Представництво Європейського Союзу в Україні

Тижневий анонс подій у Європейському Союзі та Україні: 19 – 25 серпня / Weekly announcement leaflet: 19 – 25 August

Bruxelles, 19/08/2019 - 10:00, UNIQUE ID: 190819_3
Press releases

English version is below

Щотижня Представництво Європейського Союзу в Україні готуватиме анонс подій, які відбудуться у Європейському Союзі та Україні у наступні тижні.

У анонсі міститимуться найактуальніші події – саміти, засідання, зустрічі на високому рівні, конференції тощо, – які відбуватимуться в Україні та ЄС і, які прямо або опосередковано стосуватимуться європейської інтеграції України і відносин між Києвом і Брюсселем.

Представництво Європейського Союзу в Україні усіляко заохочує журналістів, експертів з європейської інтеграції, представників неурядових організацій та місцевої влади тощо користуватися та поширювати інформацію, що міститиметься в анонсах

 

 

Анонси подій: 19 – 25 серпня

 

Події в Україні

 

Дата

Подія

Місце проведення

Додаткова інформація

19.08

Освітня конференція «Нова українська школа: проблеми і перспективи реформи освіти»

Київ

Контакти:

Юрій Свірко

+380 97 448 55 78

pr@u-lead.org.ua

19.08

Школа дверного бізнесу (3-ий модуль)

Рівне

Деталі за посиланням

Реєстрація за посиланням

19.08

Тренінг «Ефективність у горіховому бізнесі»

Вівсяники, Хмельницька область

Деталі за посиланням

Реєстрація за посиланням

Контакти:

 +380 97 935 50 98

khmelnytskyi@bisc.org.ua

20-21.08

«Школа гостинності»

Організовано ЄБРР та Центром інформаційної підтримки бізнесу, що є частиною ініціативи «EU4Business»

Вінниця

Деталі за посиланням

Реєстрація за посиланням

Контакти:

+38 097 505 80 50

20-21.08

Тренінг з фінансового планування та прогнозування в медичних установах

Запоріжжя

Контакти:

Юрій Свірко

+380 97 448 55 78

pr@u-lead.org.ua

20-22.08

Соціальна робота в громадах: керування справами та оцінка потреб

Київ

Контакти:

Юрій Свірко

+380 97 448 55 78

pr@u-lead.org.ua

22.08

Пресконференція «Україна здобула незалежність 28 років тому. Де ми зараз? Куди прямуємо?»

Проект ЄС «Посилення ролі громадянського суспільства у забезпеченні демократичних реформ і якості державної влади»

Український кризовий медіа-центр, Київ, Хрещатик, 2

Контакти:

Мар’яна Добоні

doboni@pravo.org.ua

+380 66 335 82 83

Майбутні події

27-28.08

«Школа гостинності»

Організовано ЄБРР та Центром інформаційної підтримки бізнесу, що є частиною ініціативи «EU4Business»

Вінниця

Деталі за посиланням

Реєстрація за посиланням

Контакти:

+38 097 505 80 50

28-29.08

Тренінг «Стратегія успіху в HR»

Вінниця

Деталі за посиланням

Реєстрація за посиланням

29-31.08

Виробництво без витрат

Рівне

Деталі за посиланням

Реєстрація за посиланням

Контакти:

+38 073 266 80 47

02-06.09

Будуймо Європу в Україні: візити

Чернівці, Красноїльськ, Івано-Франківськ, Надвірна

Контакти:

Станіслав Корольков

+380 99 455 23 75

skorolkov@internews.ua

03-04.09

«Школа гостинності»

Організовано ЄБРР та Центром інформаційної підтримки бізнесу, що є частиною ініціативи «EU4Business»

Вінниця

Деталі за посиланням

Реєстрація за посиланням

Контакти:

+38 097 505 80 50

07-08.09

Тренінг з управління персоналом: як організувати ефективну роботу в компанії.

Тренінг проводиться за підтримки ЄБРР у рамках ініціативи ЄС «EU4Business»

Суми

Деталі за посиланням

Реєстрація за посиланням

Контакти:

+38 050 407 33 54

sumy@bisc.org.ua

12.12

Стале сільське господарство

Організовано Центрами інформаційної підтримки бізнесу в рамках ініціативи «EU4Business»

Хмельницький

Контакти:

+38 097 935 50 98

khmelnytskyi@bisc.org.ua

           

 

Події в ЄС (або пов’язані з ЄС)

 

Дата

Подія

Місце проведення

Додаткова інформація

Майбутні події

04-07.09

Торгова місія на виставку Riga Food 2019

Рига, Латвія

Деталі за посиланням

Контакти:

+38 067 290 96 61

hsyrchyna@intracen.org

09-12.09

Візит учасників Школи європейський студій до Брюсселя

Брюссель

Контакти:

Катерина Юдіна

kudina@internews.ua

 

***

 

The Delegation of the European Union to Ukraine will, on a weekly basis, produce an announcement leaflet on the events scheduled to be held in the EU and Ukraine for a coming week.

The leaflet will cover the most topical and timely events – summits, high-level meetings, roundtables, conferences, etc. – that will take place in the EU and Ukraine and which directly target Ukraine’s European integration and its relations with the EU.

The Delegation of the European Union to Ukraine encourages journalists, EU-focused experts, Ukrainian NGOs, local authorities, etc. to freely use and disseminate leaflet information

 

Announcements: 19 – 25 August

 

Events in Ukraine

 

Date

Event

Location

Relevant information

19.08

Education conference “New Ukrainian school: challenges and prospects for education reform”

Kyiv

Contacts:

Yuriy Svirko

+380 97 448 55 78

pr@u-lead.org.ua

19.08

Business school for door manufacturers (module 3)

Rivne

Details: here

Registration: here

19.08

Training on efficiency in the walnut business

Vivsyanyky, Khmelnytska oblast

Details: here

Registration: here

Contacts:

 +380 97 935 50 98

khmelnytskyi@bisc.org.ua

20-21.08

 

School of hospitality

Organised by “EU4Business” Business Support Centres (BSCs) & EBRD

Vinnytsia

Details: here

Registration: here

Contacts:

+38 097 505 80 50

20-21.08

Training on financial planning and forecasting in medical institutions

Zaporizhzhia

Contacts:

Yuriy Svirko

+380 97 448 55 78

pr@u-lead.org.ua

20-22.08

Social Work in the Community: Case Management and Needs Assessment (Group 6)

Kyiv

Contacts:

Yuriy Svirko

+380 97 448 55 78

pr@u-lead.org.ua

22.08.

Press conference

“Ukraine gained its independence 28 years ago. Where are we now? Where are we going?”

“Strengthening the Role of Civil Society in Facilitating Democratic Reforms and Increasing Accountability, Responsibility, and Quality of Government”

Ukrainian Crisis Media Center, 2 Khreshchatyk str., Kyiv

Contact:

Mariana Doboni

doboni@pravo.org.ua

+380 66 335 82 83

Looking ahead

27-28.08

School of hospitality

Organized by “EU4Business” Business Support Centres (BSCs) & EBRD

Vinnytsia

Details: here

Registration: here

Contacts:

+38 097 505 80 50

28-29.08

Success strategy in HR

Vinnytsia

Details: here

Registration: here

29-31.08

Zero waste production

Rivne

Details: here

Registration: here

Contacts:

+38 073 266 80 47

02-06.09

Building Europe in Ukraine: visits

Chernivtsi, Krasnoyilsk, Ivano-Frankivsk, Nadvirna

Contacts:

Stanislav Korolkov

+380 99 455 23 75

skorolkov@internews.ua

03-04.09

School of hospitality

Organised by “EU4Business” Business Support Centres (BSCs) & EBRD

Vinnytsia

Details: here

Registration: here

Contacts:

+38 097 505 80 50

07-08.09

Workshop on personnel management: how to organize effective work in the company

Sumy

Details: here

Registration: here

Contacts:

+38 050 407 33 54

sumy@bisc.org.ua

12.12

Sustainable agriculture

Organised by EU4Business Business Support Centres (BSCs)

Khmelnitsky

Contacts:

+38 097 935 50 98

khmelnytskyi@bisc.org.ua

 

         

Events in the EU (or related to the EU)

Date

Event

Location

Relevant information

Looking ahead

04-07.09

Trade mission to Riga Food Exhibition

Organised by ITC as part of the ‘Eastern Partnership: Ready to Trade’ project

Riga, Latvia

Details: here

Contacts:

+38 067 290 96 61

hsyrchyna@intracen.org

09-12.09

EU Study Days visit to Brussels

Brussels

Contact person:

Kateryna Yudina

kudina@internews.ua

 

Редакторські розділи: