Представництво Європейського Союзу в Україні

Тижневий анонс подій у Європейському Союзі та Україні: 30 вересня - 6 жовтня/ Weekly announcement leaflet: 30 September - 6 October

Київ, 30/09/2019 - 09:47, UNIQUE ID: 190930_6
Press releases

English version is below

Щотижня Представництво Європейського Союзу в Україні готуватиме анонс подій, які відбудуться у Європейському Союзі та Україні у наступні тижні.

У анонсі міститимуться найактуальніші події – саміти, засідання, зустрічі на високому рівні, конференції тощо, – які відбуватимуться в Україні та ЄС і, які прямо або опосередковано стосуватимуться європейської інтеграції України і відносин між Києвом і Брюсселем.

Представництво Європейського Союзу в Україні усіляко заохочує журналістів, експертів з європейської інтеграції, представників неурядових організацій та місцевої влади тощо користуватися та поширювати інформацію, що міститиметься в анонсах

 

Анонси подій: 30 вересня – 6 жовтня

 

Події в Україні

 

Дата

Подія

Місце проведення

Додаткова інформація

30.09

Конференція «Громада для кожного»

Київ

Контакти:

Юрій Свірко

pr@u-lead.org.ua

+380 97 448 55 78

01.10

Круглий стіл «Візова політика України в контексті європейських цінностей, бізнесу і безпеки»

Організовано ГО «Європа без бар’єрів» з проектом «Громадська синергія»

Київ

Реєстрація за посилання

Контакти:

office.europewb@gmail.com

 

02.10

2-й Форум агенцій регіонального розвитку

Київ

Контакти:

Юрій Свірко

pr@u-lead.org.ua

+380 97 448 55 78

02-03.10

Семінар «Кроки для лідерів» щодо стратегічного менеджменту та муніципальних фінансів

Київ

Контакти:

Юрій Свірко

pr@u-lead.org.ua

+380 97 448 55 78

02-03.10

Семінари «Кроки для лідерів» щодо «Територіального планування та інфраструктурного розвитку» і «Безпеки та охорони громадян»

Запоріжжя

Контакти:

Юрій Свірко

pr@u-lead.org.ua

+380 97 448 55 78

03.10

Семінар «Дороги вина та смаку української Бессарабії – новий туристичний продукт Одеської області»

Організовано проектом «Підтримка системи географічних значень в Україні»

 

Захід організовано в рамках 26-го міжнародного туристичного салону «Україна»

Контакти:

Іван Гайванович

 ivan.gayvanovych@gmail.com

 

03-04.10

VIII судовий форум «Trias Politica: суд у системі гілок влади»

Організовано проектом «Право-Justice»

Київ

Контакти:

Оксана Торган

oksana.torhan@pravojustice.eu

+380 95 500 76 80

03-04.10

Форум мереж ЄС та Єврошкіл

Київ

Деталі за посиланням

Контакти:

Ірина Диба

+38 098 542 28 63

i.dyba@euroquiz.org.ua

03-05.10

Виробництво без втрат (модуль 2)

Рівне

Деталі за посиланням

Реєстрація за посиланням

04.10

Європейський форум циркулярної економіки 2019

Київ

Деталі за посиланням

04.10

Церемонія видачі сертифікатів у рамках ініціативи «Громади для людей»

Київ

Контакти:

Юрій Свірко

pr@u-lead.org.ua

+380 97 448 55 78

Майбутні події

08-10.10

«Будуймо Європу в Україні»: візити

Хмельницький

Славута

Старокостянтинів

 

Контакти:

Станіслав Корольков

+380 99 455 23 75

skorolkov@internews.ua

17-18.10

ХІІІ-й щорічний Конгрес Української Асоціації Європейських Студій

Одеса

Деталі за посиланням

Контакти:

europa.org.ua@gmail.com

17-22.10

Дні сталої енергії

Українка

Деталі за посиланням

21-22.10

Семінар TAIEX з досвіду та практик впровадження міжнародних стандартів у проведенні комплексних досліджень стрілецької зброї, артилерійської зброї та вибухових пристроїв

Київ

Деталі за посиланням

24-25.10

Школа дверного бізнесу

(5-ий модуль)

Рівне

Деталі за посиланням

28.10

Вступний курс зі Спільної політики безпеки та оборони для країн Східного партнерства

Київ

Деталі за посиланням

28-30.10

«Будуймо Європу в Україні»: візити

Маріуполь,

Волноваха

Контакти:

Станіслав Корольков

+380 99 455 23 75

skorolkov@internews.ua

31.10-02.11

Бізнес-курс «Делегування повноважень та внутрішня комунікація в команді»

 

Волосянка

Деталі за посиланням

Реєстрація за посиланням

Контакти:

+38 067 672 08 43

 khrystyna.savuliak@bc-club.org.ua

 +38 063 035 10 44

 iryna.shvydko@bc-club.org.ua 

11-15.11

«Будуймо Європу в Україні»: візити

Луцьк, Рожище

Рівне, Вараш

Контакти:

Станіслав Корольков

+380 99 455 23 75

skorolkov@internews.ua

12.12

Стале сільське господарство

Організовано Центрами інформаційної підтримки бізнесу в рамках ініціативи «EU4Business»

Хмельницький

Контакти:

+38 097 935 50 98

khmelnytskyi@bisc.org.ua

         

Події в ЄС (або пов’язані з ЄС)

 

Майбутні події

Дата

Подія

Місце проведення

Додаткова інформація

09-10.10.

Пленарна сесія Європейського Парламенту

Брюссель

Очікується, що під час пленарної сесії європейські депутати обговорять ситуацію в Україні. Також запланована заява Високого представника ЄС із закордонних справ і безпекової політики

__________________

 

The Delegation of the European Union to Ukraine will, on a weekly basis, produce an announcement leaflet on the events scheduled to be held in the EU and Ukraine for a coming week.

The leaflet will cover the most topical and timely events – summits, high-level meetings, roundtables, conferences, etc. – that will take place in the EU and Ukraine and which directly target Ukraine’s European integration and its relations with the EU.

The Delegation of the European Union to Ukraine encourages journalists, EU-focused experts, Ukrainian NGOs, local authorities, etc. to freely use and disseminate leaflet information

 

 

Announcements: 30 September – 6 October

 

Events in Ukraine

 

Date

Event

Location

Relevant information

30.09

Conference “Hromada for Everyone”

Kyiv

Contact:

Yuriy Svirko,

pr@u-lead.org.ua

+380 97 448 55 78

01.10

Round table

Visa policy of Ukraine in the context of European values, business and security

By Civic organization Europe without Barriers with Civic Synergy Project Support

Kyiv

Registration: here

Contact:

office.europewb@gmail.com

 

02.10

2nd Forum of Regional Development Agencies

Kyiv

Contact:

Yuriy Svirko,

pr@u-lead.org.ua

+380 97 448 55 78

02-03.10

Steps for Leaders workshop on strategic management and municipal finance

Kyiv

Contact:

Yuriy Svirko,

pr@u-lead.org.ua

+380 97 448 55 78

02-03.10

Steps for Leaders workshops on “Spatial planning and infrastructure development” and “Citizens security and safety”

Zaporizhzhia

Contact:

Yuriy Svirko,

pr@u-lead.org.ua

+380 97 448 55 78

03.10

Workshop ‘Wine and Taste roads of Ukrainian Bessarabia - a new tourist product of Odesa region’

By “Support to the development of a Geographical Indications system in Ukraine” Project

Kyiv

This event is organised within the frame of the 26th International Tourism Salon in Ukraine

Contact:

Ivan Gayvanovych

 ivan.gayvanovych@gmail.com

 

03-04.10

VIII Judicial forum

Trias Politica: court in the system of state power

By Pravo-Justice Project

Kyiv

Contact:

Oksana Torhan

oksana.torhan@pravojustice.eu

+380 95 500 76 80

 

03-04.10

EU Networks Forum

Kyiv

Details: here

Contacts:

Iryna Dyba

+38 098 542 28 63

i.dyba@euroquiz.org.ua

 

03-05.10

Zero waste production

(module 2)

 

Rivne

Details: here

Registration: here

04.10

European Circular Economy Forum 2019

 

Kyiv

Details: here

04.10

Certification ceremony within “Hromadas for People” initiative

Kyiv

Contact:

Yuriy Svirko,

pr@u-lead.org.ua

+380 97 448 55 78

Looking ahead

08-10.10

Building Europe in Ukraine: visits

Khmelnytskiy

Slavuta

Starokostiantyniv

Contacts:

Stanislav Korolkov

+380 99 455 23 75

skorolkov@internews.ua

 

17-18.10

XIII annual Congress of the Ukrainian European Studies Association

 

Odesa

Details: here

Contacts:

europa.org.ua@gmail.com

17-22.10

Sustainable Energy Days

 

Ukrainka

Details: here

21-22.10

TAIEX Workshop on Experience and practice of the implementation of international standards in the conduct of comprehensive research of small arms, artillery weapons and explosive devices

 

Kyiv

Details: here

24-25.10

Business school for door manufacturers

(module 5)

 

Rivne

Details: here

28.10

CSDP Orientation Course for EaP Countries

 

Kyiv

Details: here

28-30.10

Building Europe in Ukraine: visits

Mariupol

Volnovakha

Contacts:

Stanislav Korolkov

+380 99 455 23 75

skorolkov@internews.ua

 

31.10-02.11

Business course on delegation and internal communication in a team

Volosianka

Details: here

Registration: here

Contacts:

+38 067 672 08 43

 khrystyna.savuliak@bc-club.org.ua

 +38 063 035 10 44

 iryna.shvydko@bc-club.org.ua 

 

11-15.11.

Building Europe in Ukraine: visits

Lutsk, Rozhyshche

Rivne, Varash

Contacts:

Stanislav Korolkov

+380 99 455 23 75

skorolkov@internews.ua

 

12.12

Sustainable agriculture

Organised by EU4Business Business Support Centres (BSCs)

Khmelnytskiy

Contacts:

+38 097 935 50 98

khmelnytskyi@bisc.org.ua

 

         

Events in the EU (or related to the EU)

 

Looking ahead

Date

Event

Location

Relevant information

09-10.10

European Parliament plenary session

Brussels

During the plenary meeting, European Parliament is expected to discuss situation in Ukraine. Also, the statement by the EU HR/VP is expected to be delivered

 

 

 

Редакторські розділи: