Представництво Європейського Союзу в Україні

ЄС в Україні: новини співпраці. Березень 2019

Київ, 15/03/2019 - 08:07, UNIQUE ID: 190315_1
Press releases

English version is below

Привіт, друзі!

У березневому дайджесті ми зібрали кращі статті українських ЗМІ з результатами співпраці України та Європейського Союзу за трьома пріоритетними напрямками: сильніше суспільство, сильніша економіка та сильніше врядування. Також ми розповімо про зусилля ЄС для відновлення повноцінного життя людей на сході України.

Цього місяця читайте про те, як:

для сильнішого суспільства в Україні ЄС надав українцям гранти на семестрове навчання в університеті Данії та вивчення архівів Малевича в Нідерландах. Крім того, ЄС фінансував освітній центр для пенсіонерів у Маріуполі, молодіжні проекти у Харкові, відкриття дитячих кіноклубів у школах, впровадження методики лікування дітей із залученням собак та сучасні театральні вистави проти корупції

для сильнішої економіки в Україні ЄС забезпечив надання доступних кредитів малим та середнім підприємствам. Також читайте про вихід українських виробників іграшок, круасанів і курячих яєць на європейський ринок

для сильнішого врядування в Україні ЄС підтримує децентралізацію і судову реформу

для відновлення сходу України ЄС надав грант переселенцю з Луганська на розвиток бізнесу з виготовлення дерев’яних виробів

Читайте дайджест: https://bit.ly/2UyMBjI

___________________

 

EU Cooperation Monthly Digest. March 2019

 

Dear friends,

For the March digest, we have picked the best articles from Ukrainian media reciting examples of efficient cooperation between Ukraine and the European Union in three priority areas: stronger society, stronger economy and stronger governance. We also tell about the EU’s efforts to bring people’s lives in the east of Ukraine back on track.

This month read how:

for a stronger society in Ukraine the EU gave grants for Ukrainians for a semester of education in Denmark university and research of the Malevich archives in the Netherlands. The EU has also funded the educational center for pensioners in Mariupol, youth projects in Kharkiv, the opening of cinema clubs for children in schools, introduction of dog treatment for children and modern theatre performances against corruption

for a stronger economy in Ukraine, the EU has provided affordable loans to small and medium-sized enterprises. Also read about Ukrainian manufacturers of toys, croissants and chicken eggs into the European market

for a stronger governance in Ukraine the EU supports decentralization and judiciary reform

for conflict response in Ukraine's east the EU provided a grant to an IDP from Luhansk for development of business in the manufacturing of wooden products

Read the digest: https://bit.ly/2UyMBjI

Редакторські розділи: