Представництво Європейського Союзу в Україні

Заява про запровадження нового оптового ринку електроенергії

24/05/2019 - 17:02, UNIQUE ID: 190524_30
Press releases

English version is below.

Представництво Європейського Союзу та Представництво Європейського Інвестиційного Банку в Україні рекомендують відтермінувати впровадження нового ринку електричної енергії на обмежений період часу через те, що важливі регуляторні норми та IT системи ще не готові. З цієї причини запуск нового ринку з 1 липня може призвести до його неправильного функціонування, а отже бути контрпродуктивним щодо інтересів українських споживачів та учасників ринку. Крім того, у поточному політичному контексті буде важче забезпечити управління цією реформою або ж втрутитися з метою усунення недоліків у випадку такої необхідності. У 2017 році ми вітали прийняття Закону України "Про ринок електричної енергії", спрямованого на виконання зобов`язань у рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС та Договору про заснування Енергетичного Співтовариства. Ми переконані, що реформа передбачена даним законом принесе вигоду українським споживачам завдяки запровадженню прозорості, покращенню ефективності функціонування ринку та залученню інвестицій. Ми продовжуємо підтримувати зусилля влади та учасників ринку у впровадженні цієї важливої реформи. -------------- Statement on the introduction of the new wholesale electricity market The EU Delegation to Ukraine and the Resident Representation of the European Investment Bank recommend postponing the introduction of the new wholesale electricity market for a limited period of time as important regulatory rules and IT systems are not yet ready. On this basis, launching the new market on 1 July is likely to cause market malfunctioning and therefore be counterproductive to the interests of Ukrainian consumers and market participants. Furthermore the current political context makes it more difficult to provide a steering of this reform or to intervene if necessary to address the deficiencies.    In 2017, we welcomed the adoption of the Electricity market law aimed at meeting a legal obligation under the EU-Ukraine Association Agreement and the Energy Community Treaty. We remain convinced that the reforms laid out in this law will benefit Ukrainian consumers by introducing transparency, improving market efficiency and attracting investment. We continue to be committed to supporting the work of authorities and market participants in implementing this important reform.  

 

 

Редакторські розділи: