Представництво Європейського Союзу в Україні

Запуск проекту ЄС “SAFER-U: Розвиток авіаційної законодавчої бази України шляхом наближення до законодавства ЄС”

Київ, 07/03/2019 - 13:42, UNIQUE ID: 190307_9
Invitations for the press

English version is below

Державна авіаційна служба України (ДАСУ) та консорціум під керівництвом Управління цивільної авіації Великої Британії (UK CAA) 15 березня проведуть зустріч з нагоди запуску проекту ЄС «SAFER-U: Розвиток авіаційної законодавчої бази України шляхом наближення до законодавства ЄС».

Трирічний проект SAFER-U відіграватиме ключову роль у впровадженні положень Угоди про Спільний авіаційний простір (САП) між Україною та ЄС. Проект допомагатиме Державній авіаційній службі України наблизити правила безпеки польотів в Україні до стандартів ЄС.

Запрошуємо представників ЗМІ:

Що?

Запуск проекту “SAFER-U: Розвиток авіаційної законодавчої бази України шляхом наближення до законодавства ЄС”

Коли?

15 березня, 2019, 10:00 – 12:00. Реєстрація о 09:30

Де?

Міністерство інфраструктури України, зал нарад 326, Київ, проспект Перемоги, 14

Учасники:

 • Олександр Більчук, голова ДАСУ
 • Світлана Дідківська, керівник проектів сектору транспорту Представництва ЄС в Україні
 • Марія Руеда, керуючий директор CAA International (CAAi)
 • Єухенія Льоренс Белтран де Ередіа, головний радник з питань міжнародної стратегії Агентства Іспанії з безпеки польотів та авіаційної безпеки (AESA)
 • Роуз Ватсон, менеджер проекту економічного розвитку та навколишнього середовища Іберо-Американського фонду державного управління та громадської політики (FIIAPP)
 • Кахі Кваташидзе, керівник команди експертів консорціуму, Україна

Робочі мови – англійська та українська. Буде забезпечено синхронний переклад.

З питань акредитації звертайтесь до Наталії Новиченко, e-mail:n.novychenko@gmail.com або тел. +38 050 503 13 00

Довідкова інформація: Проект SAFER-U впроваджується консорціумом, що складається з CAA International (CAAi), що входить до складу Управління цивільної авіації Великої Британії (CAA), Агентства з безпеки польотів та авіаційної безпеки Іспанії (AESA) та Міжнародного та Іберо-Американського фонду державного управління та громадської політики (FIIAPP). Тривалість проекту становить три роки (2019-2021). Бюджет проекту − 2.5 млн євро.

CAAi, підрозділ технічного співробітництва Управління цивільної авіації Великої Британії, очолює консорціум. СААі засновано в 2007 році для того, щоб допомогти авіаційним організаціям розробляти та впроваджувати найкращі зразки законодавчих ініціатив та відповідати міжнародним стандартам.

AESA – авіаційне агентство Іспанії , яке здійснює нагляд за дотриманням стандартів цивільної авіації в країні і забезпечує технічне співробітництво з третіми країнами для сприяння та вдосконалення безпеки польотів, авіаційної безпеки та конкурентоспроможності авіаційного сектору.

FIIAPP – державна організація, що входить до системи міжнародного співробітництва Іспанії. Мета FIIAPP − вдосконалення інституційної структури та функціонування державної системи за допомогою проектів, які сприяють обміну досвідом між адміністраціями.

__________

EU Project Launch Meeting
“SAFER-U: Strengthening the Aviation Framework and European Regulations for Ukraine”

On 15 March, the State Aviation Administration of Ukraine (SAAU) and a consortium led by the UK Civil Aviation Authority (UK CAA) will hold a kick-off meeting to launch the EU project “SAFER-U: Strengthening the Aviation Framework and European Regulations for Ukraine”.

The 3-year SAFER-U project will play a key role in facilitating preparations for the implementation of provisions stemming from the Common Aviation Area agreement between the EU and Ukraine. The project will help the SAAU harmonise Ukraine’s aviation safety regulations with EU standards.

Media representatives are warmly invited to attend:

What?

Project launch meeting “SAFER-U: Strengthening the Aviation Framework and European Regulations for Ukraine”

When?

March 15, 2019, 10:00 – 12:00. Registration and refreshments start at 09:30

Where?

Ministry of Infrastructure of Ukraine, room 326, 14 Peremohy Avenue, Kyiv

Participants:

 • Oleksandr Bilchuk, Chairman of SAAU
 • Svitlana Didkivska, Project Manager of Transport Sector, the EU Delegation to Ukraine
 • Maria Rueda, Managing Director, CAA International (CAAi)
 • Eugenia Lloréns Beltrán de Heredia, Senior Advisor, International Strategy, Spanish Aviation Safety and Security Agency (AESA)
 • Rose Watson, Project Officer - Environment & Economic Development, Ibero-American Foundation for Administration and Public Policies (FIIAPP)
 • Kakhi Kvatashidze, Consortium Team Leader, Ukraine

Working languages are English and Ukrainian. Simultaneous interpretation will be provided.

Media accreditation is required: contact Natalia Novychenko via n.novychenko@gmail.com or at +38 050 503 13 00

Background information: The SAFER-U project is implemented by the consortium of the CAA International (CAAi) - part of the UK CAA, the Spanish Aviation Safety and Security Agency (AESA) and the International and Ibero-American Foundation for Administration and Public Policies (FIIAPP). The duration of the project is three years (2019-2021). Its budget is EUR 2.5 million.

CAAi, the technical cooperation arm of the UK CAA, is leading the consortium. Founded in 2007, CAAi helps aviation organisations design and implement regulatory best practice to comply with international standards.

AESA is the Spanish aviation authority that ensures that civil aviation standards are observed in all aeronautical activities in Spain and provides technical cooperation with third countries for the promotion and enhancement of a safe, secure and competitive aviation sector.

FIIAPP is a public operator, part of the Spanish international cooperation system. FIIAPP aims to improve the institutional framework and functioning of public systems through projects that promote the exchange of experience between administrations.

Редакторські розділи: