й України.

 

***

The Delegation of the European Union to Ukraine will, on a weekly basis, produce an announcement leaflet on the events scheduled to be held in the EU and Ukraine for a coming week.

The leaflet will cover the most topical and timely events – summits, high-level meetings, roundtables, conferences, etc. – that will take place in the EU and Ukraine and which directly target Ukraine’s European integration and its relations with the EU.

The Delegation of the European Union to Ukraine encourages journalists, EU-focused experts, Ukrainian NGOs, local authorities, etc. to freely use and disseminate leaflet information

 

Announcements: 21 – 27 October

 

Events in Ukraine

 

Date

Event

Location

Relevant information

21.10

Regional workshop Eastern Partnership: don’t miss the opportunities

Organised by Foreign Policy Council “Ukrainian Prizm” with Civic Synergy Project Support

Kharkiv

Details: here

Contacts:

Olha Chyzhova

+380 93 578 84 05

chyzhova@prismua.org

21.10

Consultation on future Eastern Partnership

Kyiv

Details: here

21.10

U-lead conference “Green infrastructure for hromadas”

Kyiv

Contacts:

Anna Kovalchuk

+380 44 581 27 99

pr@u-lead.org.ua

21 - 22.10

TAIEX Workshop on Experience and practice of the implementation of international standards in the conduct of comprehensive research of small arms, artillery weapons and explosive devices

Kyiv

Details: here

22.10

Press conference (Re)vision of history: uncovering historical aspects of Kremlin’s information war

Organised by Internews Ukraine with Civic Synergy Project Support

Kyiv

Registration: here

Contacts:

Nadiia Ushchapivska

+380 63 631 96 95

nushchapivska@internews.ua

23.10

Annual Press Conference on the results of Joint Program GUF and EU for investments support of small and medium enterprises

Organised within the framework of the European SME Week

Kyiv

Contacts:

Natalia Onufriychuk

+380 67 942 96 11

officework_m@ukr.net

23 - 25.10

International Workshop: «National Risks Assessment as a Tool of Tackling Illicit Financial Flows»

Organised by EUACI

Chernivtsi

Contacts:

Viktoria Popyk

+38 097 296 06 62

vikpop@ukraine-aci.com

23 - 24. 10

Steps for Leaders workshops on municipal finance and strategic management

Rivne

Contacts:

Anna Kovalchuk

+380 44 581 27 99

pr@u-lead.org.ua

24.10

Internal Training on communications for HACC

Organised by EUACI

Kyiv

Contacts:

Halyna Kokhan

halkok@ukraine-aci.com

+380 67 827 66 07

24 - 25.10

Business school for door manufacturers

(module 5)

Rivne

Details: here

25.10

Torino Process 2018-2020 Dissemination Event in Ukraine

Kyiv

Details: here

Looking ahead

28.10

CSDP Orientation Course for EaP Countries

Kyiv

Details: here

28-30.10

Building Europe in Ukraine: visits

Mariupol

Volnovakha

Contacts:

Stanislav Korolkov

+38 099 455 23 75

skorolkov@internews.ua

31.10-02.11

Business course on delegation and internal communication in a team

Volosianka

Details: here

Registration: here

Contacts:

+38 067 672 08 43

 khrystyna.savuliak@bc-club.org.ua

 +38 063 035 10 44

 iryna.shvydko@bc-club.org.ua 

04-08.11

International Erasmus+ Week in Ukraine

Kyiv

Details: here

07.11

2nd Eastern Partnership E-Democracy conference

Lviv

Details: here

11-15.11.

Building Europe in Ukraine: visits

Lutsk

Rozhyshche

Rivne

Varash

Contacts:

Stanislav Korolkov

+380 99 455 23 75

skorolkov@internews.ua

26-28.11

Building Europe in Ukraine: visits

Uzhhorod

Khust

Vynohradiv

Contacts:

Stanislav Korolkov

+380 99 455 23 75

skorolkov@internews.ua

28-30.11

Business course on thinking management

Volosyanka

Details: here

28-30.11

Business school for door manufacturers

 (module 6)

Rivne

Details: here

12.12

Sustainable agriculture

Organised by EU4Business Business Support Centres (BSCs)

Khmelnytskiy

Contacts:

+38 097 935 50 98

khmelnytskyi@bisc.org.ua

 

 

Events in the EU (or related to the EU)

 

Date

Event

Location

Relevant information

24-25.10

10th Anniversary of the Eastern Partnership: Localising Sustainable Development Goals in the EU and the EaP

Vilnius

Details: here

The event will gather 120 mayors, councillors and local government professionals from different cities and regions in the EU and its Eastern partner countries: Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, the Republic of Moldova and Ukraine.

Редакторські розділи: