Представництво Європейського Союзу в Україні

Річний конгрес регіональних рад реформ у сфері правосуддя / Annual Congress of Regional Justice Reform Councils

Kyiv, 25/03/2019 - 17:16, UNIQUE ID: 190325_14
Invitations for the press

English version is below

26 березня проект ЄС «Право-Justice» проведе Річний конгрес регіональних рад реформ у сфері правосуддя за участю юристів, науковців та громадських організацій з Чернівецької, Дніпропетровської, Харківської, Львівської, Одеської областей та Донбасу.

Доповідачі обміняються думками щодо ролі регіональних рад реформ у сфері правосуддя у розробці рішень для того чи іншого регіону. Річний конгрес сприятиме діалогу між регіональними радами реформ у сфері правосуддя та управлінцями, які уповноважені приймати рішення. Команди з різних областей представлять свої перші ініціативи для обговорення.

 

Запрошуємо представників ЗМІ

Що?

Річний конгрес регіональних рад реформ у сфері правосуддя

Коли?

26 березня, 2019 р., 09:30 – 18:00. Реєстрація з 09:00

Де?

Президент-готель, конференц-хол, вул. Госпітальна, 12, м. Київ

Учасники:

  • Посол Хюг Мінгареллі, голова Представництва Європейського Союзу в Україні
  • Олексій Філатов, заступник Глави Адміністрації Президента України, координатор Ради з питань судової реформи
  • Довидас Віткаускас, керівник проекту ЄС «Право-Justice»

 

Мови заходу: англійська та українська, синхронний переклад.

Акредитація для ЗМІ: Оксана Торган, oksana.torhan@pravojustice.eu або за телефоном +380 95 500 76 80.

 

Довідкова інформація:

Проект ЄС «Право-Justice» підтримує проведення реформ у сфері правосуддя, зокрема перезавантаження судової влади через відбір і оцінку суддів, перебудову в системі управління судовою владою, створення служб приватних виконавців і пробації, створення електронних реєстрів і зміцнення права власності. Партнери проекту: Вища рада правосуддя, Міністерство юстиції, Вища кваліфікаційна комісія суддів, Верховний Суд, Нотаріальна палата та інші інституції правосуддя.

Проект Європейського Союзу «Право-Justice» є продовженням проекту ЄС «Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні», реалізованого у 2014-2017 роках. За сприяння проекту створено Раду з питань судової реформи при Президенті України, розроблена Стратегія реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015-2020 роки та і План дій з виконання положень Стратегії. Проект виконує «Експертиз Франс» та партнери Justice Coopération Internationale, Central Project Management Agency, Женевський центр із демократичного контролю за збройними силами (DCAF), Ла Страда Україна, Canal France International. Бюджет: 15,29 млн євро. Тривалість: 1 січня 2018 – 31 грудня 2020

 

-------------

 

On March 26, the EU-funded Project “Pravo-Justice” holds the Annual Congress of Regional Justice Reform Councils (RJRCs) to engage legal professionals, academia and CSOs from Chernivtsi, Dnipropetrovsk, Kharkiv, Lviv, Odesa regions and Donbas.

The speakers will exchange opinions on RJRC’s role in developing solutions for different regions in Ukraine. The Annual Congress will promote dialogue between RJRCs and decision makers. RJRCs’ teams will present their first initiatives for discussion.

 

Media representatives are warmly invited to attend

What?

Annual Congress of Regional Justice Reform Councils

When?

March 26, 2019, 09:30 – 18:00. Registration starts at 09:00

Where?

President Hotel, Conference Hall, 12 Hospitalna St, Kyiv

Participants:

  • Ambassador Hugues Mingarelli, Head of the EU Delegation to Ukraine
  • Oleksiy Filatov, Deputy Head of the Presidential Administration of Ukraine, Coordinator of the Judicial Reform Council
  • Dovydas Vitkauskas, Team Leader of the EU Project “Pravo-Justice”

 

The working languages are English and Ukrainian. Simultaneous interpretation will be provided.

 

Media accreditation is required: contact Oksana Torhan via oksana.torhan@pravojustice.eu or at +380 95 500 76 80

 

Background information:

The EU Project "Pravo-Justice" supports the justice sector reforms, including re-set of the judiciary through selection and assessment of judges, restructuring the judiciary, creation of the private enforcement profession and the probation service, setting up electronic registers and strengthening property rights. The Project’s partners are the High Council of Justice, the Ministry of Justice, the High Qualification Commission of Judges, the Supreme Court, the Notary Chamber, and other justice sector institutions.

The EU Project "Pravo-Justice" is a continuation of the EU Project “Support to Justice Sector Reforms in Ukraine”, implemented in 2014-2017. With the assistance of the Project, the Judicial Reform Council under the President of Ukraine has been established, the Justice Sector Reform Strategy 2015-2020 and the Justice Sector Reform Strategy Action Plan (JSRSAP) have been developed. The Project is implemented by Expertise France in partnership with Justice Coopération Internationale, Lithuanian Central Project Management Agency, DCAF/La Strada Ukraine, and Canal France International. Budget: EUR 15,290,000. Duration: 1 January 2018 – 31 December 2020

Редакторські розділи: