Представництво Європейського Союзу в Україні

Презентація дослідження «Чи ефективні антикорупційні реформи в Україні?»

Київ, 04/03/2019 - 11:03, UNIQUE ID: 190304_9
Invitations for the press

English version is below

У середу, 6 березня 2019 року, лондонський Королівський інститут міжнародних відносин Chatham House разом із Антикорупційною Ініціативою ЄС в Україні (EUACI) презентують незалежне аналітичне дослідження «Чи ефективні антикорупційні реформи в Україні?». Дослідження підготували провідні аналітики Джон Лаф (John Lough) з Chatham House та Володимир Дубровський, старший економіст Центру соціально-економічних досліджень, CASE Україна.

Учасники круглого столу обговорять наступні питання:

 • Які системні причини корупції в Україні?
 • Які найбільші досягнення за 5 років після Євромайдану і які головні поразки?
 • Які заходи слід проводити, щоб заохотити владні групи звужувати коло можливостей для корупційних схем?
 • Які повинні бути пріоритети подальших антикорупційних заходів?
 • Хто має бути ініціатором таких змін?

Запрошуємо представників ЗМІ

Що?

Презентація дослідження «Чи ефективні антикорупційні реформи в Україні?»

Коли?

6 березня 2019 року, 14:00-18:15

Де?

Дипломатична Академія, зала 212, вул. Велика Житомирська, 2, м.Київ

Учасники:

 • Джон Лаф, аналітик Chatham House, Лондон
 • Володимир Дубровський, старший економіст Центру соціально-економічних досліджень, CASE Україна
 • Ека Ткешелашвілі, керівник Антикорупційної ініціативи ЄС в Україні
 • Михайло Жернаков, голова Фундації DeJure
 • Дмитро Булах, керівник Харківського Антикорупційного центру
 • Ксенія Ляпіна, голова Державної Регуляторної Служби України
 • Олексій Гончарук, голова Офісу ефективного регулювання

Акредитація для ЗМІ:  o.rusova@da.mfa.gov.ua

Довідкова інформація:

Український форум у Chatham House – це дослідницький центр і майданчик для обговорення, започаткований у липні 2015 року. Його мета – надання європейцям інформації про внутрішній розвиток України, оскільки системні перетворення в країні відбуваються за участі країн Заходу. Український форум збирає різні думки – уряду, приватного сектора і громадянського суспільства.

Антикорупційна ініціатива Європейського Союзу в Україні (European Union Anti-Corruption Initiative, EUACI) – це найбільша програма технічної допомоги Україні з боку ЄС у сфері боротьби з корупцією, що розрахована на три роки (2017-2019). EUACI фінансується ЄС і співфінансується та впроваджується Данською агенцією з міжнародного розвитку (DANIDA). Бюджет 15,84 млн євро.

______________

Presentation of independent report
Are Ukraine’s Anti-Corruption Reforms Working?”

On Wednesday, 6 March 2019, the Royal Institute of International Affairs "Chatham House" (London) together with the European Union Anti-Corruption Initiative (EUACI) will present and discuss an independent analytical report "Are Ukraine’s Anti-Corruption Reforms Working?". The report was prepared with the support of the EUACI and co-authored by international experts John Lough (Chatham House) and Volodymyr Dubrovsky (Senior Economist, CASE Ukraine).

The participants of the round table will discuss the following questions:

 • What are the systemic reasons for corruption in Ukraine?
 • What are the biggest achievements in fight against corruption 5 years since "Revolution of Dignity" and what are the major failures?
 • What steps should be taken to encourage groups of power to reduce the range of opportunities for corruption schemes?
 • What major priorities should be considered for further anti-corruption measures?
 • Who should be the initiator of such changes?

Media representatives are invited to attend:

What?

Presentation and discussion of the report “Are Ukraine’s Anti-Corruption Reforms Working?”

When?

6 March 2019, 14:00-18:15

Where?

Diplomatic Academy, Room 212, 2 Velyka Zhytomyrska St, Kyiv

Participants:

 • John Lough, Associate Fellow, Analyst, Russia and Eurasia Programme, Chatham House
 • Volodymyr Dubrovsky, Senior Economist, CASE Ukraine
 • Eka Tkeshelashvili, Head of the EU Anti-Corruption Initiative
 • Mikhail Zhernakov, Director of the Ukrainian NGO DEJURE Foundation
 • Dmytro Bulakh, Head of the Kharkiv branch of the NGO "Anti-Corruption Centre"
 • Ksenya Lyapina, Head of the State Regulatory Service of Ukraine
 • Oleksiy Honcharuk, Head of the Better Regulation Delivery Office

Contacts for media: o.rusova@da.mfa.gov.ua

Background information:

Ukrainian Forum in Chatham House is a research centre and a discussion ground launched in July 2015. Its goal is to provide Europeans with information about the domestic development in Ukraine, as systemic transformations in the country take place with the support and participation of Western countries. The Ukrainian forum brings together different opinions - the government, the private sector and civil society.

The European Union Anti-Corruption Initiative in Ukraine (EUACI) is the largest support Programme in the area of anti-corruption in Ukraine. The EUACI is financed by the European Union and co-financed and implemented by the Danish Development Agency (DANIDA). The duration of the initiative is three years (2017-2019). Its budget is EUR 15.84 mln.

Редакторські розділи: