Представництво Європейського Союзу в Україні

Прес-конференція «Судова реформа очима громадян: що може позитивно вплинути на довіру до суду»

Київ, 10/07/2019 - 16:42, UNIQUE ID: 190710_16
Invitations for the press

English version is below

12 липня в Українському кризовому медіа центрі відбудеться прес-конференція на тему «Судова реформа очима громадян: що може позитивно вплинути на довіру до суду». Під час заходу експерти Центру політико-правових реформ і Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва представлять результати соціологічного опитування щодо обізнаності громадян про судову реформу та ставлення до судової системи загалом. Дослідження проведено за фінансової підтримки Європейського Союзу в межах проекту «Посилення ролі громадянського суспільства у забезпеченні демократичних реформ і якості державної влади».

 

Питання для обговорення:

 • Обізнаність громадян про перебіг судової реформи
 • Як громадяни оцінюють незалежність та доброчесність суддів сьогодні
 • Що впливає на довіру громадян до судів та суддів
 • Що, на думку громадян, потрібно зробити, щоб довіра до судів була вищою

 

Запрошуємо представників ЗМІ

 

Що?

Прес-конференція «Судова реформа очима громадян: що може позитивно вплинути на довіру до суду»

Де?

Український кризовий медіа центр, вул. Хрещатик, 2, м. Київ

Коли?

12 липня, 10:00 до 10:45

Учасники:

 • Ірина Бекешкіна, директор Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва, член Ради Реанімаційного Пакету Реформ
 • Роман Куйбіда, кандидат юридичних наук, експерт з судового права, заступник голови правління Центру політико-правових реформ
 • Андрій Козлов, експерт з питань правосуддя, член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (26.10.2016-27.06.2019)

Мова заходу: українська.

 

Акредитація для ЗМІ за посиланням: http://bit.ly/2YHlkxy. Додаткова інформація: Мар’яна Добоні, doboni@pravo.org.ua, 066 335 82 83

 

Довідкова інформація: Дворічний проект ЄС «Посилення ролі громадянського суспільства у забезпеченні демократичних реформ і якості державної влади» триває з 1 жовтня 2017 року до 30 вересня 2019 року. Мета − поінформувати експертів, громадськість та ЗМІ про реформи у судовій, конституційній та правоохоронній сферах, боротьбі з корупцією. Зокрема, виконавець проекту Центр політико-правових реформ вже провів заходи щодо вибору суддів у Конституційний Суд, державного фінансування партій, діяльності антикорупційних органів, реформи Верховного Суду, перспектив запуску Державного бюро розслідувань. Бюджет проекту: 762 тис. євро.

____________

 

Press conference

"Judicial reform in the eyes of citizens:
what can influence on trust to judges in positive way"

 

On July 12, a press conference "Judicial reform in the eyes of citizens: what can influence on trust to judges in positive way" will take place in the Ukraine Crisis Media Centre. During the event, experts will present the results of a sociological survey on citizens' awareness of judicial reform and attitude towards the judicial system as a whole. The survey was conducted with the financial support of the European Union within the framework of the project “Strengthening the Role of Civil Society in Facilitating Democratic Reforms and Increasing Accountability, Responsibility, and Quality of Government”.

 

The following topics will be discussed:

 • Citizens’ awareness of the judicial reform
 • How citizens assess the independence and integrity of judges today
 • What affects citizens' confidence in the courts and judges
 • What, in the opinion of citizens, is necessary to make sure that the trust in courts is higher
 

Media representatives are warmly invited to attend.

 

What?

 

Press conference "Judicial reform in the eyes of citizens: what can influence on trust to judges in positive way"

 

Where?

Ukraine Crisis Media Centre, 2 Khreshchatyk St, Kyiv

 

When?

July 12, 10:00-10:45

 

Participants:

 • Iryna Bekeshkina, Director of the Ilko Kucheriv Democratic Initiatives Foundation
 • Roman Kuybida, PhD in Law, procedural law expert, Deputy Head of the Board of the Centre of Policy and Legal Reform
 • Andriy Kozlov, expert on judiciary, member of High Qualification Commission of Judges of Ukraine (26.10.2016-27.06.2019)

 

The event will be held in Ukrainian.

 

Media accreditation is required: http://bit.ly/2YHlkxy. For more information contact Mariana Doboni via doboni@pravo.org.ua or at 066 335 8283.

Background Information: The two-year EU-funded project Strengthening the Role of Civil Society in Facilitating Democratic Reforms and Increasing Accountability, Responsibility, and Quality of Governmentlasts from October 1, 2017 until September 30, 2019. Its goal is to raise awareness of experts, the public and media about reforms in the judicial and constitutional sector, fight against corruption, criminal justice, etc. In particular, the project implementer – the Centre of Policy and Legal Reform has already held various events to inform society about the selection of judges to the Constitutional Court, the state funding of parties, the activities of anti-corruption bodies, the reform of the Supreme Court, and prospects of the launch of the State Bureau of Investigations. The project’s budget is EUR 762,000.

Редакторські розділи: