Представництво Європейського Союзу в Україні

Тижневий анонс подій у Європейському Союзі та Україні: 7 - 13 жовтня/ Weekly announcement leaflet: 7 - 13 October

Київ, 07/10/2019 - 09:52, UNIQUE ID: 191007_2
Press releases

English version is below

Щотижня Представництво Європейського Союзу в Україні готуватиме анонс подій, які відбудуться у Європейському Союзі та Україні у наступні тижні.

У анонсі міститимуться найактуальніші події – саміти, засідання, зустрічі на високому рівні, конференції тощо, – які відбуватимуться в Україні та ЄС і, які прямо або опосередковано стосуватимуться європейської інтеграції України і відносин між Києвом і Брюсселем.

Представництво Європейського Союзу в Україні усіляко заохочує журналістів, експертів з європейської інтеграції, представників неурядових організацій та місцевої влади тощо користуватися та поширювати інформацію, що міститиметься в анонсах

 

Анонси подій: 7 – 13 жовтня

 

Події в Україні

 

Дата

Подія

Місце проведення

Додаткова інформація

07-09.10

Фокус-групи та консультації для обговорення підготовки ДПП проєктів

Житомир

Контакти:

Юрій Свірко

+38 097 448 55 78

pr@u-lead.org.ua

08.10

Запуск нової кредитної лінії від ЄС та ЄБРР для МСП

Офіс ЄБРР

Контакти:

Антон Усов

+38 044 354 40 84

usova@ebrd.com

08-09.10

Тренінг для консультантів з спроможних освітніх мережах

Львів

Контакти:

Юрій Свірко

+38 097 448 55 78

pr@u-lead.org.ua

08-09.10

Семінар «Фінансове планування та прогнозування в галузі охорони здоров'я»

Кривий Ріг

Контакти:

Юрій Свірко

+38 097 448 55 78

pr@u-lead.org.ua

08-10.10

«Будуймо Європу в Україні»: візити

Хмельницький

Славута

Старокостянтинів

 

Контакти:

Станіслав Корольков

+380 99 455 23 75

skorolkov@internews.ua

09.10

Заохочення кліматичних новаторів

Організовано проєктом «FINTECC»

Київ

Контакти:

Надія Артем'єва

nadiia@greencubator.info

09.10

Конференція «Україна в часи швидких змін»

Організовано проєктом «Просування реформ в регіони»

Вінниця

Контакти:

Вікторія Жовтенко

+380 44 278 63 42

zhovtenko@ier.kyiv.ua

09-10.10

Тренінги «Управління конфліктами та навички ведення переговорів для регіональної освітньої мережі U-LEAD»

Вінниця

Контакти:

Юрій Свірко

+38 097 448 55 78

pr@u-lead.org.ua

10.10

Презентація Програми підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків ЕНЕРГОДІМ

За підтримки Фонду енергоефективності та міської ради

Бровари

Контакти:

Юлія Пушко

+38 050 443 74 70

ipushko@ifc.org

10.10

Презентація звіту з моніторингу (аналіз виконання та ефективності прийнятих нормативно-правових актів)

Київ

Контакти:

Оксана Торган

+380 95 500 76 80

oksana.torhan@pravojustice.eu

10-11.10

Круглий стіл «Навчальні програми університету у впровадженні інтегрованих соціальних послуг

Київ

Контакти:

Юрій Свірко

+38 097 448 55 78

pr@u-lead.org.ua

10-11.10

Семінар «Фінансове планування та прогнозування в галузі охорони здоров'я»

Кривий ріг

Контакти:

Юрій Свірко

+38 097 448 55 78

pr@u-lead.org.ua

Майбутні події

16-17.10

Кроки для лідерів «Просторове планування й розвиток інфраструктури» та «Громадська безпека»

Тернопіль

Контакти:

Юрій Свірко

+38 097 448 55 78

pr@u-lead.org.ua

17-18.10

ХІІІ-й щорічний Конгрес Української Асоціації Європейських Студій

Одеса

Деталі за посиланням

Контакти:

europa.org.ua@gmail.com

17-22.10

Дні сталої енергії

Українка

Деталі за посиланням

21.10

Консультація щодо майбутнього Східного партнерства

Київ

 

21.10

Конференція «Зелена інфраструктура для розвитку місцевих громад»

Київ

Контакти:

Юрій Свірко

+38 097 448 55 78

pr@u-lead.org.ua

21-22.10

Семінар TAIEX з досвіду та практик впровадження міжнародних стандартів у проведенні комплексних досліджень стрілецької зброї, артилерійської зброї та вибухових пристроїв

Київ

Деталі за посиланням

24.10

Регіональний форум Східного партнерства щодо навчання на робочому місці

Київ

 

24-25.10

Школа дверного бізнесу

(5-ий модуль)

Рівне

Деталі за посиланням

28.10

Вступний курс зі Спільної політики безпеки та оборони для країн Східного партнерства

Київ

Деталі за посиланням

28-30.10

«Будуймо Європу в Україні»: візити

Маріуполь,

Волноваха

Контакти:

Станіслав Корольков

+380 99 455 23 75

skorolkov@internews.ua

31.10-02.11

Бізнес-курс «Делегування повноважень та внутрішня комунікація в команді»

 

Волосянка

Деталі за посиланням

Реєстрація за посиланням

Контакти:

+38 067 672 08 43

 khrystyna.savuliak@bc-club.org.ua

 +38 063 035 10 44

 iryna.shvydko@bc-club.org.ua 

11-15.11

«Будуймо Європу в Україні»: візити

Луцьк

Рожище

Рівне

Вараш

Контакти:

Станіслав Корольков

+380 99 455 23 75

skorolkov@internews.ua

12.12

Стале сільське господарство

Організовано Центрами інформаційної підтримки бізнесу в рамках ініціативи «EU4Business»

Хмельницький

Контакти:

+38 097 935 50 98

khmelnytskyi@bisc.org.ua

         

Події в ЄС (або пов’язані з ЄС)

 

Дата

Подія

Місце проведення

Додаткова інформація

06-11.10

Протидія кіберзагрозам та дезінформації в Україні

Швеція

Естонія

Німеччина

Навчальна поїздка для ключових стейкхолдерів у кіберсфері

Контакти:

Тіна Ілсен

tiina.ilsen@eceap.eu

09-10.10

Пленарна сесія Європейського Парламенту

Брюссель

Очікується, що під час пленарної сесії європейські депутати обговорять ситуацію в Україні. Також запланована заява Високого представника ЄС із закордонних справ і безпекової політики

__________________

 

 

The Delegation of the European Union to Ukraine will, on a weekly basis, produce an announcement leaflet on the events scheduled to be held in the EU and Ukraine for a coming week.

The leaflet will cover the most topical and timely events – summits, high-level meetings, roundtables, conferences, etc. – that will take place in the EU and Ukraine and which directly target Ukraine’s European integration and its relations with the EU.

The Delegation of the European Union to Ukraine encourages journalists, EU-focused experts, Ukrainian NGOs, local authorities, etc. to freely use and disseminate leaflet information

 

 

Announcements: 7 – 13 October

 

Events in Ukraine

 

Date

Event

Location

Relevant information

07-09.10

Focus group meetings and consultations to discuss preparation of PPP projects

 

Zhytomyr

Contacts:

Yuriy Svirko

+38 097 448 55 78

pr@u-lead.org.ua

08.10

Launch of the EU-EBRD new credit line for SMEs

EBRD office

Contacts:

Anton Usov

+38 044 354 40 84

usova@ebrd.com

 

08-09.10

Training for consultants in capable education networks 

 

Lviv

Contacts:

Yuriy Svirko

+38 097 448 55 78

pr@u-lead.org.ua

 

08-09.10

Workshop in financial planning and forecasting in healthcare

 

Kryvyi Rih

Contacts:

Yuriy Svirko

+38 097 448 55 78

pr@u-lead.org.ua

08-10.10

Building Europe in Ukraine: visits

Khmelnytskiy

Slavuta

Starokostiantyniv

Contacts:

Stanislav Korolkov

+38 099 455 23 75

skorolkov@internews.ua

 

09.10

Empowering Climate Innovators

Organised by FINTECC project

 

Kyiv

Contacts:

Nadiia Artemieva

nadiia@greencubator.info

09.10

Conference “Ukraine in times of rapid changes”

 

Organised by Regions for Reforms project

 

Vinnytsia

Contacts:

Victoria Zhovtenko

+380 44 278 63 42

zhovtenko@ier.kyiv.ua

 

09-10.10

Training in conflict management and negotiation skills for the U-LEAD regional education network

 

Vinnytsia

Contacts:

Yuriy Svirko

+38 097 448 55 78

pr@u-lead.org.ua

10.10

 Presentation of the Programme for support of energy modernisation of multi-apartment buildings ENERGODIM

With the support of the Energy Efficiency Fund and the City Council

 

Brovary

Contacts:

Iuliia Pushko

+38 050 443 74 70

ipushko@ifc.org

10.10

Presentation of the Monitoring report (analysis of implementation and effectiveness of adopted legal acts)

 

Kyiv

Contacts:

Oksana Torhan

+380 95 500 76 80

oksana.torhan@pravojustice.eu

10-11.10

Round table on university curricula in implementing integrated social services

 

Kyiv

Contacts:

Yuriy Svirko

+38 097 448 55 78

pr@u-lead.org.ua

10-11.10

Workshop in financial planning and forecasting in healthcare

 

Kryvyi Rih

Contacts:

Yuriy Svirko

+38 097 448 55 78

pr@u-lead.org.ua

Looking ahead

16-17.10

Steps for Leaders on spatial planning & infrastructure development and public security & safety

 

Ternopil

Contacts:

Yuriy Svirko

+38 097 448 55 78

pr@u-lead.org.ua

17-18.10

XIII annual Congress of the Ukrainian European Studies Association

 

Odesa

Details: here

Contacts:

europa.org.ua@gmail.com

17-22.10

Sustainable Energy Days

 

Ukrainka

Details: here

21.10

Consultation on future Eastern Partnership

 

Kyiv

 

21.10

Conference “Green infrastructure for Development of Local Communities”

 

Kyiv

Contacts:

Yuriy Svirko

+38 097 448 55 78

pr@u-lead.org.ua

21-22.10

TAIEX Workshop on Experience and practice of the implementation of international standards in the conduct of comprehensive research of small arms, artillery weapons and explosive devices

 

Kyiv

Details: here

24.10

Eastern Partnership regional forum on work-based learning

 

Kyiv

 

24-25.10

Business school for door manufacturers

(module 5)

 

Rivne

Details: here

28.10

CSDP Orientation Course for EaP Countries

 

Kyiv

Details: here

28-30.10

Building Europe in Ukraine: visits

Mariupol

Volnovakha

Contacts:

Stanislav Korolkov

+38 099 455 23 75

skorolkov@internews.ua

 

31.10-02.11

Business course on delegation and internal communication in a team

Volosianka

Details: here

Registration: here

Contacts:

+38 067 672 08 43

 khrystyna.savuliak@bc-club.org.ua

 +38 063 035 10 44

 iryna.shvydko@bc-club.org.ua 

 

11-15.11.

Building Europe in Ukraine: visits

Lutsk

Rozhyshche

Rivne

Varash

Contacts:

Stanislav Korolkov

+380 99 455 23 75

skorolkov@internews.ua

 

12.12

Sustainable agriculture

Organised by EU4Business Business Support Centres (BSCs)

Khmelnytskiy

Contacts:

+38 097 935 50 98

khmelnytskyi@bisc.org.ua

 

         

Events in the EU (or related to the EU)

 

Date

Event

Location

Relevant information

06-11.10

Countering Cyber Threats and Disinformation in Ukraine

Sweden

Estonia

Germany

Study tour for key cyber stakeholders

Contacts:

Tiina Ilsen

tiina.ilsen@eceap.eu

 

09-10.10

European Parliament plenary session

Brussels

During the plenary meeting, European Parliament is expected to discuss situation in Ukraine. Also, the statement by the EU HR/VP is expected to be delivered

Редакторські розділи: