Представництво Європейського Союзу в Україні

12 нових проєктів для української молоді в рамках Програми ЄС Еразмус+

Bruxelles, 05/09/2019 - 13:51, UNIQUE ID: 190905_10
Press releases

English version is below

Виконавче агентство з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури (ЕАСЕА) оголосило результати конкурсу 2019 р. за напрямом Розвиток потенціалу молоді Програми Європейського Союзу ЕРАЗМУС+.

Загалом було відібрано 56 проєктів, в тому числі 12 проєктів за участі 10 українських громадських організації та Українського Католицького Університету, що виступають грантхолдерами в 4 проєктах. Загальний бюджет проєктів за участі України становить понад 1 400 000€. Проекти за участю України зосереджені на розвиток підприємницьких компетентностей, залучення молоді до прийняття рішень у сфері молодіжної політики, а також на збільшення можливостей для молоді з інвалідністю.

До проєктних команд входять партнери з 21 країни ЄС (Бельгія, Болгарія, Сполучене Королівство, Естонія, Іспанія, Італія, Латвія, Литва, Молдова, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, Португалія, Республіка Північна Македонія, Румунія, Словаччина, Туреччина, Угорщина, Хорватія, Чеська Республіка) та з 5 країн Східного Партнерства (Азербайджан, Грузія, Білорусь, Республіка Молдова та Вірменія).

Довідково: Напрям Розвиток потенціалу молоді (КА2: CBY) є окремим компонентом міжнародного виміру Програми Еразмус+ у молодіжній сфері. За результатами 2 конкурсів реалізується 47 проектів за участі 35 українських організацій включаючи 18 як координатори та 2 ЗВО (Харківський державний університет харчування і торгівлі, Національний університет «Дніпровська політехніка»). Загальна сума фінансування грантів 4 736 042 Євро.

Інформацію про результати конкурсу 2019 р. розміщено на сайті ЕАСЕА:  https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/news/selection-results-capacity-building-in-field-youth-2019_en

Інструкції, рекомендації та інша додаткова інформація для виконавців проектів розміщена на сайті EACEA (Beneficiaries space): https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/beneficiaries-space/capacity-building-in-field-youth-2018_en

База проектів Еразмус+ за участі України розміщено за посиланням: http://erasmusplus.org.ua/erasmus/novyny-i-baza-proektiv.html   

За детальнішою інформацією запрошуємо звертатись до Національного Еразмус+ офісу в Україні: erasmusplus.org.ua 

 

***

 

12 new projects for Ukrainian Youth under Erasmus+ Programme

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) announced the selection results of the 2019 Call for Proposals under Erasmus+ Programme for Capacity Building in the field of Youth.

Under 2019 calls for proposals, 56 projects were selected for funding among which 12 projects involves Ukrainian partners, including 4 as coordinators. There 1 higher education institution – Ukrainian Catholic University and 10 Ukrainian NGOs among the winners.

The new projects are focused on youth competences development, youth policy involvement, strengthening capacities of young leaders and youth organisations, and increasing opportunities for youth with disabilities.

In addition, among the project teams with Ukrainian organisations there partners from 21 EU countries (Belgium, Bulgaria, United Kingdom, Estonia, Spain, Italy, Latvia, Lithuania, Moldova, Netherlands, Germany, Norway, Poland, Portugal, Republic of Northern Macedonia, Romania, Slovakia, Turkey, Hungary, Croatia, Czech Republic) and 5 Eastern Partnership countries (Azerbaijan, Georgia, Belarus, Republic of Moldova and Armenia ).

Background information:

The Capacity Building in the Field of Youth Action Window for Eastern Partnership Countries is a part of the EU Erasmus+ programme of support activities in the fields of Education, Training, Youth and Sport. Youth Capacity-building projects aim at fostering cooperation and exchanges between youth from different regions of the world. Ukraine has been participating in this activity since 2017. During two Calls 2017 and 2018, 47 projects with participation of 35 Ukrainian organizations including 18 acting as coordinators were selected for funding in partnerships with European and Eastern Partnership countries with the total EU-funded grant amounts of 4 736 042 €.

Information about selection results (Call 2019) on the EACEA website: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/news/selection-results-capacity-building-in-field-youth-2019_en

Instructions, recommendations, and other additional information for project implementers on the EACEA website: (Beneficiaries space): https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/beneficiaries-space/capacity-building-in-field-youth-2018_en

Erasmus+ project database with the participation of Ukraine: http://erasmusplus.org.ua/erasmus/novyny-i-baza-proektiv.html     

For additional information, please contact the National Erasmus+ Office-Ukraine: erasmusplus.org.ua

Редакторські розділи: