Delegation of the European Union to Ukraine

House of Europe (Дім Європи)

Київ, 17/10/2019 - 15:36, UNIQUE ID: 191017_23
Press releases

English version is below

Європейський Союз запустив нову програму можливостей для українців House of Europe

 

House of Europe (Дім Європи) — нова ініціатива Європейського Союзу для України. Програма Представництва ЄС в Україні відкриває можливості для творчого та професійного обміну на персональному рівні.

 

Протягом наступних трьох років House of Europe з бюджетом у 12,2 мільйона євро втілить у життя понад 20 грантових програм у галузі культури та креативних індустрій, освіти, соціального підприємництва, медицини, роботи з молоддю. Програма охоплює стажування, навчальні поїздки, резиденції в Україні та країнах ЄС.

 

Слово "дім" слід розуміти досить символічно: тут не йдеться про певну будівлю, радше – про платформу, на якій випробовуються моделі і практики співпраці у широкому сенсі. Вона створює простори, будь-то фізичні або цифрові, постійні або тимчасові – для культурного обміну, спільної творчості, яка збирає людей разом,” ‒ прокоментував Матті Маасікас, Посол ЄС, Голова Представництва ЄС в Україні.

 

Програма House of Europe пропонує багато різноманітних шляхів для амбітних українців, які прагнуть змін та розвитку для себе та своєї країни. 16 жовтня 2019 року House of Europe оголосив перші 11 конкурсів заявок на гранти та програми. Заявки можна подавати онлайн. Наступна хвиля конкурсів стартує в січні 2020 року.

 

“House of Europe має бути там, де підтримка та інформація потрібні найбільше: в регіонах та маленьких містечках, зокрема на Сході України. Ми прагнемо їхати туди, де найбільше потрібні, прагнемо працювати поза «київською бульбашкою». Ми дістанемося до найвіддаленіших  регіонів. Мобільний павільйон House of Europe постійно мандруватиме українськими містами.“,прокоментував Крістіан Дімер, керівник House of Europe.

 

“У наші дні міжрегіональний обмін та співпраця — це одні із найкорисніших способів підтримки місцевого розвитку.

House of Europe хоче допомогти професіоналам, лідерам реформ просунути інноваційні, конструктивні зміни, розширюючи свої громади та посилюючи ключові реформи, особливо за межами столицІ”,прокоментувала Беате Кьолер, директорка Ґете-Інституту в Україні.

 

House of Europe заснований Представництвом ЄС в Україні та фінансується Європейським Союзом.

 

Реалізацію програми очолює Goethe-Institut Ukraine як головний партнер проекту. Над House of Europe також працюють інші партенери — British Council, Institut Français та České Centrum. Усі чотири інституції також долучились до співфінансування House of Europe.

 

Сайт House of Europe - houseofeurope.org.ua, соцмережі (Facebook, Telegram) .

 

За додатковою інформацією звертайтеся до Мирослави Макаревич за адресою mm@grestodorchuk.com або +38 067 657 07 50.

 

___________

 

 

House of Europe (Дім Європи)

 

European Union launches House of Europe for people-to-people exchange between Ukraine and EU.

 

House of Europe, the newest European Union initiative for Ukraine, was launched in Kyiv on 16 October.

 

This programme will foster professional and creative exchange between Ukrainians and their colleagues in EU countries. With a budget of EUR 12.2 millions, House of Europe will provide a whole range of different opportunities.

 

House of Europe will run for the next three years, focusing on different professional fields: culture and creative industries, education, health, social entrepreneurship, media, and youth. Programme encompasses 20+ separate programme lines enabling to go for conferences, professional events, internships, and networking in the EU, or to enrol in study tours, residencies, trainings, and other forms of support.

 

“The term ‘House’ is to be understood rather symbolically: it does not refer to a building but to a platform that tests collaboration models and practices in a broader sense. It creates spaces, whether physical or digital, permanent or temporary - for cultural exchange, co-creation while bringing people together”,Ambassador Matti Maasikas, Head of the EU Delegation to Ukraine, commented.

 

House of Europe is all about people to people. Focusing on the individual experience and capacity-building, the programme provides a broad range of different, customised opportunities for ambitious Ukrainians who want changes and development for themselves and for their country. On 16 October the first 11 open calls have been launched – applications can be submitted online. The next wave of House of Europe open calls will already follow in January 2020.

 

House of Europe also has a dedicated agenda to regions and small cities, including those located in Eastern Ukraine. “We are committed to go where we are needed the most, to work beyond the Kyiv bubble. Not only do we have a set of tools to reach out to the regions – with our Mobile Pavilions we even set the House of Europe itself on the move”,‒ Christian Diemer, Head of Programme House of Europe, commented.

 

“In our days interregional exchange and cooperation is one of the most useful ways to support local development. House of Europe wants to help professionals and reform leaders to drive innovative, constructive changes, enhancing their communities and strengthening key reforms, especially outside the capital and in the regions.”,Beate Köhler, Director Goethe-Institut Ukraine, commented.

 

The programme is initiated by the EU Delegation to Ukraine and funded by the European Union. Implementation of House of Europe is led by Goethe-Institut Ukraine, with British Council, Institut Français, and České Centrum as consortium partners which also co-finance the project.

 

Website of House of Europe - houseofeurope.org.ua. Social media of the programme: Facebook, Telegram.

 

For additional information, please contact Myroslava Makarevych at mm@grestodorchuk.com, +38 067 657 07 50

Editorial Sections: