Представництво Європейського Союзу в Україні

Тижневий анонс подій у Європейському Союзі та Україні: 12 - 18 серпня / Weekly announcement leaflet: 12 - 18 August

Київ, 12/08/2019 - 12:37, UNIQUE ID: 190812_1
Press releases

English version is below

Щотижня Представництво Європейського Союзу в Україні готуватиме анонс подій, які відбудуться у Європейському Союзі та Україні у наступні тижні.

У анонсі міститимуться найактуальніші події – саміти, засідання, зустрічі на високому рівні, конференції тощо, – які відбуватимуться в Україні та ЄС і, які прямо або опосередковано стосуватимуться європейської інтеграції України і відносин між Києвом і Брюсселем.

Представництво Європейського Союзу в Україні усіляко заохочує журналістів, експертів з європейської інтеграції, представників неурядових організацій та місцевої влади тощо користуватися та поширювати інформацію, що міститиметься в анонсах

Анонси подій: 12 – 18 серпня

 

Події в Україні

 

Дата

Подія

Місце проведення

Додаткова інформація

12-16.08

Два тренінги для районних державних адміністрацій та Мінрегіон з питань фінансового аналізу інвестиційних проектів з використанням програмного забезпечення «COMFAR UNIDO»

 

Організовано за підтримки платформи обміну проектами GIZ для Розділу про регіональний розвиток в рамках Угод про асоціацію Грузії, Молдови та України, а також у співпраці з U-LEAD з Європою

Київ

Контакти:

Юрій Свірко

+380 97 448 55 78

pr@u-lead.org.ua

12-16.08

Навчальні сесії з розробки місцевих планів безпеки для посадових осіб місцевого самоврядування в обраних органах влади

Дніпропетровська та Хмельницька області

Контакти:

Юрій Свірко

+380 97 448 55 78

pr@u-lead.org.ua

13-14.08

«Школа гостинності»

 

Організовано ЄБРР та Центром інформаційної підтримки бізнесу, що є частиною ініціативи «EU4Business»

Вінниця

Деталі за посиланням

Реєстрація за посиланням

Контакти:

+38 097 505 80 50

13-14.08

Тренінг «Стратегія успіху в HR»

Вінниця

Деталі за посиланням

Реєстрація за посиланням

13-14.08

Тренінг для освітніх експертів щодо рекомендацій для створення спроможних освітніх мереж

Дніпро

Контакти:

Юрій Свірко

+380 97 448 55 78

pr@u-lead.org.ua

14.08

Полтавський туристичний форум

Полтава

Деталі за посиланням

Реєстрація за посиланням

Контакти:

+38 056 374 94 12

dnipro@bisc.org.ua

14-15.08

Семінар із управління закладами первинної медичної допомоги згідно з положеннями реформи охорони здоров’я

Хмельницька область

Контакти:

Юрій Свірко

+380 97 448 55 78

pr@u-lead.org.ua

15.08

Зустріч з приводу запуску проекту

 

«Оцінка на місці зобов’язань щодо телекомунікаційних послуг у рамках Угоди про асоціацію між ЄС та Україною»

Київ

Контактна особа:

Ігор Самоходський

i.samokhodskyi@brdo.com.ua

15-16.08

Тренінг з юридичних аспектів обслуговування в органах місцевого самоврядування для юридичних радників

Київ

Контакти:

Юрій Свірко

+380 97 448 55 78

pr@u-lead.org.ua

15-16.08

Круглі столи з питань громадського здоров’я в Рівненській та Житомирській областях у співпраці з обласним Центром охорони здоров'я

Рівне та Житомир

Контакти:

Юрій Свірко

+380 97 448 55 78

pr@u-lead.org.ua

Майбутні події

19.08

Школа дверного бізнесу (3-ий модуль)

Рівне

Деталі за посиланням

Реєстрація за посиланням

19.08

Тренінг «Ефективність у горіховому бізнесі»

Вівсяники

Деталі за посиланням

Реєстрація за посиланням

Контакти:

 +380 97 935 50 98

khmelnytskyi@bisc.org.ua

20-21.08

«Школа гостинності»

 

Організовано ЄБРР та Центром інформаційної підтримки бізнесу, що є частиною ініціативи «EU4Business»

Вінниця

Деталі за посиланням

Реєстрація за посиланням

Контакти:

+38 097 505 80 50

20-22.08

Соціальна робота в громадах: керування справами та оцінка потреб

Київ

Контакти:

Юрій Свірко

+380 97 448 55 78

pr@u-lead.org.ua

27-28.08

«Школа гостинності»

 

Організовано ЄБРР та Центром інформаційної підтримки бізнесу, що є частиною ініціативи «EU4Business»

Вінниця

Деталі за посиланням

Реєстрація за посиланням

Контакти:

+38 097 505 80 50

28-29.08

Тренінг «Стратегія успіху в HR»

Вінниця

Деталі за посиланням

Реєстрація за посиланням

29-31.08

Виробництво без витрат

Рівне

Деталі за посиланням

Реєстрація за посиланням

Контакти:

+38 073 266 80 47

02-06.09

Будуймо Європу в Україні: візити

Чернівці, Івано-Франківськ

Контакти:

Станіслав Корольков

+380 99 455 23 75

skorolkov@internews.ua

03-04.09

«Школа гостинності»

 

Організовано ЄБРР та Центром інформаційної підтримки бізнесу, що є частиною ініціативи «EU4Business»

Вінниця

Деталі за посиланням

Реєстрація за посиланням

Контакти:

+38 097 505 80 50

07-08.09

Практикум з управління персоналом: як організувати ефективну роботу в компанії.

Стале сільське господарство

 

Організовано центрами підтримки бізнесу у рамках ініціативи «EU4Business»

Суми

Деталі за посиланням

Реєстрація за посиланням

Контакти:

+38 050 407 33 54

sumy@bisc.org.ua

12.12

Стале сільське господарство

 

Організовано Центрами інформаційної підтримки бізнесу в рамках ініціативи «EU4Business»

Хмельницький

Контакти:

+38 097 935 50 98

khmelnytskyi@bisc.org.ua

           

Події в ЄС (або пов’язані з ЄС)

 

Дата

Подія

Місце проведення

Додаткова інформація

 

Майбутні події

04-07.09

Торгова місія на виставку Riga Food 2019

Рига, Латвія

Деталі за посиланням

Контакти:

+38 067 290 96 61

hsyrchyna@intracen.org

 

             

__________________

 

The Delegation of the European Union to Ukraine will, on a weekly basis, produce an announcement leaflet on the events scheduled to be held in the EU and Ukraine for a coming week.

The leaflet will cover the most topical and timely events – summits, high-level meetings, roundtables, conferences, etc. – that will take place in the EU and Ukraine and which directly target Ukraine’s European integration and its relations with the EU.

The Delegation of the European Union to Ukraine encourages journalists, EU-focused experts, Ukrainian NGOs, local authorities, etc. to freely use and disseminate leaflet information

 

Announcements: 12 – 18 August

 

Events in Ukraine

 

Date

Event

Location

Relevant information

12-16.08

With support of GIZ’s Project Exchange Platform for the Chapter on Regional Development within the Association Agreements of Georgia, Moldova and Ukraine and in cooperation with U-LEAD with Europe, two trainings (will be conducted for RDAs and MinRegion on Financial Analysis of Investment Projects using UNIDO’s COMFAR software

 

Kyiv

Contacts:

Yuriy Svirko

+380 97 448 55 78

pr@u-lead.org.ua

12-16.08

Sessions on the development of local safety plans for local self-government officials in selected AHs.

 

Dnipropetrovsk and Khmelnytskyi Oblasts

Contacts:

Yuriy Svirko

+380 97 448 55 78

pr@u-lead.org.ua

13-14.08

School of hospitality

Organized by “EU4Business” Business Support Centres (BSCs) & EBRD

 

Vinnytsia

Details: here

Registration: here

Contacts:

+38 097 505 80 50

13-14.08

Success strategy in HR

 

Vinnytsia

Details: here

Registration: here

13-14.08

Training for Education Experts on the recommendations for creating capable education networks

 

Dnipro

Contacts:

Yuriy Svirko

+380 97 448 55 78

pr@u-lead.org.ua

14.08

Poltava tourism forum

Poltava

Details: here

Registration: here

Contacts:

+38 056 374 94 12

dnipro@bisc.org.ua

 

14-15.08

Seminar on the management of primary healthcare institutions under the conditions of the reform

 

Khmelnytskyi Oblast

Contacts:

Yuriy Svirko

+380 97 448 55 78

pr@u-lead.org.ua

15.08

Kick off meeting of the project

''On-site assessment of the EU-Ukraine Association Agreement commitments on telecommunication services''

 

Kyiv

Contact person:

Ihor Samokhodsky

i.samokhodskyi@brdo.com.ua

15-16.08

Training for legal advisers (on legal aspects of service in local self-government bodies)

 

Kyiv

Contacts:

Yuriy Svirko

+380 97 448 55 78

pr@u-lead.org.ua

15-16.08

Round Tables on Public Health in Rivne and Zhytomyr Oblasts, in cooperation with regional Public Healthcare Centre 

 

Rivne and Zhytomyr

Contacts:

Yuriy Svirko

+380 97 448 55 78

pr@u-lead.org.ua

Looking ahead

19.08

Business school for door manufacturers (module 3)

 

Rivne

Details: here

Registration: here

19.08

Training on efficiency in the walnut business

Vivsyanyky

Details: here

Registration: here

Contacts:

 +380 97 935 50 98

khmelnytskyi@bisc.org.ua

 

20-21.08

 

School of hospitality

Organized by “EU4Business” Business Support Centres (BSCs) & EBRD

 

Vinnytsia

Details: here

Registration: here

Contacts:

+38 097 505 80 50

20-22.08

Social Work in the Community: Case Management and Needs Assessment

Kyiv

Contacts:

Yuriy Svirko

+380 97 448 55 78

pr@u-lead.org.ua

 

27-28.08

School of hospitality

Organized by “EU4Business” Business Support Centres (BSCs) & EBRD

 

Vinnytsia

Details: here

Registration: here

Contacts:

+38 097 505 80 50

28-29.08

Success strategy in HR

 

Vinnytsia

Details: here

Registration: here

29-31.08

Zero waste production

Rivne

Details: here

Registration: here

Contacts:

+38 073 266 80 47

 

02-06.09

Building Europe in Ukraine: visits

Chernivtsi, Ivano-Frankivsk

Contacts:

Stanislav Korolkov

+380 99 455 23 75

skorolkov@internews.ua

 

03-04.09

School of hospitality

Organized by “EU4Business” Business Support Centres (BSCs) & EBRD

 

Vinnytsia

Details: here

Registration: here

Contacts:

+38 097 505 80 50

07-08.09

Workshop on personnel management: how to organize effective work in the company

 

Sumy

Details: here

Registration: here

Contacts:

+38 050 407 33 54

sumy@bisc.org.ua

12.12

Sustainable agriculture

Organized by EU4Business Business Support Centres (BSCs)

Khmelnitsky

Contacts:

+38 097 935 50 98

khmelnytskyi@bisc.org.ua

 

         

Events in the EU (or related to the EU)

 

Looking ahead

Date

Event

Location

Relevant information

04-07.09

Trade mission to Riga Food Exhibition

Organized by ITC as part of the ‘Eastern Partnership: Ready to Trade’ project

Riga, Latvia

Details: here

Contacts:

+38 067 290 96 61

hsyrchyna@intracen.org

 

Редакторські розділи: