Представництво Європейського Союзу в Україні

Висновки Європейської Ради щодо дезінформації та ситуації в Україні

Bruxelles, 21/06/2019 - 13:48, UNIQUE ID: 190621_8
Press releases

English version is below

20 червня під час свого засідання Європейська Рада ухвалила висновки, зокрема щодо дезінформації та гібридних загроз, а також ситуації в Україні.

 

Дезінформація та гібридні загрози

 

За результатами звіту країни, що наразі головує у Раді ЄС, а також доповнень Європейської Комісії та Високої представниці ЄС із закордонних справ і безпекової політики щодо уроків, винесених стосовно дезінформації та забезпечення вільних і чесних виборів, Європейська Рада закликає до послідовних зусиль з поліпшення обізнаності, підвищення готовності та зміцнення стійкості наших демократій до ризиків дезінформації. Рада вітає наміри Єврокомісії здійснити всеохопну оцінку впровадження зобов’язань, що їх взяли на себе онлайн-платформи та інші підписанти Кодексу практик щодо дезінформації. Еволюційний характер загроз та збільшення ризику шкідливого втручання й онлайн-маніпуляцій, що їх асоціюють із розвитком штучного інтелекту і методик збору даних, потребують проведення постійної оцінки та належного реагування.

 

Євросоюз повинен забезпечити координовану відповідь гібридним і кіберзагрозам, а також зміцнити співпрацю з відповідними суб’єктами міжнародних відносин. Європейська Рада вітає ухвалення нових принципів цільових обмежувальних заходів, а також роботу над скоординованим розподілом функцій на рівні ЄС в контексті заходів кібердипломатії з метою більш ефективного стримування та реагування на кібератаки. Вона запрошує інституції ЄС і країни-члени Євросоюзу до роботи над заходами, спрямованими на поліпшення безпекової культури та зміцнення стійкості Євросоюзу до ризиків гібридних і кіберзагроз, що надходять з-поза меж ЄС. Окрім того, Європейська Рада спонукає до кращого захисту інформаційних і комунікаційних мереж ЄС, а також процесу ухвалення рішень від  шкідливих дій будь-якого характеру.

 

Ситуація в Україні

 

Європейська Рада вкотре закликає Росію беззастережно звільнити ув’язнених українських моряків, повернути захоплені судна та забезпечити вільний прохід усіх кораблів через Керченську протоку відповідно до міжнародного права.

 

Європейська Рада висловлює своє найбільше занепокоєння у зв’язку з російським президентським указом від 24 квітня, що спрощує процедуру видачі паспортів в окремих районах Донецької та Луганської областей України. Таке рішення суперечить духу й цілям Мінських угод.

 

Європейська Рада й надалі слідкуватиме за ситуацією у Східній Україні. У тісній співпраці зі своїми міжнародними партнерами вона готова розглянути подальші варіанти, включаючи невизнання російських паспортів, виданих усупереч Мінським угодам. Європейська Рада закликає до негайного поновлення переговорних зусиль з метою виконання Мінських угод та задля заходів, спрямованих на відновлення довіри між сторонами.

 

17 липня виповнюється п’ять років з дня, коли було збито літак рейсу МН17, – катастрофи, що забрала 298 життів. Європейська Рада вкотре наголошує на повній підтримці усіх зусиль зі встановлення правди, справедливості й відповідальності для жертв та їхніх близьких родичів відповідно до Резолюції Ради Безпеки ООН 2166. У зв’язку із цим вона вітає заяву Спільної слідчої групи від 19 червня 2019 року про те, що у Нідерландах буде порушено кримінальну справу проти чотирьох осіб. Європейська Рада закликає Росію повністю співпрацювати зі слідством, що триває, і висловлює повну впевненість у незалежності та професіоналізмі майбутніх судових процедур.

 

***

 

European Council conclusions on disinformation and situation in Ukraine

 

On 20 June, the European Council adopted conclusions, which mention, among other things, the issues of disinformation and hybrid threats, as well as situation in Ukraine.

 

Disinformation and hybrid threats

Further to the Presidency report and the contributions from the Commission and the High Representative on lessons learnt with regard to disinformation and securing free and fair elections, the European Council calls for sustained efforts to raise awareness, increase preparedness and strengthen the resilience of our democracies to disinformation. It welcomes the Commission's intention to conduct an in-depth evaluation of the implementation of commitments undertaken by online platforms and other signatories under the Code of Practice. The evolving nature of the threats and the growing risk of malicious interference and online manipulation associated with the development of Artificial Intelligence and data-gathering techniques require continuous assessment and an appropriate response.

The EU must ensure a coordinated response to hybrid and cyber threats and strengthen its cooperation with relevant international actors. The European Council welcomes the adoption of a new framework for targeted restrictive measures, and the work on coordinated attribution at EU level in the context of the cyber diplomacy toolbox, to better deter and respond to cyber-attacks. It invites the EU institutions, together with the Member States, to work on measures to enhance the resilience and improve the security culture of the EU against cyber and hybrid threats from outside the EU, and to better protect the EU's information and communication networks, and its decision-making processes, from malicious activities of all kinds.

 

Situation in Ukraine

The European Council reiterates its call on Russia to release the captured Ukrainian sailors unconditionally, return the seized vessels and ensure free passage of all ships through the Kerch Straits, in accordance with international law.

The European Council expresses its utmost concern about the Russian presidential decree of 24 April, enabling the simplified issuing of passports in certain areas of Ukraine's Donetsk and Luhansk regions, which runs counter to the spirit and the objectives of the Minsk agreements.

The European Council will continue to monitor the situation in eastern Ukraine and stands ready to consider further options, including non-recognition of Russian passports issued in contradiction to the Minsk agreements, in close coordination with its international partners. The European Council calls for an urgent resumption of negotiating efforts with a view to the implementation of the Minsk agreements and for measures aimed at rebuilding confidence among the parties.

17 July will mark five years since the downing of flight MH17, which claimed 298 lives. The European Council reiterates its full support for all efforts to establish truth, justice and accountability for the victims and their next of kin, in accordance with UNSC Resolution 2166. In this context, it welcomes the announcement by the Joint Investigation Team on 19 June 2019 that criminal charges will be brought in the Netherlands against four individuals, calls on Russia to cooperate fully with the ongoing investigation, and expresses its full confidence in the independence and professionalism of the legal procedures that lie ahead.

 

Редакторські розділи: