Представництво Європейського Союзу в Україні

Конференція «Нова антикорупційна стратегія для України: якою вона має бути?»

Київ, 23/07/2019 - 08:48, UNIQUE ID: 190723_3
Invitations for the press

English version is below

24 липня в Києві Центр політико-правових реформ за підтримки проекту Європейського Союзу «Посилення ролі громадянського суспільства у забезпеченні демократичних реформ і якості державної влади» та проекту Міжнародного фонду «Відродження» «Розробка альтернативної антикорупційної стратегії на 2019–2023 роки та програми з її реалізації» проведе конференцію на тему «Нова антикорупційна стратегія для України: якою вона має бути?».

 

З початку 2018 року в Україні немає антикорупційної стратегії – комплексного документа, який визначає пріоритетні заходи для суттєвого зменшення рівня корупції. Проект антикорупційної стратегії, підготовлений раніше Національним агентством з питань запобігання корупції, розкритикувала громадськість, а профільний парламентський комітет рекомендував відхилити. Тому експерти Центру політико-правових реформ підготували свій проект антикорупційної стратегії, який презентують на конференції.

 

Запрошуємо представників ЗМІ

 

Що?

Конференція «Нова антикорупційна стратегія для України: якою вона має бути?»

Де?

Готель «Хрещатик», вул. Хрещатик, 14, м. Київ

Коли?

24 липня, 10:00 до 16:00

Спікери:

Очільники антикорупційних органів, національні та міжнародні експерти, представники громадянського суспільства та проектів міжнародної технічної допомоги. Зокрема: Руслан Рябошапка – заступник Керівника Офісу Президента України; Артем Ситник – директор Національного антикорупційного бюро, Володимир Кривенко – заступник керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Ека Ткешелашвілі  –  керівниця Антикорупційної ініціативи Європейського Союзу в Україні.

 

Мова заходу: українська.

Акредитація для ЗМІ за посиланням. Додаткова інформація: Мар’яна Добоні, doboni@pravo.org.ua, 066 335 82 83

Довідкова інформація: Дворічний проект ЄС «Посилення ролі громадянського суспільства у забезпеченні демократичних реформ і якості державної влади» триває з 1 жовтня 2017 року до 30 вересня 2019 року. Мета − поінформувати експертів, громадськість та ЗМІ про реформи у судовій, конституційній та правоохоронній сферах, боротьбі з корупцією. Зокрема, виконавець проекту Центр політико-правових реформ вже провів заходи щодо вибору суддів у Конституційний Суд, державного фінансування партій, діяльності антикорупційних органів, реформи Верховного Суду, перспектив запуску Державного бюро розслідувань. Бюджет проекту: 762 тис. євро.

________________

 

Conference

"New Anti-Corruption Strategy for Ukraine: what should it be like?”

 

On July 24, a conference "New Anti-Corruption Strategy for Ukraine: what should it be like?” will take place in Kyiv with the support of the EU-funded project “Strengthening the Role of Civil Society in Facilitating Democratic Reforms and Increasing Accountability, Responsibility, and Quality of Government” and the International Renaissance Foundation’s project “Developing of the Alternative Anti-Corruption Strategy for 2019-2023 and the Programme of its implementation”.

 

Since the beginning of 2018, Ukraine does not have an Anti-Corruption Strategy – a comprehensive document with a list of priority measures, which should bring about significant reduction of corruption. Civil society criticized the draft Anti-Corruption Strategy prepared earlier by the National Agency on Corruption Prevention and parliamentary committee recommended to reject it. To remedy the situation, experts from the Centre of Policy and Legal Reform prepared their own draft Anti-Corruption Strategy and will present the document at the conference.

 

Media representatives are warmly invited to attend.

 

What?

 

Conference "New Anti-Corruption Strategy for Ukraine: what should it be like?”

 

Where?

Hotel “Khreshchatyk”, 14 Khreshchatyk St, Kyiv

 

When?

July 24, 10:00-16:00

 

Participants:

Heads of state anti-corruption agencies, national and international experts, civil society representatives and representatives of international technical assistance projects. In particular: Ruslan Riaboshapka, Deputy Head of The Presidential Office of Ukraine; Artem Sytnyk, Director of the National Anti-corruption Bureau of Ukraine; Volodymyr Kryvenko, Deputy Head of The Specialized Anti-Corruption Prosecutor's Office; Eka Tkeshelashvili, Head of the EU Anti-Corruption Initiative in Ukraine.

 

The event will be held in the Ukrainian language.

 

Media accreditation is required. For more information contact Mariana Doboni via doboni@pravo.org.ua or at 066 335 8283.

Background Information: The two-year EU-funded project Strengthening the Role of Civil Society in Facilitating Democratic Reforms and Increasing Accountability, Responsibility, and Quality of Governmentlasts from October 1, 2017 until September 30, 2019. Its goal is to raise awareness of experts, the public and media about reforms in the judicial and constitutional sector, fight against corruption, criminal justice, etc. In particular, the project implementer – the Centre of Policy and Legal Reform has already held various events to inform society about the selection of judges to the Constitutional Court, the state funding of parties, the activities of anti-corruption bodies, the reform of the Supreme Court, and prospects of the launch of the State Bureau of Investigations. The project’s budget is EUR 762,000.

Редакторські розділи: