Представництво Європейського Союзу в Україні

Міжнародний день чистих берегів в Києві на Дніпрі

Київ, 19/09/2019 - 10:42, UNIQUE ID: 190919_2
Invitations for the press

English version is below

ПРИЄДНУЙТЕСЯ до 2019 #EUBeachCleanup! Чи знаєте ви, що якщо ми не змінимо своє ставлення до відходів, до 2050 року в наших океанах, морях та річках буде більше пластику, аніж риби? Аби це попередити, 21 вересня мільйони волонтерів по всьому світу долучаються до прибирання берегів водойм. Європейський Союз запрошує вас приєднатися до цієї глобальної ініціативи, що в Україні проходитиме під гаслом: "Я прибрав - твоя черга-2: змінимо майбутнє разом!". Умови конкурсу – в нашому мультику.

 

21 вересня 2019 р. проект Європейського Союзу  “Водна ініціатива ЄС + для Східного партнерства» спільно з Представництвом Європейського Союзу в Україні та Державним агентом водних ресурсів України запрошує ваc долучитися до глобального прибирання берегу Дніпра.

 

Програма заходу включає:

 • Презентація світової ініціативи з глобального прибирання берегів річок, морів та океанів
 • Презентація унікальної лавочки, зробленої з переробленого пластику
 • Цікава вікторина щодо річкового та морського сміття з призами
 • Спільне прибирання берега Дніпра з музикою (рукавички та мішки надаються)
 • Вручення екоторб всім учасникам

Міжнародний день чистих берегів проводиться по всьому світу одночасно з Всесвітнім днем прибирання. Цього дня мільйони людей в більше ніж 150 країнах прибирають сміття з берегів річок, морів та океанів.

 

Запрошуємо представників ЗМІ

 

Що?

Міжнародний день чистих берегів в Києві на Дніпрі

 

Коли?

21 вересня 2019 р., 11:00 – 13:30

 

Де?

Правий берег Дніпра, вул. Прирічна 13/3, біля ресторану «Десант»

 

Учасники:

 • Посол Матті Маасікас, Голова Представництва Європейського Союзу в Україні
 • Ірина Овчаренко, голова Державного агентства водних ресурсів
 • Представник Міністерства енергетики та захисту довкілля України
 • Молоді Європейські посли, школярі, громадські організації, місцеві жителі

Акредитація ЗМІ і додаткова інформація: Олена Марушевська, експерт з комунікації проекту «Водна ініціатива + для Східного партнерства», Olena.marushevska@gmail.com або за тел. :+38 067 906 20 61 до 20.09 16:00

 

Інформація про захід на Facebook

Довідкова інформація: Проект Європейського Союзу “Водна ініціатива ЄС + для Східного партнерства» надає підтримку Арменії, Азербайджану, Білорусі, Грузії, Молдові та Україні у наближенні їхнього законодавства до вимог ЄС в сфері управління водними ресурсами, зокрема у питаннях управління транскордонними річковими басейнами. Тривалість проекту – 4 роки (2017-2020 рр.). Головний захід в Україні в межах проекту − розробка Плану управління річковим басейном Дніпра.

__________________

 

International Clean Beach Day in Kyiv at Dnipro

 

JOIN the 2019 #EUBeachCleanup! Do you know that if current trends continue, our oceans, seas and rivers could contain more plastic than fish by 2050? In order to draw attention to this, millions of volunteers all over the World gather on 21 of September to clean the beaches. EU invites you to join this global initiative, in Ukraine under motto “I cleaned – Your Turn 2: Changing the Future Together”. See the cartoon developed especially for this campaign.

 

On 21st September 2019 еhe EU project “European Union Water Initiative plus for Eastern Partnership” jointly with EU Delegation to Ukraine and State Agency for Water Resources of Ukraine kindly invite you to join a large Dnipro clean up in Kyiv.

 

The event includes:

 • Presentation of the International Clean Beach initiative around the world
 • Presentation of the unique bench made of recycled plastic
 • Quiz regarding the riverine and marine litter with prizes
 • Fun clean-up with music (gloves and bags will be provided)
 • Awarding of ecobags to all the participants

International Clean Beach Day  is conducted around the world simultaneously with World Clean Up day. At this day millions of people in more than 150 countries arrange clean ups at banks of rivers, seas and oceans.

 

Media representatives are warmly invited to attend

 

What?

International Clean Beach Day in Kyiv at Dnipro

 

When?

September 21, 2019, 11:00 – 13:30

 

Where?

Dnipro right bank, Pririchna St., 13/3, near restaurant “Desant”

 

Participants:

 • Ambassador Matti Maasikas, Head of Delegation of the European Union to Ukraine
 • Iryna Ovcharenko, Head of State Agency of Water Resources
 • Representative of Ministry of Energy and Environmental Protection of Ukraine
 • Young European Ambassadors, schools, environmental NGOs, local citizens

 

For media accreditation and more information, please contact: EUWI+ Communication Manager Olena Marushevska, Olena.marushevska@gmail.com or at +38 067 906 20 61. Deadline: 20.09 by 16:00

 

Event on Facebook

Background information: The EU project “European Union Water Initiative plus for Eastern Partnership” helps Ukraine and other Eastern Partnership countries to bring their legislation closer to EU policy in the field of water management, with a main focus on the management of transboundary river basins. The project duration is 2017-2020. The key activity of the project in Ukraine is development of Dnipro River Basin Management Plan.

Редакторські розділи: