Представництво Європейського Союзу в Україні

Тижневий анонс подій у Європейському Союзі та Україні: 26 серпня – 1 вересня / Weekly announcement leaflet: 26 August – 1 September

Bruxelles, 27/08/2019 - 10:21, UNIQUE ID: 190827_2
Press releases

English version is below

Тижневий анонс подій у Європейському Союзі та Україні

Щотижня Представництво Європейського Союзу в Україні готуватиме анонс подій, які відбудуться у Європейському Союзі та Україні у наступні тижні.

У анонсі міститимуться найактуальніші події – саміти, засідання, зустрічі на високому рівні, конференції тощо, – які відбуватимуться в Україні та ЄС і, які прямо або опосередковано стосуватимуться європейської інтеграції України і відносин між Києвом і Брюсселем.

Представництво Європейського Союзу в Україні усіляко заохочує журналістів, експертів з європейської інтеграції, представників неурядових організацій та місцевої влади тощо користуватися та поширювати інформацію, що міститиметься в анонсах

 

 

Анонси подій: 26 серпня – 1 вересня

 

Події в Україні

 

Дата

Подія

Місце проведення

Додаткова інформація

27-28.08

«Школа гостинності»

Організовано ЄБРР та Центром інформаційної підтримки бізнесу, що є частиною ініціативи «EU4Business»

Вінниця

Деталі за посиланням

Реєстрація за посиланням

Контакти:

+38 097 505 80 50

28-29.08

Тренінг «Стратегія успіху в HR»

Вінниця

Деталі за посиланням

Реєстрація за посиланням

29.08

Вебінар з розробки проектів регіонального розвитку для радників Центру розвитку місцевого самоврядування

Київ

Контакти:

Анна Ковальчук

044 581 27 99

pr@u-lead.org.ua

29-31.08

Виробництво без витрат

Рівне

Деталі за посиланням

Реєстрація за посиланням

Контакти:

+38 073 266 80 47

30.08

Представлення результатів оцінки потенціалу державних інвестицій та пріоритетів в ОТГ

Київ

Контакти:

Анна Ковальчук

044 581 27 99

pr@u-lead.org.ua

Майбутні події

02-06.09

Будуймо Європу в Україні: візити

Чернівці, Красноїльськ, Івано-Франківськ, Надвірна

Контакти:

Станіслав Корольков

+380 99 455 23 75

skorolkov@internews.ua

03-04.09

«Школа гостинності»

Організовано ЄБРР та Центром інформаційної підтримки бізнесу, що є частиною ініціативи «EU4Business»

Вінниця

Деталі за посиланням

Реєстрація за посиланням

Контакти:

+38 097 505 80 50

07-08.09

Тренінг з управління персоналом: як організувати ефективну роботу в компанії

Тренінг проводиться за підтримки ЄБРР у рамках ініціативи ЄС «EU4Business»

Суми

Деталі за посиланням

Реєстрація за посиланням

Контакти:

+38 050 407 33 54

sumy@bisc.org.ua

16-18.09

Kyiv Media Week

Київ

 

16-20.09

Будуймо Європу в Україні: візити

Полтава, Лубни, Харків, Куп’янськ

Контакти:

Станіслав Корольков

+380 99 455 23 75

skorolkov@internews.ua

27.09

Дні кар’єри ЄС

Харків

Деталі за посиланням

Контакти:

Романюк Вікторія

library@ksue.edu.ua

27-29.09

Конференція «Туристичний потік Одеської області 2019»

Організовано Одеським Центром інформаційної підтримки бізнесу у рамках ініціативи «EU4Business»

Одеса

Деталі за посиланням

Реєстрація за посиланням

Контакти:

+38 067 484 82 26

+38 067 559 22 29

bsc-odessa@orcci.odessa.ua

odesa@bisc.org.ua

12.12

Стале сільське господарство

Організовано Центрами інформаційної підтримки бізнесу в рамках ініціативи «EU4Business»

Хмельницький

Контакти:

+38 097 935 50 98

khmelnytskyi@bisc.org.ua

           

 

Події в ЄС (або пов’язані з ЄС)

 

Дата

Подія

Місце проведення

Додаткова інформація

25-30.08

Міжнародний навчальний візит «Розширення прав та можливостей для місцевих громад з різним етнічним населенням»

Німеччина, Данія

Контакти:

Анна Ковальчук

044 581 27 99

pr@u-lead.org.ua

Майбутні події

04-07.09

Торгова місія на виставку Riga Food 2019

Рига, Латвія

Деталі за посиланням

Контакти:

+38 067 290 96 61

hsyrchyna@intracen.org

10-12.09

Торгова місія до Грузії (харчова промисловість)

Тбілісі, Грузія

Деталі за посиланням

Реєстрація за посиланням

Контакти:

Юлія Котова

jkotova@fsr.org.ua

Андрій Литвин

alytvyn@epo.org.ua

09-12.09

Візит учасників Школи європейський студій до Брюсселя

Брюссель

Контакти:

Катерина Юдіна

kudina@internews.ua

 

***

 

Weekly announcement leaflet

 

The Delegation of the European Union to Ukraine will, on a weekly basis, produce an announcement leaflet on the events scheduled to be held in the EU and Ukraine for a coming week.

The leaflet will cover the most topical and timely events – summits, high-level meetings, roundtables, conferences, etc. – that will take place in the EU and Ukraine and which directly target Ukraine’s European integration and its relations with the EU.

The Delegation of the European Union to Ukraine encourages journalists, EU-focused experts, Ukrainian NGOs, local authorities, etc. to freely use and disseminate leaflet information

 

Announcements: 26 August – 1 September

 

Events in Ukraine

Date

Event

Location

Relevant information

27-28.08

School of hospitality

Organized by “EU4Business” Business Support Centres (BSCs) & EBRD

Vinnytsia

Details: here

Registration: here

Contacts:

+38 097 505 80 50

28-29.08

Success strategy in HR

Vinnytsia

Details: here

Registration: here

29.08

Webinar on design of the regional development projects for LGDC advisers

Kyiv

Contacts:

Anna Kovalchuk

044 581 27 99

pr@u-lead.org.ua

29-31.08

Zero waste production

Rivne

Details: here

Registration: here

Contacts:

+38 073 266 80 47

30.08

Presentation of the results of the public investment potential and priorities assessment in AHs

Kyiv

Contacts:

Anna Kovalchuk

044 581 27 99

pr@u-lead.org.ua

Looking ahead

02-06.09

Building Europe in Ukraine: visits

Chernivtsi, Krasnoyilsk, Ivano-Frankivsk, Nadvirna

Contacts:

Stanislav Korolkov

+380 99 455 23 75

skorolkov@internews.ua

03-04.09

School of hospitality

Organised by “EU4Business” Business Support Centres (BSCs) & EBRD

Vinnytsia

Details: here

Registration: here

Contacts:

+38 097 505 80 50

07-08.09

Workshop on personnel management: how to organize effective work in the company

Sumy

Details: here

Registration: here

Contacts:

+38 050 407 33 54

sumy@bisc.org.ua

16-18.09

Kyiv Media Week

Kyiv

 

16-20.09

Building Europe in Ukraine: visits

Poltava, Lubny, Kharkiv, Kupyansk

Contacts:

Stanislav Korolkov

+380 99 455 23 75

skorolkov@internews.ua

27.09

EU Career Day

Kharkiv

Details: here

Contacts:

Romaniuk Victoria

library@ksue.edu.ua

27-29.09

Conference “Tourist flow in Odesa region 2019”

Organised by the Odessa BISC together with the EBRD as part of the EU4Business initiative

Odesa

Details: here

Registration: here

Contacts:

+38 067 484 82 26

+38 067 559 22 29

bsc-odessa@orcci.odessa.ua

odesa@bisc.org.ua

12.12

Sustainable agriculture

Organised by EU4Business Business Support Centres (BSCs)

Khmelnitsky

Contacts:

+38 097 935 50 98

khmelnytskyi@bisc.org.ua

 

         

Events in the EU (or related to the EU)

Date

Event

Location

Relevant information

25-30.08

International study visit on ‘Extending rights and opportunities for local communities with diverse ethnic population’

Germany, Denmark

Contacts:

Anna Kovalchuk

044 581 27 99

pr@u-lead.org.ua

Looking ahead

04-07.09

Trade mission to Riga Food Exhibition

Organised by ITC as part of the ‘Eastern Partnership: Ready to Trade’ project

Riga, Latvia

Details: here

Contacts:

+38 067 290 96 61

hsyrchyna@intracen.org

10-12.09

Trade mission to Georgia (food industry)

Tbilisi, Georgia

Details: here

Registration: here

Contacts:

Julia Kotova

jkotova@fsr.org.ua

Andrii Lytvyn

alytvyn@epo.org.ua

09-12.09

EU Study Days visit to Brussels

Brussels

Contact person:

Kateryna Yudina

kudina@internews.ua

 

Редакторські розділи: