Представництво Європейського Союзу в Україні

ЮНІСЕФ та ЄС розширюють програму UPSHIFT Україна для підтримки молодіжних проєктів у Маріуполі

Маріуполь, 17/09/2019 - 16:23, UNIQUE ID: 190917_10
Press releases

English version is below

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) за підтримки Європейського Союзу розпочали інноваційну програму UPSHIFT у Маріуполі. UPSHIFT Україна підтримує розвиток навичок соціального підприємництва у молоді та фінансує втілення молодіжних проєктів.

UPSHIFT Україна запрошує до участі команди молоді у складі від 3 до 5 учасників віком від 14 до 21 року. Відібрані команди пройдуть навчальні тренінги та вдосконалять свої ідеї за підтримки менторів. Переможці програми отримають фінансову підтримку для соціальних проєктів розміром до 60 тисяч гривень. Прийом заявок на участь у першій хвилі проекту триває до 24 вересня 2019 року. Детальну інформацію та форму реєстрації можна знайти за посиланням.

Коментуючи запуск програми UPSHIFT Україна в Маріуполі, Лора Біл, Заступниця голови Представництва ЮНІСЕФ в Україні, відзначила: “Нині молодь — найчисельніша демографічна група у світі. Проте багато молодих людей не мають належного доступу до освіти. Крім того, рівень безробіття серед молоді у світі втричі вищий, ніж серед дорослих. Програма UPSHIFT спрямована підтримати підлітків та покращити їхні можливості у майбутньому. Особливо це стосується соціально вразливої молоді. UPSHIFT Україна має амбітну, але реалістичну мету: дати можливість юним лідерам провадити позитивні зміни у своїх місцевих громадах”.

Матті Маасікас, Голова Представництва ЄС в Україні зауважив: “В уражених конфліктом регіонах України молоді люди зростають в умовах недостатньої фізичної безпеки та складного матеріального становища. Попри це вони мають великі мрії. Мета нашої спільної з ЮНІСЕФ програми — дати підліткам навички, що дозволять їм втілювати свої інноваційні ідеї. Після успіху UPSHIFT у Харкові та в інших країнах, ми розширюємо проєкт і в Маріуполь. Радо чекаємо побачити, які соціальні проєкти впровадить молодь у своїх громадах”.

Заступник міського голови Маріуполя Олександр Кочурін, запевнив, що проект має підтримку з боку міської влади: “Завдяки ініціативі від ЮНІСЕФ та ЄС, маріупольська молодь зможе реалізувати свої ідеї. Наші молоді люди - учасники багатьох соціальних та нaукових проєктів. Програма UPSHIFT Україна — це нові горизонти можливостей для молоді. Менторська та фінансова підтримка дозволить сповна розкрити потенціал молодих людей стати лідерами соціальних інновацій”.

"Унікальність програми UPSHIFT полягає в тому, що молоді люди самостійно визначають площину соціальних проектів, спираючись на власні інтереси та бажання. Відсутність нав'язування та тиску на молодь дає їй змогу розвинути компетенції, вкрай необхідні для сучасного світу -  креативність, робота в команді, вміння самостійно знаходити необхідну інформацію та навчатися протягом життя. Ми впевнені, що молоді маріупольці стануть активними агентами позитивних соціальних перетворень в Азовському регіоні", - розповіла керівниця програми UPSHIFT Марина Ладиженська.

UPSHIFT—це глобальна інноваційна програма ЮНІСЕФ, яка реалізується у понад 20 країнах світу. В Україні програма розпочалася у 2018 році у Харкові. У 2019 році UPSHIFT Україна розпочинає роботу в Донецькій та Луганській областях. Програма реалізовується ГО «Фонд «Професійний розвиток Харкова» за фінансової підтримки ЮНІСЕФ та Європейського Союзу. Більше інформації про програму UPSHIFT можна знайти на сайті або Фейсбук сторінці.

Соціальне підприємництво поєднує комерційну діяльність із вирішенням важливих соціальних проблем. Хоча соціальні підприємці отримують прибуток, головний фокус їхньої діяльності спрямовано на здійснення соціальних чи екологічних змін.

Європейський Союз складається з 28 держав-членів та їх народів. Це унікальне політичне та економічне партнерство, засноване на цінностях поваги до людської гідності, свободи, рівності, верховенства права і прав людини. Понад п’ятдесят років нам знадобилось для створення зони миру, демократії, стабільності і процвітання на нашому континенті. Водночас нам вдалось зберегти культурне розмаїття, толерантність і свободу особистості. ЄС налаштований поділитись своїми цінностями та досягненнями з країнами-сусідами ЄС, їх народами, та з народами з-поза їх меж.

ЮНІСЕФ у своїй діяльності відстоює права і добробут кожної дитини. Спільно з партнерами ЮНІСЕФ працює у 190 країнах і територіях задля переведення цього зобов'язання у площину практичних дій, докладаючи особливих зусиль для охоплення найуразливіших і соціально виключених дітей, заради всіх дітей, де б вони не знаходилися. 

ГО «Фонд «Професійний розвиток Харкова» – це українська неурядова громадська організація, діяльність якої з 2013 року спрямована на підвищення рівня спроможності та матеріального добробуту громадян України шляхом сприяння працевлаштуванню та самозайнятості.

__________________

 

UNICEF and EU extend UPSHIFT Ukraine programme to support youth projects in Mariupol

The United Nations Children’s Fund (UNICEF), with support from the European Union (EU), has launched the UPSHIFT innovation programme in Mariupol. UPSHIFT Ukraine empowers young people by developing their social entrepreneurial skills and providing funds for youth-driven projects.

The UPSHIFT Ukraine project invites youth teams of three to five participants between 14 and 21 years of age to submit their social innovation ideas. The selected teams will undergo professional training and receive mentorship assistance. Successful projects will receive up to UAH 60,000 for implementation. The deadline for the first round of applications is 24 September 2019. More details on the application process can be found through this link.

Commenting on the launch of UPSHIFT in Mariupol, Laura Bill, UNICEF Deputy Representative in Ukraine, stressed: “Today, youth are the largest demographic cohort in the world. Many young people do not have proper access to education. Meanwhile, the youth unemployment rate globally is three times higher than the one for adults. UPSHIFT is tailored to support young people – especially those from vulnerable and marginalized groups – and to strengthen their opportunities in life. The Ukrainian branch of UPSHIFT has an ambitious yet realistic goal: to empower young people to lead positive changes in their local communities.”

Ambassador Matti Maasikas, Head of Delegation of the European Union to Ukraine said: “Due to the conflict in eastern Ukraine, many young people are growing up in challenging environments, lacking physical and material security. Despite everything – they dream big. The goal of our EU funded joint programme with UNICEF is to empower youth with skills, help them make their dreams come true.” He continued: “After witnessing UPSHIFT’s success in Kharkiv and elsewhere, we decided to extend the project also to Mariupol. We are excited to see which social projects young people will bring to their communities in the Azov Sea region.”

Oleksandr Kochurin, Deputy Mayor from Mariupol City Council, voiced municipal support for the launch: “Thanks to the UPSHIFT initiative by UNICEF and EU, Mariupol youth will be able to implement their ideas. Our young people participate in many social and scientific projects. UPSHIFT Ukraine opens new horizons for youth. Training, mentorship, and financial support will unlock the potential of young people to become leaders in social innovation.”

UPSHIFT is a global innovations programme, which covers over 20 countries worldwide. In Ukraine, the program was piloted in 2018 in Kharkiv. In 2019, the project has been extended to Donetsk and Luhansk regions. UPSHIFT Ukraine is being implemented by the “Professional Development of Kharkiv” NGO with financial support from the EU and UNICEF. More information about the programme can be found on UPSHIFT Ukraine’s website and Facebook page.

Social entrepreneurship combines business activities and solutions to social issues. Although social entrepreneurs work for profit, their main focus is on social or environmental transformations.

The European Union is made up of 28 Member States who have decided to gradually link together their know-how, resources and destinies. Together, during a period of enlargement of 50 years, they have built a zone of stability, democracy and sustainable development whilst maintaining cultural diversity, tolerance and individual freedoms. The European Union is committed to sharing its achievements and its values with countries and peoples beyond its borders.

UNICEF promotes the rights and wellbeing of every child, in everything we do. Together with its partners, UNICEF works in 190 countries and territories to translate this commitment into practical action, focusing special effort on reaching the most vulnerable and excluded children, to the benefit of all children, everywhere. 

Professional Development of Kharkiv is a Ukrainian non-governmental organization that functions since 2013 and aims to raise the capacity and material well-being of the Ukrainian citizens through assisting them with employment and self-employment.

Редакторські розділи: