Представництво Європейського Союзу в Україні

Заява речниці після першого туру президентських виборів в Україні

Bruxelles, 01/04/2019 - 18:37, UNIQUE ID: 190401_14
Statements by the Spokesperson

Statement by the Spokesperson following the first round of the presidential elections in Ukraine

/English version is below/

 

31 березня в Україні відбувся перший тур президентських виборів.

Згідно з місією ОБСЄ/БДІПЛ зі спостереження за виборами, волевиявлення було конкурентним, виборці мали широкий вибір та засвідчили високі показники явки. Загалом, засадничі свободи було дотримано. ОБСЄ/БДІПЛ помітила деякі недоліки, зокрема, зловживання державними ресурсами та підкуп голосів. Хоча медійний ландшафт розмаїтий, висвітлення кампанії часто було упередженим, і між конкурентами не було справжньої політичної дискусії. Водночас день виборів, який видався мирним, в цілому отримав позитивну оцінку та проклав шлях до другого туру. Голосування було добре організованим, безпроблемним, прозорим та ефективним. Загалом, процедур було дотримано.

Європейський Союз сподівається на вільний, чесний і прозорий другий тур виборів 21 квітня, який відбудеться відповідно до міжнародних стандартів. Важливо, щоб усі сторони дотримувалися демократичних принципів, шануючи волю українського народу та уникаючи неналежної напруги.

ЄС залишається непохитним у своїй підтримці незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її кордонів, визнаних міжнародною спільнотою. Ми продовжуємо підтримувати зобов'язання України щодо забезпечення стабільного, заможного і демократичного майбутнього для всіх своїх громадян, разом із Угодою про асоціацію, яка забезпечує всеосяжну основу нашої тісної співпраці.

 

-----------------------

 

Statement by the Spokesperson following the first round of the presidential elections in Ukraine

The first round of the Presidential elections was held in Ukraine on 31 March.

According to the OSCE/ODIHR Election Observation Mission the election was competitive, voters had a broad choice and turned out in high numbers. Fundamental freedoms were generally respected. Some shortcomings were noted by the OSCE/ODIHR, such as misuse of state resources and vote-buying. While the media landscape is diverse, the campaign coverage was often biased, and there was a lack of genuine political debate among the contestants. Yet the election day, which was peaceful, was assessed positively overall and paves the way to the second round. Voting was well-organised, smooth, transparent and efficient, and procedures were generally adhered to.

The European Union looks forward to a free, fair and transparent second round of the elections on 21 April, held in accordance with international standards. It is important that all parties adhere to democratic principles, respecting the will of Ukrainian people and avoid provoking unnecessary tensions.

The EU remains unwavering in its support to the independence, sovereignty and territorial integrity of Ukraine within its internationally recognised borders. We continue to support Ukraine's commitment to ensuring a stable, prosperous and democratic future for all its citizens, with the Association Agreement providing an overarching framework for our close cooperation.

Редакторські розділи:

Автор