Delegation of the European Union to Ukraine

 

Новий проєкт ЄС та МВФ підтримає податково-бюджетні реформи в Україні

Київ, 21/07/2021 - 13:09, UNIQUE ID: 210721_4
Press releases

English version is below

Новий проєкт «Продовження податково-бюджетних реформ в Україні», який буде здійснювати Міжнародний Валютний Фонд (МВФ) за рахунок наданого Європейським Союзом фінансування, допоможе вдосконалити податково-бюджетне адміністрування в Україні та підвищити прозорість і підзвітність у сферах управління державними фінансами та збирання доходів. Проєкт, що розрахований на 31 місяць до кінця 2023 року, допоможе привести фіскальні інституції у відповідність до сучасної міжнародної практики та сприятиме економічному зростанню та розвитку в Україні, а отже, і покращенню добробуту українських громадян.

«Пандемія створює проблеми для управління економікою та сталого розвитку у всьому світі. За допомогою таких проєктів Європейський Союз та його партнери допомагають забезпечити належний рівень готовності економічних інституцій України для сприяння стабільному та справедливому відновленню», — сказав Ремі Дюфло, заступник голови Представництва Європейського Союзу в Україні.

Проєкт «Продовження податково-бюджетних реформ в Україні» буде спрямований насамперед на модернізацію бюджетного процесу, вдосконалення управління фіскальними ризиками та управління та підзвітності в сфері державних ресурсів, а також поліпшення регулювання та управління в сфері адміністрування доходів та основних функцій адміністрування податків.

«Сьогодні Україна є одним з основних бенефіціарів допомоги МВФ з питань розвитку потенціалу, і ми раді нагоді ще більше розширити нашу підтримку цій країні в межах партнерських відносин з Європейським Союзом. Метою цього проєкту є вдосконалення управління бюджетними ресурсами в Україні та сприяння економічній стабільності та інклюзивному зростанню», — додала Антуанет М. Сайех, заступник Директора-розпорядника МВФ.

Додаткові пояснення щодо цього проєкту можна знайти у нашій довідці.

Довідкова інформація:

Представництво Європейського Союзу в Україні та Департамент з податково-бюджетних питань МВФ сповнені рішучості зробити все необхідне для здійснення реформ у сфері податково-бюджетного управління в Україні. Завдяки цьому проєкту вони сприятимуть стабільності останніх українських фіскальних реформ, розробці та впровадженню нових реформ у межах наступної Стратегії реформ управління державними фінансами на 2021-2025 роки та постійному покращенню адміністрування доходів.

За додатковою інформацією просимо звертатися до Рафаеля Анспача (RAnspach@imf.org) та Мартіна Кодрона (mcaudron@imf.org).

______________

 

New EU and IMF Project to Support Fiscal Reforms in Ukraine

 

The new “Continuing Fiscal Reforms in Ukraine” project funded by the European Union and implemented by the International Monetary Fund (IMF) will help improve fiscal management in Ukraine and increase transparency and accountability on how public finances are managed and revenues collected. Spanning over 31 months till the end of 2023, this project will help bring fiscal institutions in line with modern international practices and support economic growth and development in Ukraine, therefore improving the livelihood of Ukrainian citizens.

The pandemic creates challenges for economic management and sustainable development worldwide. Through projects like this one, the European Union and its partners help ensure that Ukraine’s economic institutions are well equipped to promote a resilient and equitable recovery”, said Remi Duflot, Deputy Head of the European Union Delegation to Ukraine.

The project on “Continuing Fiscal Reforms in Ukraine” will focus primarily on budget process modernisation, fiscal risk management and improved management and accountability of public resources, better revenue administration management and governance, and core tax administration functions.

Ukraine is currently one of the main beneficiaries of IMF Capacity Development, and we are pleased to further expand our support to the country through this partnership with the European Union. This project aims to improve the management of fiscal resources in Ukraine and contribute to economic stability and inclusive growth”, added Antoinette M. Sayeh, IMF Deputy Managing Director.

Find out more about the new project in our explainer.

Background information:

The Delegation of the European Union to Ukraine and the IMF’s Fiscal Affairs Department are fully committed to the pursuit of reforms to fiscal management in Ukraine. With this project, they support the sustainability of recent Ukrainian fiscal reforms, the development and implementation of new reforms in the next Public Financial Management reform strategy 2021-2025, and the ongoing strengthening of revenue administration.

For additional information, please contact Raphael Anspach (RAnspach@imf.org) and Martin Caudron (mcaudron@imf.org).

Équipes éditoriales: