Представництво Європейського Союзу в Україні

ЄС в Україні: новини співпраці. Липень 2019

Київ, 19/07/2019 - 13:14, UNIQUE ID: 190719_3
Press releases

English version is below

Привіт, друзі!

 

У липневому дайджесті ми зібрали кращі статті українських ЗМІ з результатами співпраці України та Європейського Союзу за трьома пріоритетними напрямками: сильніше суспільство, сильніша економіка й сильніше врядування. Також ми розповімо про зусилля ЄС для відновлення повноцінного життя людей на сході України.

Цього місяця читайте про те, як:

для сильнішого суспільства в Україні ЄС підтримав створення найбільшого онлайн-архіву української пісні та мережі кіноклубів по всій Україні. Також ЄС фінансує молодіжний обмін між різними країнами

для сильнішої економіки в Україні ЄС софінансує проекти з енергоефективності, допомагає зберегти традиційну гуцульську бриндзю, запровадити в компаніях ощадливе виробництво й набути практичного досвіду в європейських підприємців

для сильнішого врядування в Україні ЄС підтримує систему пробації як альтернативу тюремному ув’язненню, а також реформу децентралізації, яка дозволяє громадам розвиватися

для відновлення сходу України ЄС виділяє додаткові ресурси на підтримку регіону Азовського моря

 

Читайте дайджест: https://bit.ly/32A2pqH

_______________

 

EU Cooperation Monthly Digest. July 2019

 

Dear friends,

 

For the July digest, we have picked the best articles from Ukrainian media reciting examples of efficient cooperation between Ukraine and the European Union in three priority areas: stronger society, stronger economy and stronger governance. We also tell about the EU’s efforts to bring people’s lives in the east of Ukraine back on track.

This month read how:

for a stronger society in Ukraine, the EU has helped to form the largest online archive of Ukrainian songs and a network of film clubs across Ukraine. The EU also funded youth exchanges between different countries

for a stronger economy in Ukraine, the EU co-funds energy efficiency projects, assists in preserving the traditional Hutsul cheese bryndzya, helps Ukrainian companies introduce cost-efficient manufacturing process and gain practical experience from European entrepreneurs

for a stronger governance in Ukraine, the EU supports the system of probation as an alternative to imprisonment, as well as a decentralization reform, which allows communities to develop

for conflict response in Ukraine's east, the EU assigns additional funds for the support of the Azov Sea region

 

Read the digest: https://bit.ly/32A2pqH

Редакторські розділи: