Представництво Європейського Союзу в Україні

ЄС в Україні: новини співпраці. Червень 2019

20/06/2019 - 13:48
EU Cooperation Digest / ЄС в Україні: новини співпраці

English version is below

Warning message

Newsletter category format has not been set to HTML. There will be no statistics recorded for this newsletter.

ЄС в Україні: новини співпраці. Червень 2019

 

Привіт, друзі!

У червневому дайджесті ми зібрали кращі статті українських ЗМІ з результатами співпраці України та Європейського Союзу за трьома пріоритетними напрямками: сильніше суспільство, сильніша економіка й сильніше врядування. Також ми розповімо про зусилля ЄС для відновлення повноцінного життя людей на сході України.

Цього місяця читайте про те, як:

для сильнішого суспільства в Україні ЄС надав гранти на переклад європейських книжок українською мовою, розвиток унікального заповідника «Тустань» у Карпатах і наукові проекти харківських вчених з розробки екологічних та потужних літаків. Також ЄС допомагає українським вчителям реалізовувати спільні проекти з європейськими школами, фінансує навчання й культурний обмін у Європі.

для сильнішої економіки в Україні ЄС фінансує міжнародний обмін для підприємців-початківців і надає малому та середньому бізнесу доступ до вигідних кредитів.

для сильнішого врядування в Україні ЄС підтримує реформи державного управління та правоохоронної системи.

для відновлення сходу України Європейський інвестиційний банк, банк ЄС, надав довгострокові кредити на реконструкцію медичних закладів у Харкові.

Читайте дайджест: http://bit.ly/2WV43Uz

 

***

 

EU Cooperation Monthly Digest. June 2019

 

Dear friends,

For the June digest, we have picked the best articles from Ukrainian media reciting examples of efficient cooperation between Ukraine and the European Union in three priority areas: stronger society, stronger economy and stronger governance. We also tell about the EU’s efforts to bring people’s lives in the east of Ukraine back on track.

This month read how:

for a stronger society in Ukraine, the EU provided grants for the translation of European books into Ukrainian, the development of the unique Tustan Reserve in the Carpathians and the research projects of Kharkiv scientists for the development of environmentally friendly and powerful aircraft. The EU also helps Ukrainian teachers to implement joint projects with European schools, funds studies in Europe and cultural exchange.

for a stronger economy in Ukraine, the EU finances the international exchange for start-up entrepreneurs and provides small and medium-sized businesses with access to affordable loans.

for a stronger governance in Ukraine, the EU supports the reforms of public administration and the law-enforcement system.

for conflict response in Ukraine's east, the EU’s European Investment Bank, has provided long-term loans for the reconstruction of Kharkiv healthcare institutions.

Read the digest: http://bit.ly/2WV43Uz