Представництво Європейського Союзу в Україні

Конференція «Участь громадськості в розбудові місцевої демократії»

Київ, 28/09/2021 - 09:36, UNIQUE ID: 210928_4
Invitations for the press

English version is below

У п’ятницю, 1 жовтня 2021 р., Інститут економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД) проведе конференцію «Участь громадськості в розбудові місцевої демократії». Конференція відбудеться в гібридному форматі, поєднуючи спікерів онлайн-формату та наживо. Захід відбудеться в межах проєкту «Громадськість за демократизацію» за сприяння Європейського Союзу та проєкту «Вплив пандемії COVID-19 на ефективність співпраці ОГС з регіональною владою в Україні» за підтримки Міжнародного фонду «Відродження».

Під час заходу ІЕД відбудеться дискусія щодо комунікації влади з громадськістю на місцевому та регіональному рівнях. Учасники обговорять створення та роботу громадських і молодіжних рад. У заході візьмуть участь представники молодіжних рад, влади, громадських організацій, ЗМІ та експерти.

 

Запрошуємо представників ЗМІ

Що?

Конференція «Участь громадськості в розбудові місцевої демократії»

Де?

Наживо та онлайн, Український кризовий медіа-центр і платформа Zoom. Посилання буде надіслано контактною особою зареєстрованим учасникам.

Коли?

1 жовтня 2021 р., 10:30 – 14:00.

Учасники:

 • Марина Потапенко, заступниця Міністра молоді та спорту України
 • Марія Нещерет, координатор конференції в рамках проєкту «Громадськість за демократизацію», молодший науковий співробітник ІЕД
 • Олексій Орловський, директор програми «Демократична практика», Міжнародний фонд «Відродження»
 • Юрій Юзич, головний експерт групи РПР «Молодіжна політика»
 • Юлія Потіпака, голова Молодіжної ради м. Прилуки
 • Юлія Ковтун, Секретар Молодіжної ради при Чернігівській селищній раді

Мови заходу: українська

Акредитація для ЗМІ: Любомир Попадюк, popadiuk@ier.kyiv.ua або за телефоном + 38 097 117 02 53.

 

Довідкова інформація: Проєкт «Громадськість за демократизацію» реалізується ІЕД за підтримки Європейського Союзу. Він має на меті зробити організації громадянського суспільства більш спроможними адвокатувати реформи демократизації на регіональному та місцевому рівнях через фінансову підтримку проєктів регіональних ОГС, широку комунікацію результатів їхньої діяльності та розбудову їхнього потенціалу.

Проєкт «КОВІД-19 та Україна: незалежний моніторинг та оцінка соціально-економічних наслідків пандемії для регіонів України. Фаза 1» реалізується ІЕД за підтримки Міжнародного фонду «Відродження». Він має на меті сприяти формуванню ефективнішої соціально-економічної політики в країні на національному і регіональному рівнях завдяки активізації загальнонаціональної дискусії, що базується на результатах комплексного аналізу регіональних наслідків пандемії COVID-19.

______________

 

Conference

“Public engagement in local democracy development”

 

On Friday, 1 October, 2021, the Institute for Economic Research and Policy Consulting (IER) will conduct a conference "Public engagement in local democracy development". The event is organised in hybrid format that includes online and live presentations. The conference will be held within the framework of the EU-funded project "People for Democracy" and the project “COVID-19 impact on the effective collaboration between CSO with regional authority in Ukraine” funded by the International Renaissance Foundation.

During the event, communication between local governments and the public will be discussed. Participants will talk about the establishment and operation of youth councils. Representatives of the government, youth councils, CSOs and media, as well as experts will participate.

 

Media representatives are warmly invited to attend

What?

Conference "Public engagement in local democracy development"

Where?

Live and online via Zoom platform. Contact person will send the link to the meeting.

When?

October 1, 2021, 10:30 – 14:00

Participants:

 • Maryna Potapenko, Deputy Minister, Ministry of Youth and Sport of Ukraine
 • Mariia Neshcheret, coordinator of the conference within the Project “Reinforcing the CSOs role in the democratisation of Ukraine”, IER Junior Research Fellow
 • Oleksiy Orlovsky, Democratic Practice Programme, International Renaissance Foundation
 • Yuriy Yuzych, expert, Youth Policy Program, Reanimation Package of Reforms
 • Julia Potipaka, Head of Pryluky Youth Council
 • Julia Kovtun, Secretary of the Youth Council at the Chernihiv village council

Ukrainian is the working language.

Media accreditation is required: contact Liubomyr Popadiuk via popadiuk@ier.kyiv.ua at + 38 097 117 02 53.

 

Background information: Project “ People for Democracy” is implemented by the IER with the support of the EU. It aims at making civil society organisations more capable to advocate democratisation reforms on regional and local levels via financial support to their projects, widening communication of the results of the CSOs activities, and capacity building.

Project “COVID-19 and Ukraine: Independent Monitoring and Assessment of the Socio-Economic Consequences of the Pandemic for the Regions of Ukraine. Phase 1” is implemented by the IER with the support of the International Renaissance Foundation. It aims to promote a more effective socio-economic policy in the country at the national and regional levels by intensifying the national debate, based on the results of a comprehensive analysis of the regional effects of the COVID-19 pandemic.

Редакторські розділи:

Автор