Delegation of the European Union to Ukraine

Прес-конференція «Україна здобула незалежність 28 років тому. Де ми зараз? Куди прямуємо?»

Київ, 16/08/2019 - 12:58, UNIQUE ID: 190816_5
Invitations for the press

English version is below

22 серпня 2019 року в Києві Центр політико-правових реформ (ЦППР) спільно з Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва проведе прес-конференцію «Україна здобула незалежність 28 років тому. Де ми зараз? Куди прямуємо?».

Під час заходу експерти порушать низку питань, ґрунтуючись на результатах опитування громадської думки, проведеного до Дня Незалежності України. Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва провів опитування на замовлення ЦППР у межах проекту «Посилення ролі громадянського суспільства у забезпеченні демократичних реформ і якості державної влади», який фінансується ЄС.

 

Питання до обговорення:

 • Україні – 28 років. Як ставляться українці до незалежності? Чи шкодують за Радянським Союзом? 
 • Як ми змінилися? Що нас рухає вперед і що гальмує?
 • Економіка: де ми зараз? Чому відстаємо від західних сусідів? Як рвонути вперед?
 • Політика: де ми зараз? Як зробити українця відповідальним громадянином?
 • Євроінтеграція: де ми зараз? Гальмуємо? Чи збираємося з силами для руху вперед?
 • Україна післявиборча: виклики, можливості, небезпеки.

Запрошуємо представників ЗМІ

 

 

Що?

Прес-конференція «Україна здобула незалежність 28 років тому. Де ми зараз? Куди прямуємо?»

Де?

Український кризовий медіа центр, вул. Хрещатик, 2, м. Київ

Коли?

22 серпня, 11:00 до 12:30

Спікери:

 • Ірина Бекешкіна, старший науковий співробітник Інституту соціології НАН України, директор Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва
 • Богдан Бондаренко, експерт Центру політико-правових реформ
 • Олексій Гарань, науковий керівник Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва, професор Національного університету «Києво-Могилянська академія»
 • Юрій Макаров, журналіст, публіцист
 • Володимир Огризко, екс-міністр закордонних справ України, керівник ГО «Центр дослідження Росії»
 • Віктор Пинзеник, екс-міністр фінансів України (ТВС)
 • Світлана Хутка, доктор філософії, експерт Київського міжнародного інституту соціології

 

Мова заходу: українська.

 

Акредитація для ЗМІ за посиланням. Додаткова інформація: Мар’яна Добоні, doboni@pravo.org.ua, 066 335 82 83

 

Довідкова інформація: Дворічний проект ЄС «Посилення ролі громадянського суспільства у забезпеченні демократичних реформ і якості державної влади» триває з 1 жовтня 2017 року до 30 вересня 2019 року. Мета − поінформувати експертів, громадськість та ЗМІ про реформи у судовій, конституційній та правоохоронній сферах, боротьбі з корупцією. Зокрема, виконавець проекту Центр політико-правових реформ вже провів заходи щодо вибору суддів у Конституційний Суд, державного фінансування партій, діяльності антикорупційних органів, реформи Верховного Суду, перспектив запуску Державного бюро розслідувань. Бюджет проекту: 762 тис. євро.

_________________

 

Press conference
“Ukraine gained its independence 28 years ago. Where are we now? Where are we going?”

 

On 22 August 2019, the Centre of Policy and Legal Reform (CPLR), in cooperation with the Ilko Kucheriv Democratic Initiatives Foundation (IKDIF), will hold a press conference in Kyiv on “Ukraine gained its independence 28 years ago. Where are we now? Where are we going?”

During the event, the experts will touch upon a number of issues based on the results of an opinion poll conducted on the occasion of the Independence Day of Ukraine by IKDIF. The poll was conducted at the request of CPLR in the framework of the EU-funded project “Strengthening the Role of Civil Society in Facilitating Democratic Reforms and Increasing Accountability, Responsibility, and Quality of Government”.

 

The following topics will be discussed:

 • Ukraine is 28 years old. How do Ukrainians view independence? Do they miss the Soviet Union?
 • How have we changed? What moves us forward and what hampers progress?
 • Economy: where are we now? Why are we lagging behind our western neighbors? How can we get ahead?
 • Politics: where are we now? How can we make responsible citizens out of Ukrainians?
 • European integration: where are we now? Are we slowing down? Are we getting together to move forward?
 • Ukraine after the election: challenges, opportunities, dangers.

Media representatives are welcome

 

 

What?

Press conference “Ukraine gained its independence 28 years ago. Where are we now? Where are we going?”

Where?

Ukraine crisis media center, 2 Khreshchatyk street, Kyiv

When?

August 22, 11:00 to 12:30

Speakers:

 • Iryna Bekeshkina, Senior Researcher at the Institute of Sociology, NAS of Ukraine, Director of the Ilko Kucheriv Democratic Initiatives Foundation
 • Bogdan Bondarenko, Expert at the Centre of Policy and Legal Reform
 • Olexiy Haran, Head of Research at the Ilko Kucheriv Democratic Initiatives Foundation, Professor at Kyiv-Mohyla Academy
 • Yuriy Makarov, journalist, publicist
 • Volodymyr Ohryzko, former Minister of Foreign Affairs of Ukraine, Head of the Centre for Russian Studies
 • Viktor Pynzenyk, former Minister of Finance of Ukraine (TBC)
 • Svitlana Khutka, Ph.D, expert at the Kyiv International Institute of Sociology

The event will be held in Ukrainian.

 

Media accreditation is possible through this link. For more information, please contact Mariana Doboni via doboni@pravo.org.ua or at 066 335 8283.

 

Background Information: The two-year EU-funded project Strengthening the Role of Civil Society in Facilitating Democratic Reforms and Increasing Accountability, Responsibility, and Quality of Governmentlasts from October 1, 2017 until September 30 2019. Its goal is to raise awareness among experts, the public and media about reforms in the judicial and constitutional sector, the fight against corruption, criminal justice, etc. The project implementer, the Centre of Policy and Legal Reform, has already held various separate events to inform society about the selection of judges to the Constitutional Court, the state funding of parties, the activities of anti-corruption bodies, the reform of the Supreme Court, and prospects of the launch of the State Bureau of Investigations. The project’s budget is EUR 762,000.

Sezioni editoriali: